Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

2/2/20

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Διπλωματούχων μηχανικών του Δημοσίου σε ιδιώτες.

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:  8062                              Αθήνα,  28-01-2020
                                   
                                             Προς : Υπουργό Εσωτερικών
                                                         κ. Θεοδωρικάκο

Θέμα: Εξαγγελίες Υπουργού Εσωτερικών για εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Διπλωματούχων μηχανικών του Δημοσίου σε ιδιώτες.

Κε Υπουργέ,
Με έκπληξη ακούσαμε τις εξαγγελίες σας για εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Διπλωματούχων μηχανικών του Δημοσίου σε ιδιώτες στις 25 Ιανουαρίου 2020 στο 37ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ και την πρόθεσή σας για άμεση έκδοση νομοθετικής ρύθμισης εντός της εβδομάδας που θα δίνει το δικαίωμα στην ΕΕΤΑΑ να υπογράφει συμβάσεις έργου στους μηχανικούς του ΤΕΕ, ώστε να μπορούν να εκτελούν μελέτες και να εποπτεύουν την κατασκευή τεχνικών έργων στους δήμους και παράλληλα να στηρίζουν τεχνικά τις υπηρεσίες δόμησης και τις πολεοδομίες.
Κε Υπουργέ,
Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα συνάντηση μαζί σας με κύριο αίτημα την τεράστια υποστελέχωση και τις απαιτούμενες διαδικασίες προσλήψεων διπλωματούχων μηχανικών στο Δημόσιο (πρόσφατο σχετ. το υπ. αριθμ.8036/09-01-2020).
 Πρόσφατα, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 13/12/2019 (συν. το με αριθμ. πρωτ.8016/16-12-2019 έγγραφο) αποφάσισε ομόφωνα την εκκίνηση κινητοποιήσεων με κεντρικά αιτήματα:
  • Τις Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες
  • Την Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών
Κε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, καμία διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν συνοδεύεται από προσλήψεις στελεχιακού δυναμικού. Στον κλάδο μας, η τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση που συνοδεύθηκε από προσλήψεις Διπλωματούχων μηχανικών έγινε πριν περίπου είκοσι χρόνια με το πρόγραμμα “Καποδίστριας”. Έκτοτε αντί για προσλήψεις σημειώθηκαν μαζικές αποχωρήσεις (από 12000 το 2011 σε 8000 σήμερα- σχετ. Δελτίου Τύπου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αρ. πρωτ. 7571/12-11-2018) με αποτέλεσμα την σημερινή υποστελέχωση όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών και κυρίως αυτών που έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη (όπως π.χ. Υπηρεσίες Δόμησης).
Κε Υπουργέ,
Έχετε συναντήσει και συνομιλήσει με όλους τους εμπλεκόμενους το θέμα των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός των καθ’ ύλη αρμοδίων, των Διπλωματούχων Μηχανικών. Για άλλη μία φορά ζητάμε συνάντηση μαζί σας άμεσα προκειμένου να μας γνωρίσετε τις προθέσεις σας για τον κλάδο μας και τη δέσμευσή σας για προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.