Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/1/16

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρ.Πρωτ.: Οικ. 2

Θεσσαλονίκη   21/01/2016

Προς:


Κοιν.:
1.    Μέλη
2.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & newsletter

ü  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
ü  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  Κ.Μ. blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 4 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ – Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη.
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί με τουλάχιστον πενήντα (50) παρόντα μέλη, χωρίς νέα πρόσκληση

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016
και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    α)  Διοικητικός απολογισμός 2014-15 (Ιανουάριος 2014 –   2015)
β)  Οικονομικός απολογισμός 2014-15 (Ιανουάριος 2014 –  2015)
γ)  Έγκριση διοικητικού απολογισμού
δ)  Έγκριση οικονομικού απολογισμού
2.    Έγκριση προϋπολογισμού 2016 (2016 – Ιανουάριος 2017)
3.     Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα
4.    Κοπή Βασιλόπιτας
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.