Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

13/2/18

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Υ.ΔΟΜ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ  km.emdydas@gmail.com

4/2/18

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με τα μισθολογικά κλιμάκια όταν αυτά αλλάζουν από 1/1/2018 και άλλα...