Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/11/21

Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης στις Μελέτες

https://www.emdydas.gr/news-po/3306-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html

Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης σε Έργα άνω των ορίων

https://www.emdydas.gr/news-po/3306-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html