Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

15/1/13

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ειδική Ομάδα Δράσης


ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 54013, Θεσσαλονίκη
τηλ 2310-243273           http://emdydaskm.blogspot.com          emdydaskm@otenet.gr

Αρ. Πρωτ. 8    Θεσσαλονίκη, 15/1/2013

Προς:     Μέλη μας

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στην Ειδική Ομάδα Δράσης

    Στο Πρόγραμμα Δράσης για τα έτη 2013-2015 της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, όπως αυτό εγκρίθηκε στην 1η  συνεδρίαση του 2013 του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ\ΚΜ στις 10-1-2013, στα πλαίσια των επιδιώξεων του άξονα της αύξησης της συμμετοχικότητας των μελών, αλλά και στα πλαίσια των άλλων αξόνων, αυτών της αντιμετώπισης της επίθεσης που δεχόμαστε και της δημιουργίας ενός σύγχρονου δημόσιου τομέα στη μελλοντική κοινωνία, προβλέπει την ίδρυση Ειδικής Ομάδας Δράσης (ΕΟΔ) της ΕΜΔΥΔΑΣ\ΚΜ. Η ομάδα έχει αντικείμενο την πρόταση και υλοποίηση δράσεων προς όφελος των στόχων της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ. Η Ειδική Ομάδα ιδρύεται ώστε να προωθηθούν νέοι τρόποι δράση και κυρίως δράσεις δημοσιότητας ή/και ακτιβισμού σε αντιδιαστολή με τις παραδοσιακές απεργίες, στάσεις εργασίας και αποχές από επιτροπές. Ενδεικτικές δράσεις είναι η δημιουργία αφισέτων, η δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων, η δημιουργία βίντεο, η διοργάνωση σύντομων κοινωνικών ή ακτιβιστικών συμβάντων χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη δράση προταθεί από την Ειδική Ομάδα.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
όσα μέλη έχουν διάθεση και λίγο χρόνο διαθέσιμο για να συμμετέχουν στην Ειδική Ομάδα Δράσης να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα και -προαιρετικά- πεδίο δράσης στο οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Θα ακολουθήσει η ιδρυτική συνάντηση της ομάδας στην οποία θα αποφασιστεί ο τρόπος λειτουργίας και οι πρώτες δράσεις.


για το Δ.Σ.
Η Γεν. ΓραμματέαςΚική Αραβίδου
Ο Πρόεδροςιωάννης τσιωνᾶς


*
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6,   Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 54013, Θεσσαλονίκη
τηλ 2310-243273           http://emdydaskm.blogspot.com          emdydaskm@otenet.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Το παρόν κείμενο περιγράφει το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ για την περίοδο 2012-2015, περίοδος που καλύπτει η θητεία του σημερινού ΔΣ.
Οι βασικοί άξονες που θα κινηθούν οι στόχοι και οι δράσεις είναι:

 1. Αντίσταση στις βίαιες αλλαγές στα δικαιώματα μας και στα κοινωνικά αγαθά
 2. Αύξηση της συμμετοχικότητας των μελών
 3. Συμβολή στη δημιουργία της νέας παραγωγικής κοινωνίας

    Από τους άξονες αυτούς προκύπτουν οι στόχοι που αποτυπώνονται στο κείμενο και παρατίθενται σε πινακοποιημένη μορφή στο Παράρτημα. Για την επιδίωξη των στόχων έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες δράσεις. Δράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και χρησιμοποιούνται σήμερα, αλλά και νέες δράσεις. Οι δράσεις επίσης παρατίθενται στο Παράρτημα σε πινακοποιημένη μορφή. Η εποχή μας -εκτός της κρίσης- περιλαμβάνει ευρύτερες σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν σημαντικά το ρόλο μας. Έτσι αποτυπώνονται νέα θεματικά πεδία και οι απαιτήσεις που θέτουν αυτά στο κλάδο μας, αλλά και ενέργειες για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτές.
    Προτείνονται νέοι τρόποι οργάνωσης και δράσης που αφορούν την οργάνωση του ΔΣ, τη δραστηριοποίηση των μελών σε ομάδες με βάση τη χωρική τους θέση και τη δράση τους. Το παρόν κείμενο αποτελεί όργανο καταγραφής και υλοποίησης της στρατηγικής και της δράσης της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, σε συμφωνία με τους στόχους της ένωσης, όπως αυτοί καταγράφονται στο Κατασταστικό της. Βρίσκεται υπό διαρκή αναθεώρηση μετά από απόφαση του ΔΣ.

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Οι σαρωτικές αλλαγές της τελευταίας τριετίας έχουν φέρει τον κόσμο της εργασίας, και ανάμεσα σε αυτούς τους μηχανικούς του δημοσίου στα όρια της απόγνωσης. Η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, στις αποδοχές, στις παροχές και στα ασφαλιστικά ταμεία, με προσχήματα όπως ο εξορθολογισμός, η εξυγίανση, η μείωση του χρέους κ.λπ. δεν πείθουν πλέον κανέναν, καθώς ήταν και παραμένει γνωστό από σοβαρές μελέτες ότι το μισθολογικό κόστος δεν έχει προκαλέσει τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία. Αντίθετα τα ολιγοπώλια, το πελατειακό κράτος και η γραφειοκρατία (η οποία τρέφεται από την πολυνομία) έχουν κατονομαστεί από εγχώριους και διεθνείς μελετητές της ελληνικής οικονομίας ως κύριοι υπεύθυνοι, ωστόσο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτα. Ο καπιταλισμός καζίνο έχει πνίξει την πραγματική οικονομία και τους εργαζόμενους μαζί.
Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε επίσης δύο βασικές συνιστώσες της σημερινής κατάστασης. Η πρώτη συνιστώσα είναι ότι κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών, έστω και λόγω της αδράνειας του. Η δεύτερη είναι ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ένα νέο περιβάλλον έχει ήδη διαμορφωθεί και ότι η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση απλώς δεν είναι εφικτή. Η ευθύνη βαραίνει μεν όλους μας, ατομικά και συλλογικά, ώστε να αποδεχτούμε τα «κακώς κείμενα» του παρελθόντος. Ταυτόχρονα αυτή η ίδια ευθύνη, μας δείχνει το δρόμο για το αύριο. Στην εποχή που ζούμε οι αλλαγές στην παραγωγή και στην κοινωνία ευρύτερα είναι σαρωτικές και μεταμορφώνουν ριζικά όσα γνωρίζαμε. Απαιτείται με ανοιχτά αυτιά και μυαλό να πορευτούμε στο νέο αυτό κόσμο.
Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ που προέκυψε από τις εκλογές του 2012, πέρα από την τιμή που τους έγινε, αναγνωρίζουν ότι η ευθύνη που τους αναλογεί είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η ευθύνη αφορά τόσο τις μάχες για την αποτροπή των απότομων αλλαγών που αναίσχυντα παρουσιάζονται ως εκσυγχρονισμός, όσο και την υποστήριξη της αργής και επίπονης διαδικασίας της ανάδειξης του μελλοντικού προσώπου της δημόσιας διοίκησης στην κοινωνία που είναι υπό διαμόρφωση. Όλο και περισσότερα μέλη της κοινωνίας μας λένε «Φτάνει πια!» και απαιτούν μεγαλύτερο λόγο και συμμετοχή στα τεκταινόμενα. Περισσότερη συμμετοχή σε δράσεις και στις αποφάσεις.

ΑΞΟΝΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ


    Τρεις βασικοί άξονες προκύπτουν από τη διαμορφούμενη κατάσταση.
 1. Αντίσταση στις βίαιες αλλαγές στα δικαιώματα μας και στα κοινωνικά αγαθά
 2. Αύξηση της συμμετοχικότητας των μελών
 3. Συμβολή στη δημιουργία της νέας παραγωγικής κοινωνίας

    Από τους παραπάνω άξονες προκύπτουν οι στόχοι. Δεν νοείται να επιδιωχθεί μόνο ένας ή δύο από τους παραπάνω άξονες, αλλά πρέπει να γίνει ταυτόχρονη επιδίωξη και των τριών. Η αντίσταση δεν μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα χωρίς τη συμμετοχή όλων και κινδυνεύει να αποβεί στείρα χωρίς την προοπτική της δημιουργίας παραγωγικής κοινωνίας.

Άξονας 1: Αντίσταση


    Ο πρώτος άξονας αφορά τις βίαιες ανατροπές των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων και συγκεκριμένα την απαξίωση του μηχανικού με τις μισθολογικές μειώσεις, την απαξίωση σε βαθμό διάλυσης του ΤΣΜΕΔΕ, τις απολύσεις κ.ά. Οι δράσεις που οργανώνει η ένωση (απεργίες, στάσεις εργασίας, αποχή από επιτροπές κ.λπ.) καθώς και οι αντίστοιχες δράσεις της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ που σκοπό έχουν να αποτρέψουν όλα αυτά, εξακολουθούν να αποτελούν όπλο στα χέρια μας. Ωστόσο απαιτούνται και νέοι τρόποι δράσης καθώς οι έως τώρα χρησιμοποιούμενοι έχουν αποδειχτεί ότι δεν είναι αποτελεσματικοί στο βαθμό που απαιτείται, ενώ υπάρχει απροθυμία κάποιων μελών να συμμετέχουν σε δράσεις με οικονομικό κόστος (π.χ. απεργίες).

Άξονας 2: Συμμετοχή


    Ο άξονας της αύξησης της συμμετοχικότητας δεν αφορά μόνο στην αύξησή της αλλά και στην αλλαγή του τρόπου συμμετοχής. Ο διαχωρισμός των μελών σε συνδικαλιστές και μη συνδικαλιστές οδηγεί την πλειοψηφία στην αδράνεια και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι μπορούμε και πρέπει να έχουμε εναλλασσόμενους ρόλους και ευθύνες στην εκπροσώπηση και τις δράσεις ως μηχανικοί του Δημοσίου. Η μεγαλύτερη συμμετοχή μπορεί να μας ενεργοποιήσει στις κατευθύνσεις των άλλων δύο στόχων, με την αξιοποίηση των ικανοτήτων και ιδιαιτεροτήτων του καθενός από εμάς. Η φόρτιση και ο θυμός για όσα συμβαίνουν γύρω μας μας δεν πρέπει να σταματούν σε εκτιμήσεις, αφορισμούς και συζητήσεις, αλλά να διοχετευθούν σε στοχευμένες ενέργειες.

Άξονας 3: Παραγωγική κοινωνία


    Ο πλέον μακροπρόθεσμος και ίσως δυσκολότερος άξονας, άλλα και ο μόνος που μπορεί να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα όλα όσα προσπαθεί η ένωση για τα μέλη της με πρωταρχικό τις θέσεις εργασίας και τη θέση του μηχανικού στην κοινωνία. Οι νέοι ρόλοι - με την αξιοποίηση των τεχνικών μας γνώσεων - μπορούν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότερη οργάνωση της κοινωνίας. Μέσω του στόχου αυτού θα αποκατασταθεί ο ρόλος του μηχανικού του Δημοσίου απέναντι στην κοινωνία και στους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα. Θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει κατανόηση και από τους ιδιώτες συναδέλφους για τη σημασία του έργου των μηχανικών του δημοσίου.

ΔΡΑΣΕΙΣ


Οι δράσεις πρέπει να υπηρετούν έναν ή περισσότερους από τους στόχους, με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα Είναι λοιπόν ζητούμενο η αύξηση της αποτελεσματικότητας χωρίς να επιβαρύνονται τα μέλη πέρα από τις δυνατότητές τους. Αυτό σημαίνει περισσότερο στοχευμένες δράσεις και τρόπους οργάνωσης.

    Στα πλαίσια της προώθησης των αλλαγών στην παραγωγή της κοινωνίας πρέπει οι μηχανικοί να διεκδικήσουν και να αναλάβουν νέους ρόλους. Οι ρόλοι αυτοί προσδιορίζονται από τις προκλήσεις της εποχής μας. Μπορούν να υλοποιηθούν με σύγχρονους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), με την αντίθεσή στην κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, με τη συμμετοχή μας και σε μη αμιγώς τεχνικές υπηρεσίες και με την επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξή μας.

    Διευκρινίζοντας τα παραπάνω αποτυπώνουμε κάποια σημαντικά πεδία στα οποία επιβάλλεται να εστιάσει πλέον η δημόσια διοίκηση και στα οποία η παρουσία μας είναι σημαντική. Αυτό επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό από κατέχοντες θέσεις εξουσίας. Επιπρόσθετα τα πεδία αυτά δεν προσφέρονται για πεδίο δράσης με σκοπό το κέρδος και πρέπει να υπάγονται σε δημόσιο έλεγχο. Συγκεκριμένα τα πεδία που έχουν αποτυπωθεί είναι:

 1. Προγραμματισμός - Σχεδιασμός δράσεων της Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 2. Αντιμετώπιση και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
 3. Διαχείριση Ενέργειας
 4. Διαχείριση Κρίσεων
 5. Πολεοδομικά Παρατηρητήρια
 6. Διαχείριση Απορριμμάτων
 7. Χρήση Τεχνολογικών Εργαλείων και Πληροφοριακών Συστημάτων για τα παραπάνω

    Η διεκδίκηση θα γίνει με προώθηση των παραπάνω σε αλλαγές ΟΕΥ, κυρίως στην κατεύθυνση που έχουν αποτυπωθεί στα πρότυπα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑ). Εννούμε κυρίως τους ΟΕΥ των ΟΤΑ που τροποποιούνται. Αποτελεί ευκαιρία διότι οι ΟΤΑ συστήνουν μαζικά νέους ΟΕΥ κυρίως λόγω “Καλλικράτη”. Η προώθηση θα γίνει με συστηματική κατά πρόσωπο παρουσίαση των παραπάνω θέσεων κυρίως στου δημάρχους. Σε μηνιαία βάση θα γίνονται επισκέψεις σε ΟΤΑ και άλλες υπηρεσίες με σχετικές προτάσεις. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να κατανοηθεί και αναγνωριστεί ο ρόλος του μηχανικού στην κοινωνία από την ίδια την κοινωνία.

    Η κατάρτιση και εξέλιξη μπορεί να προωθηθεί με την σεμιναριακή εκπαίδευση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Χρειάζεται να κατατεθούν νέες προτάσεις για επιμόρφωση στην Π.Ο. για να τις προωθήσεις στο ΕΚΔΔΑ. Οι θεματολογίες μπορούν να σχετίζονται με τα νέα πεδία στα οποία πρέπει να εστιάσει η Δημόσια Διοίκηση. Οι προϊστάμενοι και διευθυντές πρέπει να αντιληφθούν τη σημασία μιας τέτοιας εκπαίδευσης και μετεξέλιξης των μελών του κλάδου και να τη διευκολύνουν και να την υποστηρίξουν

    Η συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και τις υπόλοιπες Α΄θμιες ΕΜΔΥΔΑΣ θα συνεχιστεί στον υψηλό βαθμό που γινόταν έως σήμερα σε σχέση με θεσμικές και οικονομικές διεκδικήσεις συμπεριλαμβανομένων την αναγνώριση του πτυχίου μας ως μεταπτυχιακός τίτλος, το προβάδισμα των ΠΕ σε σχέση με τους ΤΕ και ΔΕ για την ανάληψη θέσεων ευθύνης, την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, την κατάργηση της παράλληλης ασφάλισης σε ασφαλιστικά ταμεία χωρίς αντίστοιχες παροχές, τις ποινικές ευθύνες και τη νομική κάλυψη, την αποκατάσταση των μισθολογικών μας αποδοχών, τις αποζημιώσεις για τις μετακινήσεις κ.λπ.

    Η οριζόντια και κάθετη αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη πρέπει να αυξηθεί με αποτελεσματικό τρόπο. Η καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) έχει προστεθεί στα στοιχεία εγγραφής κάθε νέου μέλους και πρέπει να καταχωρηθεί για όλα τα μέλη για να λαμβάνουν ενημέρωση. Ο ιστότοπος της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ είναι στην μορφή ιστολογίου για να επιτρέπει εύκολη ενημέρωση. Η ενημέρωση θα συμπεριλαμβάνει και αποφάσεις του ΔΣ που δεν παράγουν έγγραφα αλλά πρέπει να λαμβάνουν γνώση τα μέλη. Επίσης θα γίνεται προώθηση των αναρτήσεων του ιστολογίου σε άλλους ιστότοπους με αυξημένη επισκεψιμότητα όπως ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Συμμετοχή σε ιστότοπους επαγγελματικών θεμάτων μηχανικών και αναρτήσεις θεματολογιών εφαρμογής της νομοθεσίας. Πρόταση προς την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για τη δημιουργία ιστότοπου καταχώρησης γνώσης για τα συνδικαλιστικά θέματα τύπου wiki. Διακίνηση μηνυμάτων με τη χρήση ενημερωτικών βίντεο και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Συνεχείς συναντήσεις με μέλη στους χώρους εργασίας. Προώθηση με κάθε τρόπο -και κυρίως ηλεκτρονικό- της ενθάρρυνσης υποβολής προτάσεων από τα μέλη. Σε επίπεδο οργάνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) ανάληψη από τα μέλη του ΔΣ θεματικών ενοτήτων για τις οποίες θα φροντίζουν να ενημερώνονται κατά προτεραιότητα και να ενημερώνουν ανάλογα τόσο το ΔΣ όσο και τα μέλη.

    Δημιουργία τοπικών ομάδων δράσης ανά χώρο εργασίας που στεγάζει υπηρεσίες με μέλη μας. Σε κάθε ομάδα δράσης θα υπάρχουν δύο συντονιστές που θα εκλεγούν για ένα έτος. Το επόμενο έτος θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα νέο μέλος. Αν εκλεγούν οι δύο που προϋπήρχαν, τη δεύτερη θέση θα την καταλαμβάνει ο τρίτος. Οι τοπικές ομάδες δράσεις θα αναλαμβάνουν με σειρά την υλοποίηση δράσεων με την κάλυψη στάσεων εργασίας, στις οποίες θα συμμετέχουν μόνο αυτοί και έτσι οι υπόλοιποι δε θα επιβαρύνονται με μείωση αποδοχών.

    Συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Δράσης ΕΜΔΥΔΑΣ για ειδικές δράσεις ακτιβισμού και δημοσιότητας Η ομάδα αυτή θα προτείνει νέους τρόπους δράσης για την εξυπηρέτηση των στόχων, οι οποίοι θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. Η ΕΟΔ μπορεί να εξυπηρετήσει κύρια επικοινωνιακούς στόχους που θα υποβοηθήσουν τις μαζικές δράσεις. Παραδείγματα της ποικιλίας των δράσεων που μπορεί να διοργανώσει είναι κοινωνικά συμβάντα (π.χ. flash mobs ή δράσεις με το κοινό), η δημιουργία βίντεο, η σύνταξη προτάσεων επιμόρφωσης, η δημιουργία και διαχείριση επιμέρους ιστοτόπων.


Για το Δ.Σ.


Η Γεν. Γραμματέας

Ο Πρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Στόχων


ΑΑΣΤΟΧΟΣΣΧΟΛΙΑ
1Νέοι ρόλοι στη Δημόσια Διοίκηση38 ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας & Περιφερειακές Διοικήσεις
2Κατάρτιση σε εξέλιξηΔιαρκής
3Αναγνώριση του πτυχίου πενταετών σπουδών ως μεταπτυχιακός τίτλοςΣυνεργασία με Α.Π.Θ.
4Προβάδισμα των ΠΕ για την ανάληψη θέσεων ευθύνηςΠροσφυγές σε ΟΕΥ
5Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέαΣυνεργασία με ΠΟ
6Κατάργηση της παράλληλης ασφάλισης σε ασφαλιστικά ασφαλιστικά ταμεία χωρίς αντίστοιχες παροχέςΣυνεργασία με ΠΟ
7Νομική κάλυψη για τις ποινικές ευθύνες και εξορθολογισμός τουςΣυνεργασία με ΠΟ
8Αποκατάσταση των μισθολογικών μας αποδοχώνΣυνεργασία με ΠΟ
9Αξιοπρεπείς αποζημιώσεις για τις μετακινήσειςΣυνεργασία με ΠΟ
10Αποτελεσματική επικοινωνία με τα μέληΔιαρκής
11Αναγνώριση ρόλου μηχανικού στην κοινωνίαΔιαρκής
12Αύξηση της συμμετοχικότηταςΔιαρκής
13Αύξηση αποτελεσματικότητας δράσεωνΔιαρκής
14Θεματική οργάνωση ΔΣΔιαρκής
15Διασφάλιση παροχών υγείαςΣυνεργασία με ΠΟ
16Υποβολή προτάσεων από τα μέληΔιαρκής
Πίνακας Δράσεων


ΑΑΔΡΑΣΗΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
1Παρουσίαση των θέσεών μας στους υπεύθυνους υπηρεσιών για ενσωμάτωση στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)1
2Προτάσεις για επιμόρφωση2
3Συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία2,3,4,5,6,7,8,9,15
4Καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) για όλα τα μέλη10
5Ενημέρωση ιστολογίου10
6Συμμετοχή σε ιστότοπους επαγγελματικών θεμάτων μηχανικών2,11
7Πρόταση στην Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για δημιουργία ιστότοπου καταχώρησης γνώσης για τα συνδικαλιστικά θέματα (wiki)2,12,13,16
8Διακίνηση μηνυμάτων με τη χρήση ενημερωτικών βίντεο και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου10,11
9Συναντήσεις με συναδέλφους στους χώρους εργασίας10,12,13
10Δημιουργία τοπικών ομάδων δράσης ανά χώρο εργασίας10,12,13
11Συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Δράσης ΕΜΔΥΔΑΣ11,12,13
12Απεργίες, στάσεις εργασίας, αποχές8,9,15