Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

20/4/11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/04/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα Τρίτη 19 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε από τους Μηχανικούς του Δημοσίου 3ωρη στάση εργασίας που κήρυξε η ΕΜΔΥΔΑΣ.
            Η επιτυχής πραγματοποίηση της στάσης στην Κεντρική Μακεδονία είχε σαν αποτέλεσμα την ματαίωση της δημοπρασίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ προϋπ.: 4.910.462,00 €
Είναι σε όλους γνωστή η καθοριστική συμβολή των Διπλωματούχων Μηχανικών στην ανάπτυξη της χώρας. Οι Μηχανικοί γνωρίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η κατασκευή των έργων και αγωνιζόμαστε με υπεράνθρωπες προσπάθειες για την άρτια εκτέλεσή τους, συνειδητοποιώντας ότι αυτό είναι προς όφελος της χώρας και πολύ μεγάλης σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες.
Πραγματοποιούμε όμως αυτές τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ματαίωση δημοπρασιών λόγω της αδιαλλαξίας της Κυβέρνησης σε σχέση με τις προθέσεις της για τη μείωση των εισοδημάτων μας, τη διάλυση του Δημόσιου Τομέα, τη συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων καθώς και την ισοπέδωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. καλεί την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις προθέσεις της, δηλώνοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα των συναδέλφων Μηχανικών να αγωνιστούν μέχρι τέλους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.


Για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας     H Πρόεδρος    


Κική Αραβίδου          Λένα Φουντουλίδου

18/4/11

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19-04-2011

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ


ΟΤΙ:
·         Δεν θα δεχθούμε καμιά μείωση στο εισόδημά μας, είτε αυτή θα αφορά τους μετατασσόμενους συναδέλφους στα πλαίσια της εφαρμογής του “Καλλικράτη”, είτε παραπέρα περικοπές των επιδομάτων μας.
Σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε Κλαδικό Μισθολόγιο Διπλ. Μηχανικών που θα αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
·         Δεν θα δεχθούμε την παραπέρα διάλυση του Δημόσιου Τομέα.  Ήδη με τις ασκούμενες πολιτικές εδώ και χρόνια ξεπουλιέται ο Δημόσιος πλούτος, ιδιωτικοποιούνται όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες του Δημοσίου, περιθωριοποιούνται οι Δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες. 
·         Δεν θα δεχθούμε καμία υποχώρηση και συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων. Ήδη πληρώνουμε ακριβά τις συνέπειες των αντιασφαλιστικών νόμων του παρελθόντος.
·         Δεν θα δεχθούμε την εξίσωση και συνεπώς την ισοπέδωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, μέσω των αντίστοιχων Π.Δ. που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.
·         Δεν θα δεχθούμε άλλα φορολογικά βάρη και ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Ως μισθωτοί σηκώνουμε ήδη τα περισσότερα φορολογικά βάρη σ’ αυτή τη χώρα την τελευταία 20ετία. 

Στην Κεντρική Μακεδονία ματαιώνουμε δημοπρασία στο Δήμο Αμπελοκήπων


3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(από την έναρξη του ωραρίου)
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19/04/2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
προϋπ.: 4.910.462,00 €
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΩΡΑ: 8.00 ΠΜΤΟ Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.

13/4/11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12/04/2011


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 32

Θεσσαλονίκη  12/04/2011


Προς:
Κοιν.:
  1. Αν. Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
  2. Γ.Γ.Αποκ.Διοικ.Μακ.Θρακ.
  3. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

ü  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
ü  ΤΕΕ & Ενημερωτικό Δελτίο
ü  ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
ü  Μ.Μ.Ε.
ü  ΣΠΕΔΕΘ / Κ.Μ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα Τρίτη 12 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε από τους Μηχανικούς του Δημοσίου 3ωρη στάση εργασίας που κήρυξε η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας.
Η επιτυχής πραγματοποίηση της στάσης στην Κεντρική Μακεδονία είχε σαν αποτέλεσμα την ματαίωση της δημοπρασίας: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ προϋπ. 4.342.749,00 €»
Είναι σε όλους γνωστή η καθοριστική συμβολή των Διπλωματούχων Μηχανικών στην ανάπτυξη της χώρας. Οι Μηχανικοί γνωρίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η κατασκευή των έργων και αγωνιζόμαστε με υπεράνθρωπες προσπάθειες για την άρτια εκτέλεσή τους, συνειδητοποιώντας ότι αυτό είναι προς όφελος της χώρας και πολύ μεγάλης σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες.
Πραγματοποιούμε όμως αυτές τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ματαίωση δημοπρασιών λόγω της αδιαλλαξίας της Κυβέρνησης σε σχέση με τις προθέσεις της για τη μείωση των εισοδημάτων μας, τη διάλυση του Δημόσιου Τομέα, τη συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων καθώς και την ισοπέδωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. καλεί την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις προθέσεις της, δηλώνοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα των συναδέλφων Μηχανικών να αγωνιστούν μέχρι τέλους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.


Για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας     H Πρόεδρος    


Κική Αραβίδου          Λένα Φουντουλίδου

4/4/11

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΟΤΙ:
·         Δεν θα δεχθούμε καμιά μείωση στο εισόδημά μας, είτε αυτή θα αφορά τους μετατασσόμενους συναδέλφους στα πλαίσια της εφαρμογής του “Καλλικράτη”, είτε παραπέρα περικοπές των επιδομάτων μας.
Σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε Κλαδικό Μισθολόγιο Διπλ. Μηχανικών που θα αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
·         Δεν θα δεχθούμε την παραπέρα διάλυση του Δημόσιου Τομέα.  Ήδη με τις ασκούμενες πολιτικές εδώ και χρόνια ξεπουλιέται ο Δημόσιος πλούτος, ιδιωτικοποιούνται όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες του Δημοσίου, περιθωριοποιούνται οι Δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες. 
·         Δεν θα δεχθούμε καμία υποχώρηση και συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων. Ήδη πληρώνουμε ακριβά τις συνέπειες των αντιασφαλιστικών νόμων του παρελθόντος.
·         Δεν θα δεχθούμε την εξίσωση και συνεπώς την ισοπέδωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, μέσω των αντίστοιχων Π.Δ. που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.
·         Δεν θα δεχθούμε άλλα φορολογικά βάρη και ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Ως μισθωτοί σηκώνουμε ήδη τα περισσότερα φορολογικά βάρη σ’ αυτή τη χώρα την τελευταία 20ετία. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε για το διάστημα του μηνός Απριλίου την πραγματοποίηση 3ωρων επαναλαμβανόμενων Πανελλαδικών Στάσεων Εργασίας για τις 5, 12 και 19 Απριλίου 2011 με στόχο την αποτροπή των δημοπρασιών που έχουν προγραμματιστεί για αυτές τις ημέρες.
Στην Κεντρική Μακεδονία ματαιώνουμε δημοπρασίες με 
3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(από την έναρξη του ωραρίου):
·       Την Τρίτη 12/04/2011
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
προϋπ. 4.342.749,00 €
·       Την Τρίτη 19/04/2011
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ Ε/ΠΚΜ
προϋπ. 250.000,00 €

ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.

Πολεοδομία Δήμου Θεσσαλονίκης


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 27

Θεσσαλονίκη  04/04/2011

Προς:
Κοιν.:

1.    Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
κ. Γιάννη Μπουτάρη
2.    Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας
κ. Ανδρέα Κουράκη

ü  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ & site
ü  ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
ü  Μέλη μας & blog

Οι συνάδελφοι Μηχανικοί της Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης μας ενημέρωσαν για τον συνεχιζόμενο διασυρμό τους από τα Μ.Μ.Ε., με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Είναι γνωστό ότι ο χώρος των Πολεοδομιών ήταν και παραμένει ο εύκολος στόχος. Επίσης, είναι προφανές ότι όταν υπάρχουν αποδείξεις περί διαφθοράς η Δικαιοσύνη οφείλει να τις διερευνήσει άμεσα, να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι παρανομούν και όχι να διασύρεται ισοπεδωτικά, το σύνολο μιας υπηρεσίας που η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων της κάνουν τη δουλειά τους σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Όσοι όμως μεταφέρουν όλη την ευθύνη της διαφθοράς στους υπαλλήλους φαίνεται να ξεχνούν ότι στην διαδικασία του ιδιωτικού οικοδομικού έργου, ο ρόλος και η ευθύνη της Πολιτείας, μέσω των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, εξαντλείται στη γραφειοκρατία του ελέγχου του φακέλου και της έκδοσης της αδείας, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει  κανένας έλεγχος για το τι πραγματικά κατασκευάζεται, με αποτέλεσμα το τεράστιο πρόβλημα του δομημένου περιβάλλοντος της χώρας. Το πρόβλημα αυτό έρχεται, εκ των υστέρων, η Πολιτεία να αντιμετωπίσει με τους διάφορους νόμους, που κατά καιρούς ψηφίζει, για «τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών».
Ταυτόχρονα, η πολυπλοκότητα της υπάρχουσας νομοθεσίας προσφέρει ευκαιρίες στην «άνθιση» ενδεχόμενων παράνομων πρακτικών. Απαιτείται λοιπόν απλούστευση-κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, με παράλληλο εκσυχρονισμό των Υπηρεσιών με μηχανοργάνωση, ψηφιοποίηση όλων των πληροφοριών και ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.
Για τα παραπάνω, απαιτείται στελέχωση με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και θα υποβάλλεται σε τακτική εκπαίδευση και ενημέρωση. Αυτό που σήμερα συμβαίνει τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα είναι το φαινόμενο της υπερπληθώρας προσωπικού σε κάποιες υπηρεσίες, ενώ από την άλλη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις εξειδικευμένου/ επιστημονικού προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες και στις πολεοδομίες.
Τέλος, είναι απαραίτητη και η αξιοπρεπής αποζημίωση των υπαλλήλων μηχανικών, που μέρα με τη μέρα βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται και τα επιδόματα που κέρδισαν σε αντιστάθμισμα των ποινικών τους ευθυνών να χάνονται.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να ακολουθείται μια τακτική απαξίωσης και διάλυσης των δημόσιων υπηρεσιών και ενώ θεωρητικά στα πλαίσια του «Καλλικράτη» θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πολιτικές ανασύνταξης και ανασυγκρότησης των υπηρεσιών, οι Δήμοι και ιδιαίτερα οι Πολεοδομικές υπηρεσίες πληρώνουν ήδη τις εκκρεμότητες της μεταβατικής περιόδου, καθώς ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα προσπαθούν να αναδιοργανωθούν και αδυνατούν να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην εξυπηρετούνται.
Έτσι ο Καλλικρατικός Δήμος Θεσσαλονίκης, όταν παρέλαβε την ήδη υποστελεχωμένη πολεοδομία κλήθηκε να εξυπηρετήσει τους πολίτες που συνεχίζουν να προσέρχονται κατά εκατοντάδες να εξυπηρετηθούν, σε χώρους που απαξιώνουν τη δημόσια διοίκηση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτή η εκτός ελέγχου κατάσταση και οι καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων δεν μπορεί παρά να είναι πρόσφορο έδαφος για διαφθορά.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ έχει επανειλημμένως επισημάνει με παρεμβάσεις, προτάσεις και αιτήματα, τα προβλήματα στις Πολεοδομίες και γενικότερα στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Η Διοίκηση, σε κάθε επίπεδο, δεν μπορεί να αποποιείται των ευθυνών της και ως μια ευνομούμενη Πολιτεία οφείλει να αποδίδει την ευθύνη σε όλους τους εμπλεκόμενους και στο βαθμό που τους αναλογεί. Είναι σαφής η ανάγκη για παρεμβάσεις και πολιτικές που να ανατρέπουν το αρνητικό κλίμα και το καθεστώς συναλλαγής και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε όλοι υπεύθυνα: Πολιτεία, ΤΕΕ και μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι, ο καθένας ανάλογα με τον θεσμικό του ρόλο, με ένα μόνο στόχο, την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας     H Πρόεδρος    


Κική Αραβίδου          Λένα Φουντουλίδου