Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

24/4/13

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση και την αναρτούμε για κάθε ενδιαφερόμενο:

-------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Θέρμη 24.4.2013
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Θέρμης ενδιαφέρεται για δύο Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Π.Ε. ή Τ.Ε., για μετάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν, για περισσότερες πληροφορίες, με την κ. Ι. Γαλαζούλα, τηλ. 2310-483415 ή την κ. Π. Καραγιαννίδου, 2310-483406.Μέλη μας με ποινικές και πειθαρχικές διώξεις

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε υλοποίηση της απόφασης του για στήριξη μηχανικών του Δημοσίου συλλέγει περιπτώσεςς δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών που αντιμετωπίζουν ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις με κίνδυνο τη θέση τους σε αργία. Η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ σε συνεργασία με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προωθεί τις περιπτώσεις αυτές στο ΤΕΕ. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε μία παρόμοια κατάσταση αποστείλετε μας πληροφορίες για να τις προωθήσουμε ανάλογα.