Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

25/5/12Αρ.Πρωτ.: Οικ. 25

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Θεσσαλονίκη  02/05/2012

Προς:Κοιν.:

1.    κ. Θύμιο Ν. Σώκο
Γενικό Γραμματέα  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης
2.    κ. Γρηγόριο Τσάλτα
Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3.    κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη
Ειδικό Γραμματέα Υδάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4.    κ.Παύλο Αποστολίδη
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


ü  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
ü  ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
ü  blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.κ.Γενικέ ,

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ. έλαβε γνώση της μετακίνησης του συναδέλφου Χρήστου Μαμαρίκα Πολιτικού Μηχανικού, υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης από τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων, υπηρεσία στην οποία είχε τοποθετηθεί το Φεβρουάριο του 2011, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία (κρίση, αξιολόγηση και επιλογή) με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτει.

Με το υπ’αριθμ. 22/11-4-2012 έγγραφό μας, ζητήσαμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να διευκρινιστούν τα θέματα που ανέκυψαν με τη  μετακίνηση του συναδέλφου και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας άλλα δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν κατέστη δυνατή η συνάντηση μαζί σας. Καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, σας επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι πέρα από την αδικαιολόγητη μετακίνηση του συναδέλφου, είναι υπαρκτοί οι κίνδυνοι τόσο για τη Δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών όσο και για το περιβάλλον.  

 Υπάρχουν έγγραφες επισημάνσεις, σχετικά με τη στελεχιακή αποδυνάμωση της υπηρεσίας, καθώς και την υποβάθμιση και αδρανοποίηση του τομέα της παρακολούθησης των υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Η μη λειτουργία των σταθμών, η απομάκρυνση του αρμόδιου για την παρακολούθησή τους, υπαλλήλου, η παράτυπη και ακατανόητη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε αναρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και η μη ορθολογική διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συνδέονται με την παρακολούθηση και προστασία των υδάτων στην Περιφέρειά μας, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα.

 Για τα θέματα αυτά υπήρξαν δημοσιεύματα και στον τοπικό τύπο  (Αγγελιοφόρος , Κυριακή 8-4-12) , όπου γινόταν αναφορά σε κακοδιαχείριση στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και σε μετακινήσεις-απομακρύνσεις υπαλλήλων της υπηρεσίας.κ. Γενικέ,

μετά τα παραπάνω ζητάμε

·         Την άμεση αποκατάσταση - επαναφορά του συναδέλφου Χρήστου Μαμαρίκα στη θέση του, με την  απόδοση των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
·         Την ενδυνάμωση συνολικά του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων για να μπορεί να ασκήσει απρόσκοπτα το ρόλο του για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων προς όφελος της περιοχής μας και του κοινωνικού συνόλου.
·         Την ορθολογική και διαφανή διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συνδέονται με την παρακολούθηση και την προστασία των υδάτων στην Περιφέρειά μας.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
                                            Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου

7/5/12

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΑρ.Πρωτ.: Οικ. 24

Θεσσαλονίκη  26/04/2012


Προς:

Κοιν.:
1.    Υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη μας
2.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
ü  Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ site
ü  ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ. blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 10 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων, 1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ – Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη.
Επειδή βάσει του καταστατικού απαιτείται απαρτία του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει έλλειψη απαρτίας.
Κατόπιν αυτού καλούνται τα μέλη σε επαναληπτική

Τακτική Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση
την ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2012
και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη
η οποία θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.    α)  Διοικητικός απολογισμός 2011 (Ιούνιος 2011 – Μάιος 2012)
β)  Οικονομικός απολογισμός 2011 (Μάιος 2011 – Μάιος 2012)
γ)  Έγκριση διοικητικού απολογισμού 2011
δ)  Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2011
2.    Έγκριση προϋπολογισμού 2012 (Μάιος 2012 – Φεβρουάριος 2013)
3.    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
4.    Ενημερώσεις –Τακτοποίηση Μητρώου Μελών

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου