Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

22/2/16

Ανακοίνωση εκλογών
Αρ.Πρωτ.: Οικ. 4

Θεσσαλονίκη  19/02/2016

Προς:

1.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
2.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.& site
3.    Μέλη μας & blog

Θέμα: Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ

Κατά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ στις 11/2/2016 και με βάση το Καταστατικό,  αποφασίστηκε οι εκλογές να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

Οι εκλογές αφορούν στην ανάδειξη μελών των εξής οργάνων :
α) Διοικητικό Συμβούλιο ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας
β) Ελεγκτική Επιτροπή
γ) Αντιπρόσωποι Πανελλήνιας Ομοσπονδίας (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ)

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΚΜ και υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (τέως 3ης ΠΥΔΕ) που βρίσκονται στη οδό Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος, στη Θεσσαλονίκη.

Η ψηφοφορία έχει έναρξη  στις 10:00 π.μ. και λήξη στις 18:00 μ.μ.

Υποψηφιότητες κατατίθενται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (από παρατάξεις & μεμονωμένους υποψηφίους), μέχρι τις 1 Μαρτίου 2016. Επικοινωνείτε με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής:
·         Κυριακή (Κική) Αραβίδου, τηλ 6974139357, aravidoukiki@yahoo.com
·         Αντώνη Πρέκα, τηλ 6978162207, aprekkas@thessaloniki.gr
·         Κοζύρη Μαρία, τηλ 2313314315, mkozy@tee.gr
·         Νίκη Βαρβατάκη, nikivarvataki@yahoo.gr
·         Γιώργο Γεωργιάδη, ggtopo@teemail.gr
·         Ελένη Ματσούκα, matsouka@kalamaria.gr

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (ως υποψήφιοι και ως ψηφοφόροι) έχουν τα μέλη του Συλλόγου που θα είναι τακτοποιημένα οικονομικά. Υπενθυμίζουμε ότι μετά από αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, η συνολική συνδρομή για την ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ και την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ανέρχεται σε 2,5€ το μήνα. Όσοι δεν καταβάλλουν τακτικά συνδρομές (π.χ. μέσω μισθοδοσίας) θα πρέπει να τακτοποιήσουν τη συνδρομή του δεύτερου εξαμήνου 2015 ύψους 15 ευρώ.

Παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των μελών της Ένωσης και ιδιαίτερα της εφορευτικής επιτροπής να διευκολύνουν τα μέλη για την προσέλευση τους στις εκλογές.

                                         Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  Κ.Μ.