Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

1/12/15

Επανακαταβολή υπερβάλλουσας μείωσης

Το παρακάτω μπορείτε να το τυπώσετε και να το δώσετε στην οικονομική υπηρεσία του φορέα σας στην περίπτωση που διστάζει να επανακαταβάλει την περικομμένη υπερβάλουσα μείωση.

Αρ. Πρωτ. 42 Θεσσαλονίκη, 1/12/2015

Θέμα: Επανακαταβολή υπερβάλλουσας μείωσης

Ως γνωστό πολλές υπηρεσίες προέβησαν στην μη καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης που προβλέπεται στο αρ. 29 του 4024/11, σε μεταταχθέντες και μεταφερόμενους υπαλλήλους σε άλλο φορέα του δημοσίου εφαρμόζοντας το άρ. 3 παρα 22 του 3845/10. Ωστόσο νομική ερμηνεία έχει δοθεί από το Ι τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αριθ. 211/2013 πράξη του, όπου έκρινε ότι η υπερβάλλουσα μείωση δεν εμπίπτει στην έννοια της προσωπικής διαφοράς από τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβανε ο υπάλληλος από το φορέα από τον οποίο μετατάχθηκε, και είναι νόμιμη η καταβολή της και μετά την μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου. Σε ταύτιση με αυτήν την ερμηνεία οι επίτροποι έχουν εγκρίνει εντάλματα μισθοδοσιών που περιέχουν την καταβολή της υπερβάλλουσας διαφοράς ακόμη και μετά την εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ που καταλήγει σε αντίθετο συμπέρασμα.
Η αντίθετη άποψη που εκφράστηκε από το κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου του Ι τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Αύγουστο του 2015 (πράξη 135/15) ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ πλέον με την 122/15 πράξη του Ι τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία θεωρεί νόμιμη την θεώρηση των ενταλμάτων πληρωμής με την υπερβάλλουσα μείωση.
Ήδη οικονομικές υπηρεσίες που είχαν προβεί στην περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης έχουν κινήσει διαδικασίες επανακαταβολής της. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην αναδρομική καταβολή της στα μέλη της ένωσης μας στα οποία έχει περικοπεί.