Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/10/10

Έγγραφα για εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ & Παρατηρήσεις για επί του Σχεδίου Π.Δ. «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και του Σχεδίου Π.Δ. «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης»

Ε. Μ. Δ. Υ. Δ. Α. Σ / Κ.Μ.


ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2313-331275       Fax: 2310-243273      http://emdydaskm.blogspot.com      e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 68

Θεσσαλονίκη  18/10/2010

Προς:

                                                         
1.          Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
        κ. Δημήτριο Ρέππα
2.          Υπουργό  Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
        κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
3.          Υφυπουργό Υποδομών ,  Μεταφορών και Δικτύων
        κ.Ιωάννη Μαγκριώτη
4.          Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
        κ Παναγιώτη Ρήγα
                                                             Κοιν.:         Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

κ.κ. Υπουργοί,

Στο  ΦΕΚ 1505Β΄/6-9-2010 με πέντε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις  που συνυπέγραψαν ο  Υπουργός ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Δημήτριος Ρέππας με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σταύρου Αρναουτάκη απαξιώνοντας συνειδητά το εν ενεργεία στελεχιακό προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετέφεραν ακαριαία την αρμοδιότητα για εκατό περίπου έργα στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τα δε έργα αυτά, δεν είναι μόνο έργα οδοποιίας ή μεγάλα έργα στα οποία έχει εμπειρία η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, καθώς ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε είναι η κατασκευή της Εγνατίας οδού, αλλά και ένα πλήθος μικρών έργων, που μέχρι σήμερα διεκπεραιώνονται άριστα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου και της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Το Δ.Σ. και τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην ενέργεια αυτή, γιατί:
·         Η άκριτη, χωρίς απολύτως κανένα σχεδιασμό ή κοινωνική νομιμοποίηση μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του  Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού σε Ανώνυμες Εταιρίες έχει μόνο ένα σκοπό : την πλήρη απαξίωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών. Είναι ένα έργο που το βλέπουμε να παίζεται χρόνια τώρα, δημιουργώντας φαύλο κύκλο: Αφαίρεση αρμοδιοτήτων, απραξία του προσωπικού, υποβάθμιση των Υπηρεσιών , ανάθεση σε Α.Ε.
·         Οι συγκεκριμένες αποφάσεις πλήττουν και αναιρούν την ουσία της διοικητικής μεταρρύθμισης, που υποτίθεται ότι προωθεί ο «Καλλικράτης». Αντί για την αποκέντρωση που επαγγελλόταν η Κυβέρνηση, έχουμε υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων , οι οποίες «φεύγουν» από την  αιρετή αυτοδιοίκηση και μεταφέρονται σε μια Α.Ε., που ελέγχεται αποκλειστικά από το κέντρο.
Ποιος είναι ο αναπτυξιακός ρόλος της νεοσύστατης αιρετής Περιφέρειας , όταν της αποστερούνται οι αρμοδιότητες για τα έργα και η αντίστοιχη πρόσβαση στους πόρους για να τα εκτελέσει;  Άλλωστε ήδη από τα σχέδια ΠΔ για τα οργανογράμματα των αιρετών Περιφερειών είχαμε διαπιστώσει την υποβάθμιση του ρόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών στο νέο αυτό θεσμό.  Κι όλα αυτά γίνονται χωρίς καμία διαδικασία διαβούλευσης με τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η μόνη σύμφωνη γνώμη στην εκάστοτε ΚΥΑ, φαίνεται να είναι των  σημερινών Περιφερειών. Στην δε ΚΥΑ που αναφέρεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεν υπάρχει  ούτε αυτή.         
·         Η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., με χρέος 1,1 δις ευρώ και υπέρογκα λειτουργικά έξοδα, λειτουργώντας με αμφισβητούμενη διαφάνεια, έξω από το Δημόσιο Λογιστικό έλεγχο,  παράγει έργα με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος. Το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία, εξ’ όσων  γνωρίζουμε, αποτίμηση και αξιολόγηση των έργων που εκτελέστηκαν και συνεχίζουν να εκτελούνται από τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και της Τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να δούμε ποιοι τελικά, τηρουμένων των αναλογιών, είναι πραγματικά ανταγωνιστικοί!
·         Η ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Ε. αναλαμβάνει αναφανδόν πάσης φύσεως τεχνικά έργα, μικρά και μεγάλα, με επίκληση την εμπειρία της, ενώ αποδεδειγμένα δεν έχει εμπειρία σε λιμενικά και κτιριακά έργα ή φράγματα και είναι εξειδικευμένη ΜΟΝΟ σε μεγάλα έργα οδοποιίας. Κι όλα αυτά όταν στις Περιφερειακές Τεχνικές Υπηρεσίες  υπηρετεί αξιόλογο δυναμικό διπλωματούχων Μηχανικών με εμπειρία  και γνώσεις, που έχει αποδείξει ότι είναι ικανό να ανταπεξέλθει  στις απαιτήσεις των έργων αυτών.
·         Επιχορηγείται η ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Ε. με το υπερβολικό 5% του προϋπολογισμού κάθε έργου, για δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης , ενώ ταυτόχρονα οι δαπάνες για κίνηση εκτός έδρας των δημοσίων λειτουργών περικόπτονται σε βαθμό που να αναγκάζουν τον μηχανικό δημόσιο υπάλληλο να πληρώσει ο ίδιος τις μετακινήσεις του για την άρτια επίβλεψη των έργων που του ανατίθενται, καθώς οι  πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες  για το κάθε έργο, τον  βαραίνουν εφ’ όρου ζωής. Επιπλέον, αν  ο ΦΠΑ 23% δεν είναι επιλέξιμος από το ΕΣΠΑ, θα βαρύνει και αυτός εθνικούς πόρους. Όλα αυτά τα χρήματα με τα οποία προικοδοτείται η Α.Ε., έχουν ήδη περικοπεί από τους μισθούς, τα δώρα και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων και θυσιάστηκαν στο βωμό του χρέους.

Κύριοι,
Πιστεύουμε ότι η κρίση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για μια διαφορετική προσέγγιση της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα για τις Τεχνικές Υπηρεσίες, που εμείς στελεχώνουμε, θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια να αναδιαρθρωθούν και να αναβαθμιστούν ώστε να είναι αποτελεσματικές και σύγχρονες. Αντ’ αυτού επιλέγεται η «πεπατημένη» : εξαφάνιση του ρόλου των κατασυκοφαντημένων δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και ανάθεση των έργων σε Α.Ε. και ιδιώτες.
Οι ευθύνες των συνυπογραφόντων Υπουργών είναι μεγάλες στο βαθμό που τέτοιες αποφάσεις είναι επιζήμιες για τον τεχνικό κόσμο της χώρας αλλά και για τον απλό πολίτη. Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί τέτοιου είδους αποφάσεις και θα εργαστεί να τις ανατρέψει, προς την κατεύθυνση ενός αποτελεσματικότερου και κοινωνικού χαρακτήρα δημόσιου τομέα, με σύγχρονες και ποιοτικές τεχνικές υπηρεσίες, κατεύθυνση την οποία υποτίθεται ότι θα υλοποιούσε  ο “Καλλικράτης”, πριν ανατραπεί τόσο νωρίς.


Για το Δ.Σ.
Η Γεν. ΓραμματέαςΚική Αραβίδου
H ΠρόεδροςΛένα Φουντουλίδου

Πίνακας αποδεκτών
1.          Γραφείο Πρωθυπουργού
2.          Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ι.ωάννη Ραγκούση
3.          Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , κ.Λιονή Μαρία
4.          Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων  του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών  & Δικτύων                              κ. Ιωάννη Οικονομίδη
5.          Γεν. Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων  Έργων Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων κ. Σέργιο  Λαμπρόπουλο
6.          κ.Παναγιώτης Ψωμιάδης, Νομάρχης Θεσσαλονίκης,Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
7.          κ.Μάρκος Μπόλαρης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
8.          κ.Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
9.          κ.Κυριάκος Βελόπουλος, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
10.      κ.Τάσος Κουράκης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
11.      κ.Ασημίνα Ξηροτύρη, Υποψήφια Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
12.      ΤΕΕ & Ενημερωτικό Δελτίο
13.      ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
14.      Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ , Αρμός & Ιστοσελίδα
15.      Ιστοσελίδα ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜΕ. Μ. Δ. Υ. Δ. Α. Σ / Κ.Μ.


ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2313-331275       Fax: 2310-243273      http://emdydaskm.blogspot.com      e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 67

Θεσσαλονίκη  15/10/2010

Προς:


Κοιν.:

1.      κ. Ραγκούση Ιωάννη
 Υπ.Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &  
       Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2.      κ. Λιονή Μαρία
 Γενική  Γραμματέας  Περιφέρειας  
      Κεντρικής  Μακεδονίας

     Όπως πίνακας αποδεκτών


ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του Σχεδίου Π.Δ. «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και του Σχεδίου Π.Δ. «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης»

Α. Το σχέδιο ΠΔ «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» παρουσιάζει ένα ανεπιτυχές και αντιλειτουργικό οργανωτικό μοντέλο, που θέτει σε βέβαιο κίνδυνο τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που πρέπει να έχει και επιδιώκει η καθιέρωση του Β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης μέσα από τον «Καλλικράτη». Με την προτεινόμενη διάρθρωση και τις αναφερόμενες αρμοδιότητες των υπηρεσιών, οι συντάκτες του δείχνουν να έχουν παντελή έλλειψη κατανόησης της λειτουργίας και του χαρακτήρα τόσο της αποκεντρωμένης σήμερα κρατικής διοίκησης της Περιφέρειας, όσο και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Φαίνεται να αγνοούν επίσης τόσο τη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών όσο και  το περιεχόμενο σπουδών των επιστημονικών κλάδων, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, τη σύνθεση του προσωπικού των υφιστάμενων υπηρεσιών και τη συμβολή ενός εκάστου εξ’ αυτών στο παραγόμενο έργο, ιδιαίτερα στον αναπτυξιακό τομέα.
Στον προτεινόμενο Οργανισμό οι Υπηρεσίες με στόχο την Ανάπτυξη, δηλαδή η Τεκμηρίωση – η Χωροταξία – ο Σχεδιασμός - ο Προγραμματισμός, η Ενέργεια, το Περιβάλλον, οι Νέες Τεχνολογίες, οι βασικοί τομείς της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) και η παραγωγή Μελετών και Τεχνικών Έργων, δεν αναδεικνύονται ως αναπτυξιακά εργαλεία και δεν αρθρώνονται μεταξύ τους για να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις συνέργειας των δράσεών τους. Αντιθέτως εμφανίζονται διάσπαρτες, συστεγαζόμενες με Υπηρεσίες χωρίς συνάφεια αντικειμένου, μέσα σε ένα σχέδιο εσωτερικού κανονισμού χωρίς ιεραρχική δομή, παρασυρμένο  από ξεπερασμένα πρότυπα εσωτερικών κανονισμών, που ομαδοποιούσαν λειτουργίες στη βάση των ειδικοτήτων των στελεχών  τους και όχι στη βάση αναπτυξιακών στόχων.
Πιο συγκεκριμένα  παρατηρούμε τα εξής:
§         Η διάρθρωση των Γενικών Δ/νσεων και των Δ/νσεων που η κάθε μια περιλαμβάνει δεν είναι ούτε ομοιογενής, ούτε ισοβαρής.
Οι προβλεπόμενες Δ/νσεις ανά Γενική Δ/νση αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ Δ/ΝΣΕΩΝ
%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
%
1
Γεν. Δ/νση Προγρ/σμού & Εσωτ.  Λειτουργίας
11
23
34
17
2
Γεν. Δ/νση Αγρ/κής Οικ/μίας και Κτηνιατρικής
10
21
43
22
3
Γεν. Δ/νση Δ/σεων Ανάπτυξης
9
18
33
17
4
Γεν. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
7
14
35
18
5
Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών
2
4
20
10
6
Γεν. Δ/νση Υγείας
10
20
33
16
ΣΥΝΟΛΟ
49
100
198
100

Η εικόνα που εμφανίζεται στον πίνακα δε χρειάζεται σχόλια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών όπου οι (11) σημερινές Τεχνικές Δ/νσεις, (4) Περιφερειακές (ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ, ΔΙΠΕΧΩ) και (7) Νομαρχιακές (ΔΤΥ), στις οποίες υπηρετούν πάνω από 600 τεχνικοί  υπάλληλοι, οι οποίοι γενικά αποτελούν το 25-30% του δυναμικού της Περιφέρειας και των Ν.Α., αντικαθίστανται από (2) μόνο Δ/νσεις, εκ των οποίων η Δ/νση Τεχνικών Έργων θα έχει περίπου 500 υπαλλήλους διεσπαρμένους σε (7) Νομούς και με ένα αντικείμενο που είναι αδύνατο να διαχειριστεί, καθώς είναι τεράστιο.
Είναι προφανής λοιπόν η αναντιστοιχία αντικειμένου και οργανωτικής δομής των Τεχνικών Υπηρεσιών, αφενός ως προς τον όγκο του αντικειμένου (με ένα τμήμα ανά Περιφερειακή Ενότητα) όσο και την ποιότητα (αφού λείπουν βασικά τμήματα για την οργάνωση Τεχνικών υπηρεσιών όπως Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Μελετών, Κτιριακών, Προγράμματος και Γραμματείας), ενώ δεν εμφανίζεται καμιά περιγραφή αρμοδιοτήτων σε επίπεδο τμημάτων.

Επιπλέον, συρρικνωμένη η οργανωτική δομή των Τεχνικών υπηρεσιών, με υποβάθμιση των αντίστοιχων Δ/νσεων στις Περιφερειακές Ενότητες σε Τμήματα που για την επίλυση κάθε θέματος θα απευθύνονται στην Δ/νση της έδρας (Θεσσαλονίκη στην ΚΜ), ανατρέπει την όποια ήδη αποκεντρωμένη μορφή διοίκησης υπήρχε.
Το περίεργο είναι ότι ΜΟΝΟ στις Τεχνικές Υπηρεσίες χρησιμοποιείται διαφορετική δομή, καθώς στη διάρθρωση των άλλων Γενικών Δ/νσεων προβλέπεται η λειτουργία αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί) σε επίπεδο Δ/νσης.

Τέλος, δεν υπάρχουν πουθενά στο νόμο «Καλλικράτης» και στο υπό συζήτηση σχέδιο Π.Δ/γματος, διατάξεις που να ορίζουν τα «Αποφαινόμενα Όργανα» (Προϊσταμένη Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία, Τεχνικό Συμβούλιο).

Προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρουσιάζει η δομή  αυτή θα πρέπει :
Ø                    Να γίνει διαχωρισμός της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών, σε  δύο Γενικές Δ/νσεις : Γενική Δ/νση Υποδομών και Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος , όπως η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση απαιτεί . Άλλωστε αυτή είναι και η νέα δομή των αντιστοίχων Υπουργείων (ΥΠΟΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ).

Στη ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ θα πρέπει να υπάρχουν:
1.         Δ/νση Τεχνικών Έργων, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης αρχής, για έργα διανομαρχιακού επιπέδου και Τμήματα : Συγκοινωνιακών Έργων, Κτιριακών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Μελετών , Προγράμματος , Εργαστηρίου, Υδραυλικών- Εγγείων Βελτιώσεων και Γραφείο Γραμματείας.
2.         Δ/νση Εκτέλεσης Έργων, με αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για έργα διανομαρχιακού επιπέδου και Τμήματα : Μελετών, Υδραυλικών -Εγγειοβελτιωτικών Έργων,  Συγκοινωνιακών Έργων,  Κτιριακών Έργων  και Γραφείο Γραμματείας.
3.         Δ/νση Συντήρησης Έργων, με αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για έργα διανομαρχιακού επιπέδου και Τμήματα : Συντήρησης, Σήμανσης -Σηματοδότησης - Ηλεκτροφωτισμού, Εξοπλισμού – Διαχείρισης  και Γραφείο Γραμματείας.
4.         Δ/νσεις Τεχνικών Έργων ανά Περιφερειακή Ενότητα, για έργα εντός διοικητικών ορίων των Νομών, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Τμήματα (με αρμοδιότητες Δ/νουσας Υπηρεσίας) : Συγκοινωνιακών Έργων,  Υδραυλικών - Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Κτιριακών Έργων,  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Συντήρησης, Προγράμματος-Μελετών και Γραφείο Γραμματείας.

Στην ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα πρέπει να υπάρχουν :
1.         Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  με αναφορά σε όλη την Περιφέρεια και Τμήματα: Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Υδάτων, Γραφείο Γραμματείας
2.         Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανά Περιφερειακή Ενότητα με Τμήματα:  Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Υδάτων, Γραφείο Γραμματείας
Ø      Η ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων προγραμματισμού και εσωτερικής λειτουργίας στην  Γενική Δ/νση Προγραμματισμού και Εσωτερικής Λειτουργίας είναι ακατανόητη. Δεν μπορεί να βρίσκονται στην ίδια Γενική Δ/νση αρμοδιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα, φύσει εξωστρεφείς (αναπτυξιακός σχεδιασμός, διαχείριση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κίνητρα ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων, υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων) και αρμοδιότητες εσωστρεφείς όπως είναι η Δ/νση Προσωπικού της Περιφέρειας και τα οικονομικά που αφορούν τη λειτουργία της. Συνεπώς θα πρέπει να γίνουν δύο διαφορετικές Γενικές Δ/νσεις : Γενική Δ/νση Προγραμματισμού και Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  δεν μπορεί να είναι πουθενά αλλού παρά μόνο στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης.
Ø                    Επίσης απουσιάζει εντελώς η αποκεντρωμένη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) διάρθρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, είτε με ανεξάρτητη Δ/νση, όπως συμβαίνει σε άλλες Γενικές Δ/νσεις, ή τουλάχιστον ανεξάρτητου αυτοτελούς τμήματος με τις ανάλογες αρμοδιότητες, με εξαίρεση μόνο αυτές του τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης που υλοποιούνται αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας.
Ø                    Τέλος δε μπορούμε  να μη σχολιάσουμε την απουσία Δ/νσης ή τουλάχιστον αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας, όταν εδώ και χρόνια εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και η εφαρμογή της στοχοθεσίας για κάθε Δ/νση που είναι υποχρεωτική από το Νόμο.
  • Η πλήρης σύγχυση επέρχεται στον καθορισμό των κλάδων που μπορεί να προΐστανται στα διάφορα επίπεδα διοίκησης:
1.      Στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, όπου πρέπει να μεταφερθεί η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού καθώς και στη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι μπορεί να προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στη Δημόσια Διοίκηση με τα απαιτούμενα προσόντα ετών υπηρεσίας, καθώς οι πρώτοι απόφοιτοι των αντίστοιχων σχολών βγήκαν μόλις τα τελευταία χρόνια (π.χ. Οικονομίας-Διοίκησης και Παραγωγής-Διοίκησης, Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), ενώ δεν αναφέρονται οι βασικές ειδικότητες των μηχανικών που αποτελούν το πιο δυναμικό κομμάτι της Δημόσιας Διοίκησης (πολιτικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί).
Ανάλογα ισχύουν και για τα άλλα επίπεδα διοίκησης (Δ/νσεις και Τμήματα), όπου πολλές φορές δεν υπάρχει αντιστοιχία με το απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο. Επίσης παρατηρείται σε πολλά τμήματα να ζητούνται ειδικότητες άσχετες με το αντικείμενο πχ τμήμα Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, μπορεί να προΐσταται ΠΕ Βιολόγων (!!!) και όχι ειδικότητες ΠΕ Μηχανικών ή /και  μπορούν να προΐστανται ΤΕ κάποιων ειδικοτήτων και όχι οι αντίστοιχες  ΠΕ ειδικότητες (πχ στο τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού μπορεί να προΐσταται ΤΕ Τοπογράφων και όχι ΠΕ Τοπογράφων )
2.      Με βάση τα παραπάνω, όπου υπάρχει αναφορά σε επίπεδο Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων συγκεκριμένης ειδικότητας μηχανικού, να αντικατασταθεί οπωσδήποτε με αναφορά σε κλάδο ΠΕ Μηχανικών γενικά και να γίνει μόνο εξειδίκευση ειδικοτήτων σε επίπεδο τμημάτων με βάση τις αρμοδιότητές τους και το γνωστικό αντικείμενο των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

Β.  Όσον αφορά το σχέδιο Π.Δ. για τον  Οργανισμό Αποκεντρωμένης Διοίκησης , φαίνεται να επαναλαμβάνονται κάποια, ευτυχώς λιγότερα, από τα προβλήματα που έχει και ο οργανισμός των Αιρετών Περιφερειών, ορισμένα από τα οποία επισημαίνονται παρακάτω:
1.        Στο μέρος Β, άρθρο 11 «Μεταβατικές Διατάξεις» προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας ορισμένων Δ/νσεων (ΔΙΣΑ, ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ) μέχρι 1-7-2011 στα πλαίσια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με προσωρινή υπαγωγή τους στη Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην οποία προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος. Είναι άξιο απορίας (;)  πώς στην υποκείμενη Δ/νση Σχεδιασμού και στα τρία (3) τμήματά της δεν υπάρχει αναφορά για προϊσταμένους κλάδου ΠΕ Μηχανικών, όταν

(α) Σήμερα οι προϊστάμενοι των συγκεκριμένων Δ/νσεων και των τμημάτων τους είναι, τουλάχιστον οι μισοί, αποκλειστικά ΠΕ Μηχανικοί, έχοντας σημαντικό μερίδιο στο κύρος που απέκτησαν αυτές οι υπηρεσίες πανελλαδικά (θεωρητικά έστω και για έξι (6) μήνες βρίσκονται στον αέρα).
(β) Για τις συγκεκριμένες θέσεις αναφέρονται κλάδοι από τους οποίους υπάρχουν ελάχιστοι πτυχιούχοι και με πολύ λίγα χρόνια υπηρεσίας.
Πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί για τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και τα τμήματά της, ότι μπορεί να προΐστανται και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
2.      Στο σχέδιο ΠΔ για τον οργανισμό της Αιρετής Περιφέρειας και συγκεκριμένα στη Δ/νση Τεχνικών Έργων αναφέρεται το Τμήμα Εργαστηρίου (χωρίς περιγραφή αρμοδιοτήτων). Στη Δ/νση Τεχνική του σχεδίου ΠΔ για τον οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρεται επίσης Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων με τις αρμοδιότητες που έχουν σήμερα τα τμήματα εργαστηρίων στα πλαίσια της Δ/νσης Δημοσίων Έργων.
Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα θα πρέπει να διευκρινισθεί τελικά που θα ανήκει, στην Αιρετή Περιφέρεια ή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση;  

Εκφράζοντας την αγωνία για πετυχημένη κατά το δυνατόν λειτουργία του νέου θεσμού παρ’ όλες τις επιφυλάξεις μας για το γενικότερο σχεδιασμό που έγινε στην παρούσα συγκυρία και την πίστη μας για μια σύγχρονη, αποκεντρωμένη, παραγωγική και δημοκρατική αυτοδιοίκηση, θέλουμε να ελπίζουμε  ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη  τις προτάσεις μας, γιατί στην αντίθετη περίπτωση και για δύο τουλάχιστον χρόνια, δηλαδή έως ότου αλλάξουν οι ίδιοι Περιφερειάρχες αυτόν τον Οργανισμό, θα επικρατήσει πραγματικό χάος.
Για το Δ.Σ.
Η Γεν. ΓραμματέαςΚική Αραβίδου
H ΠρόεδροςΛένα Φουντουλίδου


Πίνακας αποδεκτών
1.      κ.Παναγιώτης Ψωμιάδης, Νομάρχης Θεσσαλονίκης,  Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
2.      κ.Μάρκος Μπόλαρης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
3.      κ.Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
4.      κ.Κυριάκος Βελόπουλος, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
5.      κ.Τάσος Κουράκης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
6.      κ.Ασημίνα Ξηροτύρη, Υποψήφια Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
7.      ΤΕΕ & Ενημερωτικό Δελτίο
8.      ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
9.      Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ , Αρμός & Ιστοσελίδα