Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/12/08

10η συνεδρίαση Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275 Fax: 2310-243273 e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 120 Θεσσαλονίκη 17/12/2008

Προς:

Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

 Χρ. Μακρής
 Λ. Φουντουλίδου
 Ν. Ταχτσίδης
 Η. Ζηκοπούλου
 Α. Κουρούδη
 Κ. Αραβίδου
 Χ. Μακνέα
 Γ. Μανασσής
 Μ. Μαργαριτόπουλος


Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείσθε στην 10η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22/12/2008 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση - επικύρωση πρακτικών
2. Ενημέρωση από Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. – Νεότερες εξελίξεις
3. Τρέχοντα θέματα (Μάστερ, υπόθεση Ι.Σιάννη, Μ.Μαργαριτόπουλου κλπ)


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας


Νίκος Ταχτσίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος


Χρήστος Κασ. Μακρής
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

20/11/08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr


ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ
 • στην πολιτική λιτότητα
 • στις ιδιωτικοποίηση των πάντων (ΣΔΙΤ, Συμβάσεις παραχώρησης, Αναπτυξιακές Α.Ε. κ.λ.π.)
 • στις ελαστικές σχέσεις εργασίας

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
 • Κατοχύρωση των Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων μας
 • Θέσπιση κλαδικού Μισθολογίου Μηχανικών
 • Επαρκή χρηματοδότηση κάλυψης των εκτός έδρας
 • Μείωση του χιλιομετρικού πλαφόν για τις εκτός έδρας μεταβάσεις
 • Περιφρούρηση των επιδομάτων μας
 • Εξόφληση των οφειλομένων του 7‰.
 • Ανατροπή του αντιασφαλιστικού Ν. 3655/08.
 • Αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου
 • Κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών μας δικαιωμάτων

Πανελλαδική Απεργία Αποχή όλων των Μηχανικών μελών μας από τα Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Τεχνικά Συμβούλια Κεντρικού, Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου, στο Κεντρικό Συμβούλιο Μελετών, στα Συμβούλια –Επιτροπές Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Ε.Π., Γ.Ε.Μ. κλπ, στις Α΄ βάθμιες και Β΄ βάθμιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), Κεντρικού, Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου, στις Επιτροπές Αυθαιρέτων, στις Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών (Ν.3316/05), καθώς και σε όποιες άλλες Επιτροπές και Συμβούλια των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. , των Περιφερειών της Χώρας και των Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού


Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας : Νίκος Ταχτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος : Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

9η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 108

Θεσσαλονίκη 23/10/2008

Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.
 1. Χρ. Μακρής
 2. Λ. Φουντουλίδου
 3. Ν. Ταχτσίδης
 4. Η. Ζηκοπούλου
 5. Αικ. Κουρούδη
 6. Κ. Αραβίδου
 7. Χ. Μακνέα
 8. Γ. Μανασσής
 9. Μ. Μαργαριτόπουλος

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείσθε στην 9η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20/11/2008 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Ανάγνωση - επικύρωση πρακτικών
 2. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση από Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
 3. Απεργιακές κινητοποιήσεις
 4. Τρέχοντα θέματα
 5. Εγγραφές νέων μελών
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας : Νίκος Ταχτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος : Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

19/11/08

8η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 108

Θεσσαλονίκη 23/10/2008

Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.
 1. Χρ. Μακρής
 2. Λ. Φουντουλίδου
 3. Ν. Ταχτσίδης
 4. Η. Ζηκοπούλου
 5. Αικ. Κουρούδη
 6. Κ. Αραβίδου
 7. Χ. Μακνέα
 8. Γ. Μανασσής
 9. Μ. Μαργαριτόπουλος

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείσθε στην 8η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30/10/2008 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάγνωση - επικύρωση πρακτικών
 2. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση από Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
 3. Απεργιακές κινητοποιήσεις
 4. Τρέχοντα θέματα
 5. Εγγραφές νέων μελών
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.

Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας : Νίκος Ταχτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος : Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

7η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 90

Θεσσαλονίκη 18/9/2008

Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.
 1. Χρ. Μακρής
 2. Λ. Φουντουλίδου
 3. Ν. Ταχτσίδης
 4. Η. Ζηκοπούλου
 5. Α. Κουρούδη
 6. Κ. Αραβίδου
 7. Χ. Μακνέα
 8. Γ. Μανασσής
 9. Μ. Μαργαριτόπουλος

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείσθε στην 7η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 23/09/2008 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Ανάγνωση - επικύρωση πρακτικών
 2. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση από Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
 3. Τρέχοντα θέματα
 4. Εγγραφές νέων μελών
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας : Νίκος Ταχτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος : Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

6η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 87

Θεσσαλονίκη 27/8/2008

Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.
 1. Χρ. Μακρής
 2. Λ. Φουντουλίδου
 3. Ν. Ταχτσίδης
 4. Η. Ζηκοπούλου
 5. Α. Κουρούδη
 6. Κ. Αραβίδου
 7. Χ. Μακνέα
 8. Γ. Μανασσής
 9. Μ. Μαργαριτόπουλος

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείσθε στην 6η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2/09/2008 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Ανάγνωση - επικύρωση πρακτικών
 2. Κινητοποιήσεις Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ ενόψει εγκαινίων Δ.Ε.Θ.
 3. Ανακοινώσεις
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας : Νίκος Ταχτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος : Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

5η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.


ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 84

Θεσσαλονίκη 7/7/2008


Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

 1. Χρ. Μακρής
 2. Λ. Φουντουλίδου
 3. Ν. Ταχτσίδης
 4. Η. Ζηκοπούλου
 5. Α. Κουρούδη
 6. Κ. Αραβίδου
 7. Ο. Ζηκοπούλου
 8. Γ. Μανασσής
 9. Μ. Μαργαριτόπουλος

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείσθε στην 5η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10/07/2008 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάγνωση – επικύρωση πρακτικών
 2. Ενημερώσεις (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. – «Α’ ΤΕΕ»)
 3. Τρέχοντα θέματα

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας : Νίκος Ταχτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πρόεδρος : Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

4η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 74

Θεσσαλονίκη 6/6/2008


Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

1. Χρ. Μακρής
2. Κ. Αραβίδου
3. Η. Ζηκοπούλου
4. Ο. Ζηκοπούλου
5. Α. Κουρούδη
6. Γ. Μανασσής
7. Μ. Μαργαριτόπουλος
8. Ν. Ταχτσίδης
9. Λ. ΦουντουλίδουΘέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείσθε στην 4η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11/06/2008 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση Δ.Σ.
 2. Τρέχοντα θέματα

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.Για το Δ.Σ.
Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος
Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός

3η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 72

Θεσσαλονίκη 28/5/2008


Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

1. Χρ. Μακρής
2. Κ. Αραβίδου
3. Η. Ζηκοπούλου
4. Ο. Ζηκοπούλου
5. Γ. Μανασσής
6. Μ. Μαργαριτόπουλος
7. Ν. Ταχτσίδης
8. Λ. Φουντουλίδου
9. Γ. ΧρίστογλουΘέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείσθε στην 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2/06/2008 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Δ.Σ.,

2. Τρέχοντα θέματα

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δεύτερα 2 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.
Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος
Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός

2η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 68

Θεσσαλονίκη 19/5/2008

Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

1. Χρ. Μακρής
2. Κ. Αραβίδου
3. Η. Ζηκοπούλου
4. Ο. Ζηκοπούλου
5. Χ. Λέτσας
6. Γ. Μανασσής
7. Μ. Μαργαριτόπουλος
8. Λ. Φουντουλίδου
9. Γ. Χρίστογλου


Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείσθε στην 2η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22/05/2008 με θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Συγκρότηση Δ.Σ. 2. Τρέχοντα θέματα Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.
Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος
Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 27/10/2008 ΕΩΣ 21/11/2008

Το Δ.Σ. της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. στην έκτακτη συνεδρίαση του στις 15/10/08, αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση του 11ου Τακτικού Συνεδρίου και τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο Γενικό Συμβούλιο που προηγήθηκε στις 09/10/08, αποφάσισε το παρακάτω πρόγραμμα κινητοποιήσεων:
1. 24ωρη Πανελλαδική Απεργία του Κλάδου στις 30/10/08 εστιασμένη στη διασφάλιση των επιδομάτων μας με συγκέντρωση στην Αθήνα μπροστά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2. 3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας (από έναρξη ωραρίου) στις 4/11/08 με εστιασμένα μπλοκαρίσματα μεγάλων Δημοπρασιών.
3. 24ωρη Πανελλαδική Απεργία του Κλάδου στις 06/11/08, σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τους Φορείς των Μηχανικών εστιασμένη στα προβλήματα που δημιουργεί η ασφαλιστική απορύθμιση και η ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ με άλλα Ταμεία.
4. 3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας (από έναρξη ωραρίου) στις 11/11/08 με εστιασμένα μπλοκαρίσματα μεγάλων Δημοπρασιών.
5. Πανελλαδική Απεργία Αποχή όλων των Μηχανικών μελών μας από τα Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Τεχνικά Συμβούλια Κεντρικού, Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου, στο Κεντρικό Συμβούλιο Μελετών, στα Συμβούλια –Επιτροπές Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Ε.Π., Γ.Ε.Μ. κλπ, στις Α΄ βάθμιες και Β΄ βάθμιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), Κεντρικού, Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου, στις Επιτροπές Αυθαιρέτων, στις Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών (Ν.3316/05), καθώς και σε όποιες άλλες Επιτροπές και Συμβούλια των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. , των Περιφερειών της Χώρας και των Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού συμμετέχουν διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη των α’βαθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα τα συμβούλια και τις επιτροπές που έχουν εμπλοκή με έργα Γ΄ ΚΠΣ, για το διάστημα από 27/10/08 έως 21/11/08.
Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας :
Νίκος Ταχτσίδης, Πολιτικός Μηχανικός
Ο Πρόεδρος: Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

1η συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275
Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 62
Θεσσαλονίκη 22/4/2008

Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.
 1. Χρ. Μακρής
 2. Κ. Αραβίδου
 3. Η. Ζηκοπούλου
 4. Ο. Ζηκοπούλου
 5. Χ. Λέτσας
 6. Γ. Μανασσής
 7. Μ. Μαργαριτόπουλος
 8. Λ. Φουντουλίδου
 9. Γ. Χρίστογλου

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Καλείσθε στην 1η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29/04/2008 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση Δ.Σ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Απριλίου 2008 και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.
Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος

Χρήστος Κασ. Μακρής
Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός

18/11/08

Στη θεματική ενότητα "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις του Δ.Σ. που αφορούν απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου μας ή άλλα τρέχοντα ζητήματα.
Στη θεματική ενότητα "ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ." δημοσιεύονται οι προσκλήσεις προς το νέο Δ.Σ. με τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στη θεματική ενότητα "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ" δημοσιεύονται ζητήματα που αφορούν ασφαλιστικά θέματα.