Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

11/5/09

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2313-331275 Fax: 2310-243273 e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.Οικ.: 208 Θεσσαλονίκη 11/05/2009

Προς:

Υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη μας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επειδή η συγκλιθείσα την 7η Μαΐου Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων (άρθρο 8 του καταστατικού)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009
και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1ο Ένταξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ

2ο Ενημερώσεις


Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.


Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. ΓραμματέαςΝίκος Ταχτσίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΠρόεδροςΧρήστος Κασ. Μακρής
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

6/5/09

18η συνεδρίαση Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2313-331275 Fax: 2310-243273 e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 207 Θεσσαλονίκη 6/5/2009

Προς:

Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

 Χρ. Μακρής
 Λ. Φουντουλίδου
 Ν. Ταχτσίδης
 Η. Ζηκοπούλου
 Α. Κουρούδη
 Κ. Αραβίδου
 Χ. Μακνέα
 Γ. Μανασσής
 Μ. Μαργαριτόπουλος


Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείσθε στην 18η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 13/5/2009 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση – επικύρωση πρακτικών
2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΑΔΕΔΥ κλπ)
3. Τρέχοντα θέματα - Εγγραφές νέων μελών


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2009 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. ΓραμματέαςΝίκος Ταχτσίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΠρόεδροςΧρήστος Κασ. Μακρής
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός