Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

4/8/21

Επιλογή προσωπικού για τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Επιλογή προσωπικού για τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)  

Κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:9ΦΚ046ΜΑΖΤ-87Μ, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για την απόσπαση τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλων στον ΟΦΥΠΕΚΑ υπεβλήθησαν αιτήσεις υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών μελών της Ομοσπονδίας μας. Οι πέντε (5) εκ των παραπάνω τριάντα οκτώ (38) θέσεων αφορούσαν θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. οικ. 194 από 26/01/2021 πρακτικό αξιολόγησης (συνυποβάλλεται με το παρόν έγγραφο) για τις ανωτέρω θέσεις υπέβαλλαν αίτηση εννέα (9) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών εκ των οποίων επιλέχθηκαν προς απόσπαση στον ΟΦΥΠΕΚΑ τρεις (3).

Σχετικά με τη μετακίνηση συναδέλφου μας της Π.Ε. Λακωνίας

Σχετικά με τη μετακίνηση συναδέλφου μας της Π.Ε. Λακωνίας 

Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μετακίνηση συναδέλφου μας

Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μετακίνηση συναδέλφου μας 

Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μετακίνηση συναδέλφου μας.   .pdf

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου : Απόφαση Συντονιστή .pdf