Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

27/1/21

Ανακοίνωση : για τις κινητοποιήσεις μας και τη συμμετοχή των συναδέλφων

Ανακοίνωση : για τις κινητοποιήσεις μας και τη συμμετοχή των συναδέλφων 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

Η ιστορία κάθε κλάδου είναι η ιστορία των αγώνων του, των διεκδικήσεων του και της συμμετοχής των συναδέλφων. Πόσες φορές δεν έχουμε πει μπράβο σε κάποιο κλάδο, που κινητοποιούνται μαζικά και όταν απέχουν συμμετέχουν όλοι; Ακριβώς αυτή η ομοθυμία και η ενότητα ενός κλάδου μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Ο κατακερματισμός και η κυριαρχία ατομικών συμφερόντων είναι ο σίγουρος τρόπος για τη συνολική υποβάθμιση. Δεν το έχουμε ζήσει εξάλλου τόσα χρόνια; Μακροπρόθεσμα ούτε τα ατομικά συμφέροντα εξυπηρετούνται από αντίστοιχες συμπεριφορές γιατί «ουδείς αναντικατάστατος». Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, πως η συμμετοχή των εργαζομένων σε μια νομίμως προκηρυχθείσα απεργία, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Στον αντίποδα αυτού, δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται "υποχρέωση" ή "καθήκον" η μη συμμετοχή στην απεργία, δηλαδή η απεργοσπασία. Δυστυχώς όμως, αυτούς τους χαρακτηρισμούς, σε συνδυασμό με εκφοβιστικές συμπεριφορές, χρησιμοποιούν πλήθος αιρετών, κυβερνητικών και υπηρεσιακών παραγόντων, για να μας "πείσουν" να γίνουμε απεργοσπάστες. Και, ανάμεσά τους προφανώς συγκαταλέγονται ορισμένοι συνάδελφοι μας που έχουν θέσεις ευθύνης και δρουν ως "διοίκηση", ξεχνώντας την υπαλληλική τους ιδιότητα, καθώς και τις θεμελιώδεις αξίες του καταστατικού της ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως η συναδελφικότητα, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στις αποφάσεις των οργάνων της. 2 Καλούμε συνεπώς, όλους τους συναδέλφους να μας γνωστοποιούν ενδεχόμενες εκφοβιστικές συμπεριφορές και πιέσεις εις βάρος τους, με e-mail στις Α 'βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ. Aς μας είναι ξεκάθαρο. Την παρούσα χρονική περίοδο, αν δε συμμετέχουμε στην απεργία - αποχή από συμβούλια και επιτροπές σύμφωνα με την εξώδικη γνωστοποίησή μας, στρεφόμαστε εναντίον του συλλογικού καλού. Και θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της μη δυναμικής αντίδρασης μας, που δυστυχώς θα είναι σαρωτικές και συλλογικά, αλλά και ατομικά. Ο αγώνας μας - μέσα σε δύσκολες συνθήκες – είναι για την προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος, των κοινωνικών αγαθών, της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας ακόμη και της ίδιας της ύπαρξης μας στις Υπηρεσίες. Μόνο ενωμένοι μπορούμε ν' ανατρέψουμε πολιτικές εις βάρος μας. Η ιστορία πολλών ετών αγώνων και διεκδικήσεων της ΕΜΔΥΔΑΣ το έχει αποδείξει.

19/1/21

Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου

Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου  .pdf

                                                ΦΕΚ Β΄ / 6023-31-12-2020  .pdf

 Αρ. Β/7/οικοθ.54461/3029 (3) 2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/7/οικοθ. 25141/2355/3.06.2019 (Β’ 2276) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.41089/3624/3-10-2019 (Β’ 3841) κοινή υπουργική απόφαση . ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ