Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

9/9/13

Περί φημολογούμενης κατάργησης ΥΑΣΒΕ                           *
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 54013, Θεσσαλονίκη
τηλ 2310-243273           http://emdydaskm.blogspot.com          emdydas@otenet.gr
Αρ. Πρωτ. 43                                                                                                    Θεσσαλονίκη, 9/9/2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου για την φημολογούμενη κατάργηση της ΥΑΣΒΕ και την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές από την Κεντρική Διοίκηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω :
Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) συστάθηκε μετά τον σεισμό της Θεσσαλονίκης την 20.6.1978 με την από 28.7.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας που κυρώθηκε με το νόμο 867/79. Με την εφαρμογή του αρ. 10 του Ν2578/98 ΦΕΚ25/α/9.2.1998 δόθηκαν στην Υπηρεσία πρόσθετες αρμοδιότητες παρέμβασης για την αποκατάσταση κτισμάτων που πλήττονται και από άλλες φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, εκτεταμένες πυρκαγιές και κατολισθήσεις. Λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπάγεται απευθείας στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
    Με τη δημιουργία της το Ελληνικό Δημόσιο απέκτησε για πρώτη φορά σταθερό πλαίσιο και τεχνογνωσία για την αποκατάσταση ζημιών δημοσίων και ιδιωτικών κτισμάτων από σεισμούς και μηχανισμό ενίσχυσης των κατοίκων των σεισμόπληκτων περιοχών. Έτσι η ΥΑΣΒΕ μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης υποστήριξε και επέβλεψε την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων τόσο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης όσο και σε όλες τις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας (Θράκη, Ανατολική-Κεντρική-Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία), δίνοντας παράλληλα το παρόν σε όλους τους σεισμούς στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Η ΥΑΣΒΕ σήμερα διαχειρίζεται πλέον των 40 θεομηνιών και είναι στελεχωμένη μόνο με 26 άτομα που καλούνται να ανταπεξέλθουν με συνέπεια και ευθύνη ΑΜΕΣΑ και πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, μετά την όποια φυσική καταστροφή σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, διενεργώντας αυτοψίες αρχικά για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και αργότερα αφού οριοθετηθεί η περιοχή, αυτοψίες για τη λεπτομερέστερη και ανά κτίσμα καταγραφή των ζημιών και την έκδοση των σχετικών πορισμάτων, Αδειών Επισκευής, Αδειών Επισκευής Μικρής Κλίμακας, Βεβαιώσεις Καθορισμού και Εγκρίσεις Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή ή Αυτοστέγαση. Το τεχνικό προσωπικό της Υ.Α.Σ.Β.Ε. παρακολουθεί συνεχώς και υπεύθυνα το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων και μετά από επί τόπου αυτοψίες βεβαιώνει για την πρόοδο των εργασιών και την περαίωσή τους.
Τα συμβάντα που ανατέθηκαν στην ΥΑΣΒΕ την τελευταία τετραετία είναι τα παρακάτω:
  • Πλημμύρες     Ν. Πιερίας, Οκτώβριος 2009    
  • Πλημμύρες     Ν. Έβρου και Χαλκιδικής, Φεβρουάριος     2010    
  • Πλημμύρες     Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης, 23-5-2010    
  • Πλημμύρες     Ν. Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος     2010    
  • Πλημμύρες     Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,     Σεπτέμβριος 2011    
  • Πλημμύρες     Π.Ε. Έβρου, Φεβρουάριος 2012
  • Πλημμύρες     Π.Ε. Ξάνθης, Φεβρουάριος 2012
  • Σεισμός Π.Ε.     Χαλκιδικής 2013
  • Πλημμύρες     Π.Ε. Έβρου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013
  • Πλημμύρες     Π.Ε. Πέλλας Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2013    


    Το έργο της Αποκατάστασης είναι Εθνικού Επιπέδου και δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί σε επίπεδο Περιφέρειας, διότι σε περίπτωση φυσικής καταστροφής που θα προκαλέσει ζημιές σε περισσότερες της μιας περιφέρειας (το πλέον σύνηθες σε περίπτωση σεισμού με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον σεισμό του 1995 που εκτός των περιοχών των Γρεβενών- Κοζάνης συμπεριελήφθησαν και σεισμόπληκτες περιοχές που περιλαμβάνονταν σε τρεις από της σημερινές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), δε θα είναι δυνατή η ενιαία αντιμετώπιση και θα προκληθούν δυσλειτουργίες ανεπίτρεπτες σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης με αντίκτυπο στον πληγέντα πολίτη και το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην προστασία της κατοικίας του από την Πολιτεία. Ακόμη εντείνεται η γραφειοκρατία με την εμπλοκή περισσότερων πολιτικών παραγόντων όπως οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Περιφερειών και οι αντίστοιχοι Υπουργοί ενώ μέχρι σήμερα απαιτείται η εντολή ενός Υπουργού για να ενεργοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας


Κική Αραβίδου
*
Ο Πρόεδρος


ιωάννης τσιωνᾶς