Αμφίδρομη σχέση

Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

8/9/16

ΔΕΘ 2016Η κατάσταση των μηχανικών του δημοσίου, μετά τις επιθέσεις που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να είναι ανακόλουθη με την προσφορά μας. Χάρη στην υψηλή κατάρτιση και τη δυνατότητα να αναλάβουμε πολλαπλούς ρόλους με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα αποτελούμε στυλοβάτη του δημοσίου. Έχουμε επιφορτιστεί με τεράστιες ευθύνες στο ήδη δύσκολο έργο μας, το οποίο δυσχεραίνει λόγω της υποστελέχωσης, της πολυνομίας, της έλλειψης μέσων υποδομής και των απαραίτητων οικονομικών πόρων.
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που θεωρούν τους εργαζόμενους κόστος και όχι ως “κεφάλαιο”, οι πολιτικές που θεωρούν το δημόσιο τομέα και τους εργαζόμενους τους ως βάρος και όχι ως βάση για τη εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, πρέπει να ανατραπούν. Απαιτούμε
·        Αποκατάσταση των εργατικών, μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν πληγεί
·        Ουσιαστική νομική προστασία
·        Ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα και αναγνώριση του ρόλου των μηχανικών
Όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου
Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016 στις 18:00
στην καθιερωμένη πορεία των εργαζομένων της ΔΕΘ
στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

29/8/16

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 23                            Θεσσαλονίκη 27/08/2016
Προς:   1. Υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη μας
2. ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα¸ ΤΕΕ & site
Κοιν.:    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site, Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ. blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί με 50 παρόντα μέλη, χωρίς νέα πρόσκληση η

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη

ΜΕ ΘΕΜΑ
την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις (κατάργηση ειδικής προσαύξησης, πόρος 60/00, αναγνώριση προϋπηρεσίας) από το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ. Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

23/8/16

Επιστολή προς τον πρέδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη βεβαίωση του ΤΕΕ για την αναγώριση προϋπηρεσίας

Αρ. Πρωτ. Οικ 22    Θεσσαλονίκη, 23/08/2016

    ΠΡΟΣ:     Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια
       
Θέμα: Βεβαίωση ΤΕΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου

    Αξιότιμε Πρόεδρε,

είιναι γνωστό ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους μηχανικούς του δημοσίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ και έμπρακτη αναγνώριση της αξίας της εμπειρίας των μηχανικών του Δημοσίου από την ενασχόληση τους στον ιδιωτικό τομέα. Η αναγνώριση αυτή έχει πλέον θεσμοθετηθεί για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, η οποία όμως αναγνώριση, θα πρέπει να σημειώσουμε δεν παράγει καμία μισθολογική διαφορά και κανένα οικονομικό όφελος για τους μηχανικούς.
    Στα πλαίσια της διαδικασίας αναγνώρισης της προϋπηρεσίας οι μηχανικοί, σύμφωνα με το Π.Δ.69/2016 (ΦΕΚ 127Α), οφείλουν να προσκομίσουν “βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της”. Προφανώς το οικείο επιμελητήριο για τους μηχανικούς είναι το ΤΕΕ το οποίο εκδίδει τη σχετική βεβαίωση για την ιδιότητα μέλους και την χορήγηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών. Βέβαια, την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών του Δημοσίου, βάσει νόμου, την αξιοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα ο εργοδότης τους, το ελληνικό Δημόσιο, κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις άλλων επαγγελματικών κλάδων με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια την οποία αξιοποιούν σε παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες που τους αποφέρουν οικονομικό όφελος.
    Το ΤΕΕ με την από 16/8/2016 ανακοίνωση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος 67 της ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αναφέρεται ότι “η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας από το ΤΕΕ απαιτεί ενημερότητα στις οφειλόμενες συνδρομές”. Με την αιτιολογία αυτή έχει σημειωθεί άρνηση έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης στους μηχανικούς του Δημοσίου που έχουν οφειλές συνδρομών. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που το ΤΕΕ προβαίνει σε άρνηση παροχής με τέτοια αιτιολογία και μάλιστα το ίδιο τη συσχετίζει με το συγκεκριμένο Π.Δ., που αφορά αποκλειστικά τους δημόσιους υπαλλήλους.
Προφανώς, δεν αρνούμαστε ότι στις υποχρεώσεις των μελών του ΤΕΕ συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή των συνδρομών των μελών του ΤΕΕ και η οποία πρέπει να τακτοποιηθεί. Θεωρούμε όμως ότι σε περίοδο κρίσης, όπως αναφέρει και το ΤΕΕ στη ιστοσελίδα του αναφορικά με την εξόφληση συνδρομών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με περισσότερη ελαστικότητα, η συγκεκριμένη ανάγκη για την παροχή της βεβαίωσης του ΤΕΕ. Άλλωστε η αιτούμενη βεβαίωση αφορά χρονικό διάστημα για το οποίο δεν υπάρχουν οφειλές, συνεπώς στερείται νομιμοποίησης η ενέργεια ενός ΝΠΔΔ όπως είναι το ΤΕΕ να μην την παρέχει. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, αποκλειστικός χρήστης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών του δημοσίου είναι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο αφενός την απαιτεί και αφετέρου ωφελείται από αυτήν, και θεωρούμε ότι θα ήταν δόκιμο να την συντηρεί οικονομικά ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.
Ευελπιστώντας σε θετικότερη αντιμετώπιση του θέματος,


    με εκτίμηση


    ο Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ
    ιωάννης τσιωνάς

11/8/16

Επιστολή σε Βερναρδάκη για προθεσμία αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αρ. Πρωτ. Οικ 20    Θεσσαλονίκη, 11/08/2016

    ΠΡΟΣ:     Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΣΔΑ
              Χριστόφορο Βερναρδάκη
        Τηλ: 213 1313 590, 508
 Φαξ: 210 36 41 048
 Email: ypourgos@ydmed.gov.gr
KOIN.:  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τηλ.: 213.131-3215, -3240, -3378, -3394
E- mail: hrm@ydmed.gov.gr
       

Θέμα: Προθεσμία Π.Δ. 69/2016 για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου

    Υπουργέ,

όπως γνωρίζετε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους μηχανικούς του δημοσίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ. Έτσι προκαλεί ικανοποίηση η θεσμοθέτηση της με το Π.Δ. 69/16 το οποίο ικανοποιεί το αίτημα αυτό.
Ωστόσο, στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016 που εκδόθηκε από το Υπουργείο σας τίθεται ασφυκτική προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης η 31η Αυγούστου, η οποία δεν προβλέπονταν στο Π.Δ. Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα είναι στενό για την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επιπρόσθετα, λόγω των καλοκαιρινών αδειών πολλοί απουσιάζουν και αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο ή και καθιστά αδύνατη την κατάθεση αίτησης για αυτούς.
Πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει δυνατότητα κατάθεσης της αίτησης αναγνώρισης της προϋπηρεσίας και πέρα της παραπάνω προθεσμίας ώστε να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που παρέχεται με το Π.Δ. όλοι όσοι το δικαιούνται.

Με εκτίμηση,


Ο Πρόεδρος

signaIT.png


                                                              ιωάννης τσιωνάς

28/7/16

Όταν μαλώνουν οι ελέφαντες….

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όταν μαλώνουν οι ελέφαντες….


Οι μηχανικοί του Δημοσίου έχουν πλέον ως μέρος της καθημερινότητας τους, ως Δαμόκλειο σπάθη, την απειλή της εισαγγελικής έρευνας ή/και της παραπομπής σε δίκη χωρίς να στοιχειοθετείται πάντοτε σοβαρός λόγος. Μπορεί κάλλιστα να αποτελέσουν “παράπλευρες απώλειες” αντιπαραθέσεων σε πολιτικό επίπεδο, ενώ είναι σαφές ότι δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν ή υλοποιηθούν. Συμμετέχουν ως υπηρεσιακά στελέχη σε διαδικασίες υλοποίησης, με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και θεσμοθετημένες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν την ολοκλήρωση των έργων εντός προθεσμιών και προϋπολογισμών και σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και την αντίστοιχη τέχνη και επιστήμη.
Η πολυπλοκότητα και η ρευστότητα της νομοθεσίας, οι αυξημένες απαιτήσεις, η ανεπάρκεια προσωπικού και γενικότερα οι σημερινές συνθήκες, δυσχεραίνουν σε σημαντικό βαθμό το έργο τους, αλλά ταυτόχρονα το κάνουν δυσνόητο στους λειτουργούς της δικαιοσύνης όταν έχουν να χειριστούν καταγγελίες σχετικές με αυτό. Έτσι, τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες της ελληνικής δικαιοσύνης (υπερβολικός φόρτος, βραδεία διεκπεραίωση, ανεπαρκής χρόνος εξέτασης υποθέσεων κ.λπ.) οδηγούν στην ταλαιπωρία και στιγματισμό μηχανικών για υποθέσεις στις οποίες δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να παραπεμφθούν εξ αρχής. Δεν αποτελεί άγνωστο τοπίο η αθώωση υπαλλήλων στο εφετείο μετά από πρωτόδικες καταδίκες, έχοντας όμως πίσω τους 6-7 έτη προσωπικής ταλαιπωρίας, οικονομικής αιμορραγίας, οικογενειακής σύνθλιψης και επαγγελματικής καταρράκωσης, που δεν αναπληρώνονται, ακόμα κι αν υπήρχε η πρόθεση και ο μηχανισμός (που δυστυχώς δεν υπάρχουν).
Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των μηχανικών του Δημοσίου, λίγο πολύ, ως “εγκληματιών” είναι εις βάρος όλων μας. Η δικαστική οδός πρέπει να υιοθετείται για την  αντιμετώπιση των πραγματικών περιπτώσεων και η απόδοση ευθυνών να μην μετατρέπεται σε “κυνήγι μαγισσών”.

ο ΤΕΕ θεωρεί τον ιδιωτικό τομέα ως πανάκεια


Αρ. Πρωτ. 18 Θεσσαλονίκη, 28/07/2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΤΕΕ θεωρεί τον ιδιωτικό τομέα ως πανάκειαΕίναι αναμφισβήτητο ότι ένας ισχυρός και αποτελεσματικός δημόσιος τομέας διασφαλίζει ΚΑΙ τον πολίτη ΚΑΙ τους επαγγελματίες (μηχανικούς ή μη). Οι μηχανικοί του δημοσίου έχουν αποδείξει στο παρελθόν, και συνεχίζουν να αποδεικνύουν, ότι αποτελούν ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του Δημοσίου, με δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε τεχνικές, οικονομικές, νομικές και διοικητικές απαιτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση των θεμάτων που τους ανατίθενται σε ένα όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον.


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως θεσμικός εκφραστής ΟΛΩΝ των μηχανικών, θα έπρεπε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται την ανάγκη της καλής λειτουργίας του Δημοσίου και την αξία των μηχανικών του Δημοσίου. Ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις του Πρόεδρου του ΤΕΕ κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της ΚΕΔE, αντί να προάγουν την ενίσχυση του Δημοσίου τομέα με τους απαραίτητους νέους μηχανικούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας, ζήτησε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημόσιο τομέα σε ιδιώτες!

Θεωρούμε ότι τέτοιες προτάσεις οδηγούν σε διαδικασίες που δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και την απαραίτητη διαφάνεια και ισονομία. Ταυτόχρονα η απαξίωση αυτή, τόσο του απαραίτητου Δημοσίου, όσο και των μηχανικών που σήμερα διασφαλίζουν με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες τη λειτουργία του, θεωρούμε ότι δε συνάδει με το ρόλο που περιμένουν οι συνάδελφοι από ένα ΤΕΕ όλων των μηχανικών και απαξιώνει το ίδιο το ΤΕΕ στα μάτια τους. Ελπίζουμε και περιμένουμε περισσότερο δημιουργική συμβολή του ΤΕΕ στο μέλλον.
8/6/16

Ανακοίνωση-καταγγελία ΠΚΜ

Ανακοίνωση-καταγγελία
Καταγγέλλουμε την προκλητική στάση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διότι τη Δευτέρα 6/6/2016 κατά τη συζήτηση έγκρισης του Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των μελών του Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, αρνήθηκε να δώσει το λόγο σε εκπρόσωπο της Ένωσής μας για να διατυπώσει τις απόψεις μας ενώπιον των Περιφερειακών Συμβούλων. Οι προτάσεις μας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του ΟΕΥ.
Με τον τρόπο αυτό απαξιώνει πλήρως το ρόλο των μηχανικών του Δημοσίου και του επίσημου συνδικαλιστικού τους φορέα.
Σημειώνουμε ότι στην Περιφέρεια ΚΜ υπηρετεί μεγάλος αριθμός διπλωματούχων μηχανικών, μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ.


για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κριστίνα Μακνέα
Ο Πρόεδρος
signaIT.png
ιωάννης τσιωνᾶς

Παρατηρήσεις επί του ΟΕΥ της ΠΚΜ

Αρ. Πρωτ. 14 Θεσσαλονίκη, 25/ 5 /2016

ΠΡΟΣ: Γρ. Εκτελεστικού Γραμματέα ΚΜ
Βασ. Όλγας 198
Θεσσαλονίκη

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του ΟΕΥ της ΠΚΜ

Σας αποστέλλουμε παρατηρήσεις της Ένωσης μας ως προς το Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ:

Α. ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ:

Σε ισχύ για την βαθμολογική κατάταξη και επιλογή προϊσταμένων είναι σήμερα ο Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών…», με τον οποίο αντικαθίστανται κάποια άρθρα του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και  Κοινοτικών υπαλλήλων». Ωστόσο τόσο το άρθρο 97 με θέμα «Προβάδισμα» του Ν. 3528/2007, όσο και το αντίστοιχο άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 παραμένουν σε ισχύ και σύμφωνα με το  άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 προβλέπεται:

«…. Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ….» Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης έχει προβλέψει προβάδισμα στην κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ, συνεπώς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στο ΤΜΗΜΑ Γ «Προϊστάμενοι Οργανικών
1
Μονάδων» και ειδικότερα στα άρθρα 48 – 50, πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων, των υπαλλήλων εκείνων που λόγω κατηγορίας (ΠΕ έναντι ΤΕ) έχουν προβάδισμα. Για την εκπλήρωση της παραπάνω απαίτησης του νόμου, πρέπει να αντικατασταθεί η χρήση του διαζευκτικού «ή» με την ρύθμιση «… προΐσταται υπάλληλος κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ ….. και ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδων και ειδικοτήτων ΤΕ ….».
Β. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Σε πολλά Τμήματα τεχνικού αντικειμένου προβλέπονται ως Προϊστάμενοι Τμήματος και κατηγορίες υπαλλήλων εκτός της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, όπως ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού κλπ. Τα Τμήματα αυτά είναι:
 Τμήμα Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΚΜ
 Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΚΜ
 Τμήμα Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΚΜ
 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ
 Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΕ
 Τμήμα Εποικισμού και Αναδασμού της Δνσης Πολιτικής Γης ΠΚΜ
 Τμήμα Τοπογραφίας της Δνσης Πολιτικής Γης ΠΚΜ
 Τμήμα Πολιτικής Γης των ΠΕ της Δνσης Πολιτικής Γης ΠΚΜ

Στα τμήματα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι κατηγορίες που δεν είναι τεχνικής κατεύθυνσης.
Επίσης για το Τμήμα Σχεδιασμού - Προγραμματισμού της ΔΤΕ ΠΚΜ στις θέσεις ευθύνης δίνεται η δυνατότητα να προΐσταται και υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, και άλλες ειδικότητες Διοικητικών – Οικονομικών, γεγονός που θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του, καθώς έχει έντονο τεχνικό αντικείμενο (ανάμεσα σε άλλα και απαλλοτριώσεις), το οποίο έγινε μεγάλη προσπάθεια να «χαθεί» μέσα στην πληθώρα των διοικητικών/γραφειοκρατικών αρμοδιοτήτων. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι απαλλοτριώσεις αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης βαρύτητας αφού η εμπειρία έχει αποδείξει ότι αποτελούν πανελλαδικά το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομαλή εκτέλεση των έργων, όταν υπάρχει χρηματοδότηση φυσικά. Είναι προφανές ότι ένας Προϊστάμενος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα τόσο εξειδικευμένο τεχνικό αντικείμενο τέτοιας σημασίας, πέρα από το πρακτικό πρόβλημα της μη νόμιμης δυνατότητας έγκρισης μελετών κτηματολογίου απαλλοτρίωσης μέσω της υπογραφής του.
Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο Τμήμα, με την πληθώρα διοικητικών αντικειμένων που
ουσιαστικά ανήκουν σε άλλες Δ/νσεις, θα πρέπει να μετατραπεί σε Τμήμα Σχεδιασμού και
2
Απαλλοτριώσεων με κύρια αρμοδιότητα το σχεδιασμό/προγραμματισμό για την εκτέλεση των
έργων και την εκπόνηση των μελετών, την έγκριση των κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων
αλλά και το σύνολο των ενεργειών για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων, αντικείμενου
εξαιρετικής σημασίας για την πορεία των έργων, το οποίο υποβαθμίζεται με τη συγκεκριμένη
διάρθρωση της Δ/νσης. Στο τμήμα αυτό πρέπει να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ
Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών) ή ελλείψει αυτών, ΤΕ Μηχανικών
αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Τέλος, λόγω ειδικότερων διατάξεων νόμου (Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής
προστασίας και λοιπές διατάξεις»), στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας η πρόβλεψη ότι μπορεί
να προϊσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και ειδικοτήτων έρχεται σε αντίθεση με την
ισχύουσα νομοθεσία. Για τις θέσεις αυτές προβλέπονται συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες
που μετά από εκπαίδευση θεωρούνται ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας και δύναται να
προΐστανται Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Η ρύθμιση πρέπει να γίνει ως εξής: «Στα Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας προΐσταται υπάλληλος κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ (Γεωλόγων,
Δασολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών
Μηχανικών και Χημικών) σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις νόμου».
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
α) Παρατηρείται δημιουργία πολλών τμημάτων με αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, χωρίς προφανή
ανάγκη, με δεδομένη την έλλειψη του προσωπικού και την αδυναμία στελέχωσης.
β) Στο Τμήμα Σχεδιασμού – Προγραμματισμού έχει παραληφθεί η αναφορά στις Προμήθειες, ενώ
έχει γίνει αναφορά στα γενικά στοιχεία των αρμοδιοτήτων της ΔΤΕ ΠΚΜ (παρ. 2 του άρθρου 15).
γ) Το Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας, καθώς πρόκειται για περιβαλλοντικούς ελέγχους,
πρέπει να ανήκει στη Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
δ) Για το Τμήμα Εργαστηρίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, καθώς πρόκειται για Τμήμα
χωρίς ιδιαίτερο αντικείμενο, παρά μόνο την παρακολούθηση της νομοθεσίας, προτείνεται η
κατάργηση του.
ε) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να γίνει μετονομασία του Τμήματος Σχεδιασμού –
Προγραμματισμού σε Τμήμα Σχεδιασμού και Απαλλοτριώσεων με κύρια αρμοδιότητα το
σχεδιασμό/προγραμματισμό για την εκτέλεση των έργων και την εκπόνηση των μελετών, την
έγκριση των κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων αλλά και το σύνολο των ενεργειών για την
συντέλεση των απαλλοτριώσεων.
3
στ) Όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σχετικά με την
Πολιτική Προστασία, ορίζεται το Τμήμα Σχεδιασμού – Προγραμματισμού, σύμφωνα με την πργ.
(ε) να είναι αρμόδιο για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα οικεία σχέδια, μετά
από ειδική εντολή της Αυτοτελούς Δ/νης Διαχείρισης Κρίσεων (να διορθωθεί ο τίτλος της
Υπηρεσίας, δηλ. από Αυτοτελής Δ/νση Διαχείρισης Κρίσεων σε Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας), αντί του ορθού Τμήματος Συντήρησης Έργων Δομών Περιβάλλοντος που είναι
αρμόδιο για την συντήρηση των υδραυλικών έργων και κατ’ επέκταση (;) για την αντιπλημμυρική
προστασία της ΠΚΜ, και άρα αρμόδιο για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα
οικεία σχέδια, μετά από ειδική εντολή της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
ζ) Αντίστοιχη πρόβλεψη πρέπει να προστεθεί και στις Υποδιευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Π.Ε.,
δηλ. η αρμοδιότητα για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα οικεία σχέδια, μετά
από ειδική εντολή της Αυτοτελούς Δ/νης Πολιτικής Προστασίας.
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης σε περιφερειακό επίπεδο
(κατάρτιση ειδικών σχεδίων ΠΚΜ, μνημονίων ενεργειών, κηρύξεων περιοχών σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, συντονισμός δράσεων των Τμημάτων των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων,
προμηθειών και άλλων διοικητικών-οικονομικών θεμάτων που αφορούν όλα τα Τμήματα),
απαιτείται η δημιουργία ενός Τμήματος με περιοχή ευθύνης όλη την ΠΚΜ, όπως
προβλέπεται στο Ν. 3013/2002, με την ονομασία που ορίζεται από τον Νόμο, δηλ. “Τμήμα
Σχεδιασμού και Πρόληψης”.
Με βάση τα παραπάνω προτείνονται οι εξής διορθώσεις / συμπληρώσεις:
Άρθρο 5
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (ΠΚΜ)
1. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η
Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:
α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της
περιφέρειας.
4
β) Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το
σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.
γ) Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας,
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής
προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
δ) Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση
απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις
τοπικών καταστροφών.
ε) Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές
καταστροφές μικρής έντασης.
στ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
ζ) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του
δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την
αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
η) Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και
ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄).
θ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων,
στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.
ι) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
ια) Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο
πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.
2. Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
γ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
δ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
ε) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
στ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
ζ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
η) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ. [νέο τμήμα]
5
3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. διέπονται σε ότι αφορά τη
διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες τους από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις.
Ειδικότερα, έργο των Τμημάτων είναι:
α) Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού των θεμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή ραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.
Τροποποίηση της πργ αυτής, καθώς η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού
θεμάτων είναι αρμοδιότητα των ειδικών μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας,
που καλούνται ανάλογα με το είδος μιας καταστροφής, σύμφωνα με την νομοθεσία της Πολιτικής
Προστασίας και τις εγκυκλίους της ΓΓΠΠ. Προτείνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(Ν. 3013/2002) να αντικατασταθεί το (α) ως εξής:
α) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης
των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αποβλέπουν στην προστασία
της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης),
τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και
λοιπές καταστροφές.
β) Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικά των πολιτικών δυνάμεων μέσα
στο νομό, για την επίτευξη των σκοπών της πολιτικής προστασίας.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ είναι:
α) Η εκπόνηση των ειδικών σχεδίων πρόληψης ανά κατηγορία κινδύνου και μνημονίων
ενεργειών, λαμβάνοντας μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνοντας δράσεις πρόληψης,
ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.
β) Η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων της Διεύθυνσης σε επίπεδο
Περιφέρειας και του Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης.
Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η έλλειψη καταγραφής των άμεσων αναγκών της Περιφέρειας σε προσωπικό ανά ειδικότητα,
στερεί από τον Οργανισμό το στρατηγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Προτείνεται επίσης, ως ρύθμιση η κατάργηση των προσωποπαγών θέσεων και η μετατροπή τους
σε οργανικές θέσεις για να αποφευχθεί η αποδυνάμωση των υπηρεσιών καθώς κάθε
προσωποπαγής θέση καταργείται με την αποχώρηση του κατέχοντα.

Για το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ
Η Αντιπρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας
Κουρούδη Κατερίνα                                   Μακνέα Κριστίνα Ηλέκτρα

21/5/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το πολυνομοσχέδιο Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα,   19-5-2016
Αρ. Πρωτ. : 6955                                        
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το πολυνομοσχέδιο

Η Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., μετά τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης με τον πράσφατα ψηφισμένο αντιασφαλιστικό – φορομπηχτικό νόμο, προωθεί για ψήφιση ένα νέο μνημονιακό Πολυνομοσχέδιο. Πρόκειται για ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο που θεσμοθετεί «αυτόματο μηχανισμό – κόφτη» περικοπής μισθών, συντάξεων, κοινωνικών και αναπτυξιακών δαπανών (ΠΔΕ) στο όνομα της επίτευξης «πλεονασμάτων» στον κρατικό προϋπολογισμό για την πληρωμή τόκων και χρεολυσίων στους δανειστές και μάλιστα με τρόπο που παρακάμπτει τη Βουλή και ακυρώνει τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία στη χώρα μας. Στην ουσία τίθεται σε λειτουργία μια μηχανή φτωχοποίησης που θα δουλεύει ακατάπαυστα παράγοντας εξαθλίωση από τη μία και πλεονάσματα από την άλλη.
Με το νέο νομοσχέδιο επιβάλλονται πρόσθετοι έμμεσοι φόροι ύψους 1,8 δις ευρώ από την αύξηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης (24 από 23%), παράλληλα με τους νέους άμεσους φόρους στο εισόδημα ύψους 1,8 δις, που επιβλήθηκαν πρόσφατα, σε μισθωτούς, συνταξιούχους και άλλα λαϊκά στρώματα.
Με το πολυνομοσχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο πώλησης 19 ΔΕΚΟ και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΘ, ΤΡΕΝΟΣΕ, «Ελληνικό» κλπ). Με τη συγκρότηση του «νέου Ταμείου» ιδιωτικοποιήσεων, θα συγκεντρώνονται όλα τα έσοδα του ξεπουλήματος των «ασημικών» του λαού και της χώρας, για να παραδίδονται στους δανειστές. Στο διάστημα 2016-18 προβλέπεται να δοθούν τουλάχιστον 5,8 δις €.
Προωθείται επίσης η πώληση σε ξένα αρπακτικά κερδοσκοπικά κεφάλαια όχι μόνο «κόκκινων» αλλά και ενήμερων δανείων, χωρίς να διασφαλίζεται ούτε η αποτροπή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων.
Τέλος, με το νέο πολυνομοσχέδιο προωθείται η επίσημη μετατροπή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε «Ανεξάρτητη Αρχή», που δεν θα δίνει λογαριασμό ούτε στον υπουργό Οικονομικών ούτε στην εκάστοτε κυβέρνηση. Η παράδοση των δημοσίων εσόδων σε «Ανεξάρτητη Αρχή» είναι άκρως αντισυνταγματική και η επίκληση της «αποτελεσματικότητας» στον έλεγχο της φοροδιαφυγής είναι απολύτως προσχηματική, ενώ ουσιαστικά αποτελεί βήμα αναίρεσης της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Για το προσωπικό της Αρχής προβλέπεται περιορισμένη εφαρμογή (αν όχι κατάργηση) του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα αν και πλήρης ευελιξία στη διαχείριση του και τις υπηρεσιακές του μεταβολές.
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καταγγέλλει την πολιτική λεηλασίας των λαϊκών εισοδημάτων και της δημόσιας περιουσίας, την πολιτική φτωχοποίησης του λαού. Αγωνίζεται για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών της Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ και κεφαλαίου και καλεί τους συναδέλφους σε κινητοποιήσεις για να μην περάσει το Πολυνομοσχέδιο – λαιμητόμος στη Βουλή.


Για την Αττική ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2016

Πλατεία Συντάγματος, ώρα 5:30μμ