Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

12/7/19

Ενημέρωση για τον πόρο. Υπενθύμηση, στις φορολογικές δηλώσεις


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                    Αθήνα, 12/7/2019
Αρ. Πρωτ. : 7860
Προς: Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).
Θέμα : Ενημέρωση για τον πόρο 6ο/οο


Συνάδελφοι
Ενημερώνουμε ότι χθες Πέμπτη 11/4/2019, πιστώθηκε ο πόρος για το τα δύο πρώτα δίμηνα του 2019 (Ιανουάριος - Απρίλιος) στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η καταβολή ήταν 49,82 € για όσους δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή του 2019 στο ΤΕΕ και 72 € για όσους το είχαν ξοφλήσει. Δυστυχώς το ΤΕΕ μας ενημέρωσε ότι δε μπόρεσε να προχωρήσει με την παρούσα καταβολή και σε αναδρομικές καταβολές. Στο επόμενο διάστημα θα ανέβουν τα σχετικά εκκαθαριστικά στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Όσον αφορά τις Φορολογικές δηλώσεις του 2018 έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά.

Η καταβολή του διμήνου Μαΐου - Ιουνίου 2019 μάλλον θα γίνει μαζί με το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου τον Οκτώβρη 2019.


http://emdydas.gr/news-po/2372-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-6%E2%80%B0.html


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αθήνα, 4-4-2019
Αρ. Πρωτ. : 7763
Προς: Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
(για ενημέρωση των μελών)
 1. Θέμα : Φορολογικές Δηλώσεις και πόρος 6ο/οο

Συνάδελφοι/σες
Σας ενημερώνουμε ότι στην Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων έχουν αναρτηθεί τα εκκαθαριστικά για τα ποσά που λάβαμε μέσα στο 2018 για τον πόρο 6ο/οο. Συγκεκριμένα στους Κωδικούς 301 ή 302 “Αθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κλπ (εκτός περιπτ. 2, 3)” και 315 ή 316 “Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περιπτώσεις 1,2,3 και 4) ” έχει αναρτηθεί σε όλους τους δικαιούχους το κάτωθι:
Στον πίνακα εμφανίζονται στοιχεία από τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερισμάτων, τόκων (εκτός τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιωμάτων βάσει του ηλεκτρονικού αρχείου των εργοδοτών-φορέων. Όσα ποσά δεν έχουν προσυμπληρωθεί, συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης με εξαίρεση τα αναδρομικά αποδοχών-συντάξεων που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται στοιχεία βεβαιώσεων ή διαφωνείτε με τα εμφανιζόμενα, επικοινωνήστε με τον εργοδότη-φορέα.
Πίνακας Μηνυμάτων
Α.Φ.Μ. μισθωτού
Ονοματεπώνυμο Μισθωτού
Α.Φ.Μ. Εργοδότη
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη
Είδος Αποδοχών
Ακαθάριστες Αποδοχές
Φορολογητέο ποσό
Φόρος που παρακρατήθηκε
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Έτος αναφοράς

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
090002260
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λοιπά αποδοχών
224,00
215,94
44,80
0,00

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση κατάθεσης βεβαιώσεων για τον πόρο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ11/7/19

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 9 Ιουλίου 2019

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 9 Ιουλίου 2019.  .docx
https://www.emdydas.gr/news-po/2457-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B4%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-9-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-2019.html

Έγγραφο Υπ. Εργασίας για κρατήσεις στην προσωπική διαφορά

Ενημέρωση για κρατήσεις στην προσωπική διαφορά σε ΙΔΑΧ. doc
Έγγραφο Υπ. Εργασίας για κρατήσεις στην προσωπική διαφορά. pdf

ΠΔ 71/2019 : Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)


ΠΔ 71/2019
ΠΔ 71/2019 : Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)  .pdf
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
Το Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρη- σης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), περιλαμβάνει: α) το μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.) και β) το μητρώο Επιχειρήσεων Πα- ραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). 
Άρθρο 2 Εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Μελετητών - Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία
Άρθρο 3 Μελετητές - Μορφή και Περιεχόμενο Πτυχίου
Άρθρο 4 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μ.Ε.Μ
Άρθρο 5 Αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή
Άρθρο 6 Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Μ.Ε.Μ
Άρθρο 7 Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Μ
Άρθρο 8 Χορήγηση πτυχίων μελετητών
Άρθρο 9 Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)
Άρθρο 10 Μεταβατικές Διατάξεις Μ.Ε.Μ
Άρθρο 11 Τήρηση του Μητρώου
Άρθρο 12 Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. - Δικαιολογητικά εγγραφής
Άρθρο 13 Εγγραφή, κατάταξη, εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και επέκταση σε άλλες κατηγορίες έργων
Άρθρο 14 Στοιχεία Εμπειρίας - Πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ
Άρθρο 15 Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Μ.Ε.Κ
Άρθρο 16 Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Κ
Άρθρο 17 Χορήγηση Βεβαιώσεων Μ.Ε.Κ.
Άρθρο 18 Εγγραφή διπλωματούχων των ειδικοτήτων του π.δ. 90/2014 (Α΄ 138) στο Μ.Ε.Κ
Άρθρο 19 Εγγραφή Πτυχιούχων Υπομηχανικών, Πτυχιούχων ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και πρώην Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤ.Ε.Ε. στο Μ.Ε.Κ
Άρθρο 20 Διαγραφή από τα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών
Άρθρο 21 Εγγραφή στο μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε)
Άρθρο 22 Τήρηση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε
Άρθρο 23 Εγγραφή στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.- άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 - καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Άρθρο 24 Επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων - Τμήματος II του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 83 του ν. 4412/2016)
Άρθρο 25 Κατάταξη των επιχειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε
Άρθρο 26 Όρια εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών
Άρθρο 27 Διαδικασία Εγγραφής
Άρθρο 28 Δικαιολογητικά εγγραφής στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε
Άρθρο 29 Στήριξη στις ικανότητες τρίτων
Άρθρο 30 Χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής και κατάταξης Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
Άρθρο 31 Πιστοποιητικά εμπειρίας
Άρθρο 32 Ανανέωση εγγραφής Μελετητικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 33 Αναθεώρηση και ανακαθορισμός κατάταξης Μελετητικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 34 Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 35 Εγγραφή - Τήρηση - Λειτουργία
Άρθρο 36 Δικαιολογητικά Εγγραφής
.....................

Βίντεο από το 18ο Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

https://www.emdydas.gr/news-po/2453-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-18%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B4%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83.html

Διατήρηση υφιστάμενου ΜΚ σε μετατασσόμενο Υπάλληλο


Διατήρηση υφιστάμενου ΜΚ σε μετατασσόμενο Υπάλληλο.   .docxhttps://www.emdydas.gr/news-po/2451-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BA-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF.html

Ψηφίσματα 18ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

https://www.emdydas.gr/news-po/2450-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-18%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B4%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83.html
1.  Ψήφισμα για αποθεματικό πόρου  .doc
2.  Ψήφισμα για εκτός έδρας αποζημίωση Μηχανικών  .doc
3.  Ψήφισμα σχετικά με την ανάθεση μελετών και επίβλεψης δημοσίων έργων ως υπηρεσιών συμβούλων  .doc
4.  Ψήφισμα για το ΜηΜΕΔ  .doc 
5.  Ψήφισμα για την Υγεία  .doc
6.  Ψήφισμα για Προσωπική Διαφορά  .doc
7.  Ψήφισμα για τις Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τις Συμβάσεις Παραχώρησης  .doc
8.  Ψήφισμα για Νομική Κάλυψη Διπλωματούχων Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων  .doc
9.  Ψήφισμα για το Ασφαλιστικό  .doc


28/6/19

Παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω εσφαλμένων ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                                                                                         Αθήνα,  28/6/2019
Αρ. Πρωτ. : 7846                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα : Παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω εσφαλμένων
ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ.

Συνάδελφοι/σες
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεών μας και κατόπιν πιέσεών μας προς τη Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, σας ενημερώσουμε ότι δόθηκε παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω εσφαλμένων ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι της 30/9/2019.
Η σχετική ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (https://www.eteaep.gov.gr/web/post/1788): 27/06/2019

Ασφαλιστικές Ενημερότητες τέως Ταμείων
ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, εν αναμονή της εκκαθάρισης των πληρωμών των εισφορών μη μισθωτών (από 01/01/2017), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους και προς αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών, παρατείνει έως 30/09/2019 την ισχύ των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τέως Ταμείων: ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

          Υπενθυμίζουμε ότι η ανάρτησή τους, οφείλεται σε σφάλμα του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό, εφάπαξ) το οποίο ακόμα αναμένουμε να διορθωθεί για το σύνολο των μισθωτών μηχανικών, των οποίων οι εισφορές καλύπτονται από τη μισθοδοσία τους. Ως εκ τούτου τα ειδοποιητήρια αυτά τα αγνοούμε και δεν θα τα πληρώσουμε μέχρι να αποσυρθούν.


Για το απερχόμενο Δ.Σ.22/6/19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣΕκλεγμένοι Σύνεδροι 179 από 19 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις με εκλογικό μέτρο 25
Διοικητικός απολογισμός: 
Ψήφισαν 172
Υπέρ 159
Κατά 10
Λευκά 1
Άκυρα 2
Οικονομικός απολογισμός: 
Ψήφισαν 172
Υπέρ 159
Κατά 1
Λευκά 10
Άκυρα 2
Εκλογή ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Ψήφισαν 175
Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση: 79 (7 έδρες) 45,1%
ΔΚΜ1 : 33 (3 έδρες) 18,8%
ΕΔΑΚ: 24 (2 έδρα) 13,7%
ΔΚΜ2: 11 (1 έδρα) 6,3%
Περιφερειακή Συνεργασία: 11 (1 έδρα) 6,3%
Δημοσιουπαλληλική Ενότητα: 11 (1 έδρα) 6,3%
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία: 5 (-) 2,8%
Για την τέχνη και την εικαστική συγκρότηση: 1 (-) 0,5%

11/6/19

Εκλέγονται με σειρά επιτυχίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΟ 9 ΜΕΛΕΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣΜΗ
 1. ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ
 2. ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
 3. ΓΑΛΑΝΑΚΗ – ΚΑΛΙΒΑΤΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
 4. ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΕΛΙΖΑ
 5. ΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 6. ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΚΜ
 1. ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12/5/19

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑΠρόταση της ΕΜΔΥΔΑΣ για το Σχέδιο νόμου ''Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας''

Σχέδιο νόμου ''Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας''

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                           
Αθήνα,  7/5/2019
Αρ. Πρωτ. : 7795                                              
                 
Προς :    Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
                κα. Όλγα Γεροβασίλη
                                                                        Κοιν. :   Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ


Θέμα : Σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας».
           
Κυρία Υπουργέ,
            Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα με επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Tο εργασιακό – επιστημονικό αντικείμενο των χιλιάδων μελών μας, καλύπτει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
Στο πλαίσιο της διαβούλευση, για το σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας», η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου 2019, παρακαλούμε να μας προγραμματίσετε μια συνάντηση προκειμένου να καταθέσουμε και να αναλύσουμε τις προτάσεις μας, σχετικά με το θέμα το οποίο άπτεται ολοκληρωτικά, των καθηκόντων μας.
Ειδικά μετά τις τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα η αναβάθμιση και ενίσχυση των Δομών Πολιτικής Προστασίας με Επιστημονικό δυναμικό, με όλα τα σύγχρονα μέσα, υλικά και διαδικασίες που απαιτούνται είναι μονόδρομος, ώστε να μην ξαναζήσουμε αντίστοιχες καταστροφές.
Ακολουθεί ενημέρωση της Α’βάθμιας Ένωσης ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. Μακεδονίας σχετικά με δημόσια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση φυσικών καταστροφών από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ  Α’ και Β’ βαθμού, της Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ  Α’ και Β’ β. (Γραφεία ή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους και Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες), έχουν ως έργο τους τις δράσεις εκείνες για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Οι υπηρεσίες αυτές, θεσμοθετήθηκαν με τον Ν.3013/2002, ενώ μετά την ισχύ του «Καλλικράτη» ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο έργο, με νέες αρμοδιότητες να προστίθενται συνεχώς, χωρίς θεσμική ενίσχυση (ως προς τον καθορισμό των προσόντων που πρέπει να έχουν τα στελέχη πολιτικής προστασίας) και χωρίς στελεχιακή ενίσχυση (με ρύθμιση ενός ελάχιστου αριθμού προσωπικού που θα υπηρετεί στις μονάδες αυτές). Η μόνη ρύθμιση που έγινε, επέφερε επιπλέον επιβάρυνση στο προσωπικό, με τον ορισμό των υπηρεσιών αυτών ως 24ωρης λειτουργίας, χωρίς ωστόσο, το υπάρχον προσωπικό να μπορεί να λειτουργήσει σε βάρδιες επί 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, όταν αυτές συμβαίνουν. Και είναι γνωστό σε όλους ότι, πλέον συμβαίνουν με μεγάλη συχνότητα και ισχυρή ένταση, λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Όπως ισχύει σήμερα, οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, μετά από κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), μπορούν να συντάξουν έναν «Πίνακα Εργοληπτών». Πριν από την κλήση τους για συνδρομή σε χωματουργικές ή άλλες επείγουσες εργασίες, οι εργολήπτες έχουν συμφωνήσει σε συγκεκριμένες τιμές δαπάνης ωρομισθίου. Για την έγκριση των τιμών ωρομισθίων, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ακολουθούν μια διαδικασία έγκρισης από την Εκτελεστική και Οικονομική Επιτροπή του εκάστοτε Φορέα. Οι εργολήπτες, όπως διαφαίνεται από τη μέθοδο που ακολουθείται, λαμβάνουν την ίδια αμοιβή, για παρόμοια παροχή υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια μια εκτεταμένης καταστροφής, όπου τα μέσα και υλικά ενός Φορέα δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο και τις καταστροφές, ενεργοποιείται η διαδικασία της κλήσης εργοληπτών στο έργο του Φορέα, ο οποίος εν συνεχεία πληρώνει απολογιστικά τις εργασίες αυτές.
Επίσης, για την οικονομική ενίσχυση ενός ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (αμέσως μετά από μια καταστροφή), μέσω ένταξης νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), απαιτείται η υποβολή πρότασης από τον Φορέα, με την συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. Αυτή η πρόταση κατατίθεται, μέσω ενός «Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) για αποκατάσταση ζημιών από Φυσικές Καταστροφές» (ΑΔΑ:ΩΓΒ8465ΧΙ8-877), για την οικονομική ενίσχυση των έργων αποκατάστασης (από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), που αφορά σε περιοχή ευθύνης τόσο των Δήμων όσο και των Περιφερειών και πρέπει να υποβληθεί εντός 5 εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημιάς, λόγω φυσικής καταστροφής.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η ΕΜΔΥΔΑΣ παραθέτει τα εξής ζητήματα, τα οποία απαιτούν θεσμική ρύθμιση:
 1. Για την ενεργοποίηση των εργοληπτών που συνδράμουν σε μια καταστροφή, δεν προκύπτει από τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π. με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των εργοληπτών από μια δεξαμενή ονομάτων και εντέλει με ποιο τρόπο διασφαλίζονται δυο από τις αρχές της δημόσια διοίκησης: της αμεροληψίας και της ισότητας. Οι αμοιβές προς τους εργολήπτες πρέπει να είναι ίσες μόνο για παρόμοια παροχή υπηρεσίας ενώ η επιλογή εργοληπτών πρέπει να ρυθμιστεί με συγκεκριμένο τρόπο, που να διασφαλίζεται η αμεσότητα της ενέργειας από την Πολιτική Προστασία, αλλά ταυτόχρονα και η αρχή της αμεροληψίας και της ισότητας. Άλλωστε για τους λόγους αυτούς, ο ν.4412/2016 στο άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» όρισε την δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ως μέθοδο απευθείας επιλογής αναδόχου, με ταυτόχρονη εξαίρεση του από τον κατάλογο για όλο το υπόλοιπο του ίδιου έτους.
 2. Η παραπάνω ενεργοποίηση εργοληπτών και ο συντονισμός των εργασιών αποκατάστασης, γίνεται από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας δηλ. οι υπηρεσίες αυτές εμπλέκονται στο τεχνικό αντικείμενο αρμοδιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών των Φορέων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το τεχνικό αντικείμενο πρέπει να παραμείνει αυστηρά στις Τεχνικές Υπηρεσίες για λόγους ασφάλειας και ποιότητας έργων και εργασιών. Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας μπορούν να συνεργάζονται με τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά από την στιγμή της έκδοσης μιας τέτοιας απόφασης και μετά, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Φορέων πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο όλων των διαδικασιών επίβλεψης και παραλαβής των έργων, εργασιών ή προμηθειών.
 3. Βάσει νομοθεσίας, οι καθαρισμοί φερτών υλών, από το οδικό δίκτυο, ρέματα και ποτάμια των περιοχών που έχουν πληγεί από πλημμύρες, δεν απαιτούν κάποιου είδους μελέτη, αλλά μόνο επίβλεψη των εργασιών καθαρισμού. Παραμένει όμως ένα καθαρά τεχνικό αντικείμενο που όμως υλοποιείται σε πολλές περιπτώσεις από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες χωρίς το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό υλοποιούν επιστημονικό - τεχνικό αντικείμενο (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων, έλεγχος λογαριασμών απολογιστικών εργασιών, παραλαβή εργασιών κλπ). Τονίζουμε ότι θεσμικά δεν νομιμοποιούνται οι Υπηρεσίες αυτές να εκτελούν τεχνικό αντικείμενο και πρέπει άμεσα να υπάρξει ρύθμιση επ’ αυτού του ζητήματος.
 4. Ρύθμιση επίσης, πρέπει να υπάρξει στον τρόπο καταμέτρησης των εργασιών, καθώς γίνεται σαφές ότι η καταμέτρηση «ωρών εργασίας» δεν μπορεί να είναι ένας αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού των απολογιστικών εργασιών, ειδικά σε εργασίες που διαρκούν ολόκληρους μήνες!
 5. Ένα ζήτημα που έχουμε εντοπίσει και είναι κατά την άποψη μας το σημαντικότερο για την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών και της ζωής των ανθρώπων, αφορά τα δημόσια έργα εκείνα τα οποία «σπάζουν» σε προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών (εργασιών) και υλοποιούνται από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας χωρίς εγκεκριμένες μελέτες. Τελευταία, είναι της μόδας, Δημόσια Έργα που απαιτούν μελέτη καθώς αφορούν πχ. σε σταθεροποίηση πρανών, γίνονται ως προμήθεια συρματοκιβωτίων και παροχή υπηρεσίας (εργασίας) τοποθέτησης αυτών. Αποτελεί μια απαράδεκτη πρακτική, η οποία αντί να προάγει την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας του πληθυσμού, την θέτει σε κίνδυνο, σπαταλώντας ταυτόχρονα δημόσιο χρήμα σε έργα που δεν έχουν μελετηθεί. Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο «Καθαρισμός Ρεμάτων» δεν είναι μια απλή διαδικασία όπως «καθαρισμός χώρων από χόρτα» ή «καθαρισμός από μπάζα» κ.α. αλλά, μια «Διαχείριση των Ρεμάτων». Όπως αντιμετωπίζεται η διαδικασία σήμερα, οι μέθοδοι καθαρισμού που επιλέγονται, σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν την ενίσχυση, παρά την αποφυγή των πλημμύρων. Αντίθετα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα ρέματα αποτελούν παράγοντες αντιπλημμυρικής προστασίας, φυσικούς αεραγωγούς και μαζί με την χλωρίδα και πανίδα τους, συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Επομένως η διαχείρισή τους (η οποιαδήποτε επέμβαση) αποτελεί επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο και όχι, μια απλή εργασία.
 6. Τέλος επισημαίνουμε ότι απαιτείται ρύθμιση από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, για την τροποποίηση των όρων των καθαρισμών ρεμάτων και των βασικών προδιαγραφών ανασχεδιασμού, διαχείρισής τους. Να λαμβάνονται υπόψη στη σύνταξη μελέτης καθαρισμού ρεμάτων, προϋπάρχουσες περιβαλλοντικές ή αντιπλημμυρικές μελέτες, στοιχεία πλημμυρικών φαινομένων και η οριοθέτηση του ρέματος. Να υπάρξει ρύθμιση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για υποχρεωτική οριοθέτηση όλων των Ρεμάτων η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για οποιαδήποτε εργασία διαχείρισής τους. Κατά επέκταση αυτών των ρυθμίσεων, οποιαδήποτε επέμβαση σε Ρέμα (συμπεριλαμβανομένης του καθαρισμού) πρέπει να αντιμετωπίζεται ως Έργο και όχι ως Εργασία, ώστε να υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία επίβλεψης και παρακολούθησης, ποιοτικά και ποσοτικά.

Έχοντας εντοπίσει τα παραπάνω ζητήματα, αναδεικνύουμε το πρόβλημα με σκοπό να υπάρξει άμεση ρύθμιση της Νομοθεσίας που αφορά στην Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση καταστροφών και στη Διαχείριση των ρεμάτων, ώστε να μπορούν Φορείς να ανταποκρίνονται άμεσα με σκοπό την Προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας του πληθυσμού, διασφαλίζοντας όμως τις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης και της Ασφάλειας και Ποιότητας των κατασκευών.