Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

22/6/19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣΕκλεγμένοι Σύνεδροι 179 από 19 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις με εκλογικό μέτρο 25
Διοικητικός απολογισμός: 
Ψήφισαν 172
Υπέρ 159
Κατά 10
Λευκά 1
Άκυρα 2
Οικονομικός απολογισμός: 
Ψήφισαν 172
Υπέρ 159
Κατά 1
Λευκά 10
Άκυρα 2
Εκλογή ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Ψήφισαν 175
Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση: 79 (7 έδρες) 45,1%
ΔΚΜ1 : 33 (3 έδρες) 18,8%
ΕΔΑΚ: 24 (2 έδρα) 13,7%
ΔΚΜ2: 11 (1 έδρα) 6,3%
Περιφερειακή Συνεργασία: 11 (1 έδρα) 6,3%
Δημοσιουπαλληλική Ενότητα: 11 (1 έδρα) 6,3%
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία: 5 (-) 2,8%
Για την τέχνη και την εικαστική συγκρότηση: 1 (-) 0,5%

11/6/19

Εκλέγονται με σειρά επιτυχίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΟ 9 ΜΕΛΕΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣΜΗ
 1. ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ
 2. ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
 3. ΓΑΛΑΝΑΚΗ – ΚΑΛΙΒΑΤΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
 4. ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΕΛΙΖΑ
 5. ΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 6. ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΚΜ
 1. ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12/5/19

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑΠρόταση της ΕΜΔΥΔΑΣ για το Σχέδιο νόμου ''Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας''

Σχέδιο νόμου ''Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας''

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                           
Αθήνα,  7/5/2019
Αρ. Πρωτ. : 7795                                              
                 
Προς :    Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
                κα. Όλγα Γεροβασίλη
                                                                        Κοιν. :   Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ


Θέμα : Σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας».
           
Κυρία Υπουργέ,
            Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα με επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Tο εργασιακό – επιστημονικό αντικείμενο των χιλιάδων μελών μας, καλύπτει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
Στο πλαίσιο της διαβούλευση, για το σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας», η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου 2019, παρακαλούμε να μας προγραμματίσετε μια συνάντηση προκειμένου να καταθέσουμε και να αναλύσουμε τις προτάσεις μας, σχετικά με το θέμα το οποίο άπτεται ολοκληρωτικά, των καθηκόντων μας.
Ειδικά μετά τις τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα η αναβάθμιση και ενίσχυση των Δομών Πολιτικής Προστασίας με Επιστημονικό δυναμικό, με όλα τα σύγχρονα μέσα, υλικά και διαδικασίες που απαιτούνται είναι μονόδρομος, ώστε να μην ξαναζήσουμε αντίστοιχες καταστροφές.
Ακολουθεί ενημέρωση της Α’βάθμιας Ένωσης ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. Μακεδονίας σχετικά με δημόσια έργα που αφορούν στην αποκατάσταση φυσικών καταστροφών από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ  Α’ και Β’ βαθμού, της Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ  Α’ και Β’ β. (Γραφεία ή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους και Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες), έχουν ως έργο τους τις δράσεις εκείνες για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Οι υπηρεσίες αυτές, θεσμοθετήθηκαν με τον Ν.3013/2002, ενώ μετά την ισχύ του «Καλλικράτη» ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο έργο, με νέες αρμοδιότητες να προστίθενται συνεχώς, χωρίς θεσμική ενίσχυση (ως προς τον καθορισμό των προσόντων που πρέπει να έχουν τα στελέχη πολιτικής προστασίας) και χωρίς στελεχιακή ενίσχυση (με ρύθμιση ενός ελάχιστου αριθμού προσωπικού που θα υπηρετεί στις μονάδες αυτές). Η μόνη ρύθμιση που έγινε, επέφερε επιπλέον επιβάρυνση στο προσωπικό, με τον ορισμό των υπηρεσιών αυτών ως 24ωρης λειτουργίας, χωρίς ωστόσο, το υπάρχον προσωπικό να μπορεί να λειτουργήσει σε βάρδιες επί 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, όταν αυτές συμβαίνουν. Και είναι γνωστό σε όλους ότι, πλέον συμβαίνουν με μεγάλη συχνότητα και ισχυρή ένταση, λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Όπως ισχύει σήμερα, οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, μετά από κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), μπορούν να συντάξουν έναν «Πίνακα Εργοληπτών». Πριν από την κλήση τους για συνδρομή σε χωματουργικές ή άλλες επείγουσες εργασίες, οι εργολήπτες έχουν συμφωνήσει σε συγκεκριμένες τιμές δαπάνης ωρομισθίου. Για την έγκριση των τιμών ωρομισθίων, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ακολουθούν μια διαδικασία έγκρισης από την Εκτελεστική και Οικονομική Επιτροπή του εκάστοτε Φορέα. Οι εργολήπτες, όπως διαφαίνεται από τη μέθοδο που ακολουθείται, λαμβάνουν την ίδια αμοιβή, για παρόμοια παροχή υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια μια εκτεταμένης καταστροφής, όπου τα μέσα και υλικά ενός Φορέα δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο και τις καταστροφές, ενεργοποιείται η διαδικασία της κλήσης εργοληπτών στο έργο του Φορέα, ο οποίος εν συνεχεία πληρώνει απολογιστικά τις εργασίες αυτές.
Επίσης, για την οικονομική ενίσχυση ενός ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (αμέσως μετά από μια καταστροφή), μέσω ένταξης νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), απαιτείται η υποβολή πρότασης από τον Φορέα, με την συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. Αυτή η πρόταση κατατίθεται, μέσω ενός «Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) για αποκατάσταση ζημιών από Φυσικές Καταστροφές» (ΑΔΑ:ΩΓΒ8465ΧΙ8-877), για την οικονομική ενίσχυση των έργων αποκατάστασης (από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), που αφορά σε περιοχή ευθύνης τόσο των Δήμων όσο και των Περιφερειών και πρέπει να υποβληθεί εντός 5 εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημιάς, λόγω φυσικής καταστροφής.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η ΕΜΔΥΔΑΣ παραθέτει τα εξής ζητήματα, τα οποία απαιτούν θεσμική ρύθμιση:
 1. Για την ενεργοποίηση των εργοληπτών που συνδράμουν σε μια καταστροφή, δεν προκύπτει από τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π. με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των εργοληπτών από μια δεξαμενή ονομάτων και εντέλει με ποιο τρόπο διασφαλίζονται δυο από τις αρχές της δημόσια διοίκησης: της αμεροληψίας και της ισότητας. Οι αμοιβές προς τους εργολήπτες πρέπει να είναι ίσες μόνο για παρόμοια παροχή υπηρεσίας ενώ η επιλογή εργοληπτών πρέπει να ρυθμιστεί με συγκεκριμένο τρόπο, που να διασφαλίζεται η αμεσότητα της ενέργειας από την Πολιτική Προστασία, αλλά ταυτόχρονα και η αρχή της αμεροληψίας και της ισότητας. Άλλωστε για τους λόγους αυτούς, ο ν.4412/2016 στο άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» όρισε την δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ως μέθοδο απευθείας επιλογής αναδόχου, με ταυτόχρονη εξαίρεση του από τον κατάλογο για όλο το υπόλοιπο του ίδιου έτους.
 2. Η παραπάνω ενεργοποίηση εργοληπτών και ο συντονισμός των εργασιών αποκατάστασης, γίνεται από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας δηλ. οι υπηρεσίες αυτές εμπλέκονται στο τεχνικό αντικείμενο αρμοδιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών των Φορέων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το τεχνικό αντικείμενο πρέπει να παραμείνει αυστηρά στις Τεχνικές Υπηρεσίες για λόγους ασφάλειας και ποιότητας έργων και εργασιών. Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας μπορούν να συνεργάζονται με τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά από την στιγμή της έκδοσης μιας τέτοιας απόφασης και μετά, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Φορέων πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο όλων των διαδικασιών επίβλεψης και παραλαβής των έργων, εργασιών ή προμηθειών.
 3. Βάσει νομοθεσίας, οι καθαρισμοί φερτών υλών, από το οδικό δίκτυο, ρέματα και ποτάμια των περιοχών που έχουν πληγεί από πλημμύρες, δεν απαιτούν κάποιου είδους μελέτη, αλλά μόνο επίβλεψη των εργασιών καθαρισμού. Παραμένει όμως ένα καθαρά τεχνικό αντικείμενο που όμως υλοποιείται σε πολλές περιπτώσεις από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες χωρίς το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό υλοποιούν επιστημονικό - τεχνικό αντικείμενο (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων, έλεγχος λογαριασμών απολογιστικών εργασιών, παραλαβή εργασιών κλπ). Τονίζουμε ότι θεσμικά δεν νομιμοποιούνται οι Υπηρεσίες αυτές να εκτελούν τεχνικό αντικείμενο και πρέπει άμεσα να υπάρξει ρύθμιση επ’ αυτού του ζητήματος.
 4. Ρύθμιση επίσης, πρέπει να υπάρξει στον τρόπο καταμέτρησης των εργασιών, καθώς γίνεται σαφές ότι η καταμέτρηση «ωρών εργασίας» δεν μπορεί να είναι ένας αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού των απολογιστικών εργασιών, ειδικά σε εργασίες που διαρκούν ολόκληρους μήνες!
 5. Ένα ζήτημα που έχουμε εντοπίσει και είναι κατά την άποψη μας το σημαντικότερο για την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών και της ζωής των ανθρώπων, αφορά τα δημόσια έργα εκείνα τα οποία «σπάζουν» σε προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών (εργασιών) και υλοποιούνται από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας χωρίς εγκεκριμένες μελέτες. Τελευταία, είναι της μόδας, Δημόσια Έργα που απαιτούν μελέτη καθώς αφορούν πχ. σε σταθεροποίηση πρανών, γίνονται ως προμήθεια συρματοκιβωτίων και παροχή υπηρεσίας (εργασίας) τοποθέτησης αυτών. Αποτελεί μια απαράδεκτη πρακτική, η οποία αντί να προάγει την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας του πληθυσμού, την θέτει σε κίνδυνο, σπαταλώντας ταυτόχρονα δημόσιο χρήμα σε έργα που δεν έχουν μελετηθεί. Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο «Καθαρισμός Ρεμάτων» δεν είναι μια απλή διαδικασία όπως «καθαρισμός χώρων από χόρτα» ή «καθαρισμός από μπάζα» κ.α. αλλά, μια «Διαχείριση των Ρεμάτων». Όπως αντιμετωπίζεται η διαδικασία σήμερα, οι μέθοδοι καθαρισμού που επιλέγονται, σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν την ενίσχυση, παρά την αποφυγή των πλημμύρων. Αντίθετα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα ρέματα αποτελούν παράγοντες αντιπλημμυρικής προστασίας, φυσικούς αεραγωγούς και μαζί με την χλωρίδα και πανίδα τους, συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Επομένως η διαχείρισή τους (η οποιαδήποτε επέμβαση) αποτελεί επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο και όχι, μια απλή εργασία.
 6. Τέλος επισημαίνουμε ότι απαιτείται ρύθμιση από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, για την τροποποίηση των όρων των καθαρισμών ρεμάτων και των βασικών προδιαγραφών ανασχεδιασμού, διαχείρισής τους. Να λαμβάνονται υπόψη στη σύνταξη μελέτης καθαρισμού ρεμάτων, προϋπάρχουσες περιβαλλοντικές ή αντιπλημμυρικές μελέτες, στοιχεία πλημμυρικών φαινομένων και η οριοθέτηση του ρέματος. Να υπάρξει ρύθμιση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για υποχρεωτική οριοθέτηση όλων των Ρεμάτων η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για οποιαδήποτε εργασία διαχείρισής τους. Κατά επέκταση αυτών των ρυθμίσεων, οποιαδήποτε επέμβαση σε Ρέμα (συμπεριλαμβανομένης του καθαρισμού) πρέπει να αντιμετωπίζεται ως Έργο και όχι ως Εργασία, ώστε να υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία επίβλεψης και παρακολούθησης, ποιοτικά και ποσοτικά.

Έχοντας εντοπίσει τα παραπάνω ζητήματα, αναδεικνύουμε το πρόβλημα με σκοπό να υπάρξει άμεση ρύθμιση της Νομοθεσίας που αφορά στην Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση καταστροφών και στη Διαχείριση των ρεμάτων, ώστε να μπορούν Φορείς να ανταποκρίνονται άμεσα με σκοπό την Προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας του πληθυσμού, διασφαλίζοντας όμως τις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης και της Ασφάλειας και Ποιότητας των κατασκευών.2/5/19

Στελέχωση και λειτουργία των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων

Στελέχωση και λειτουργία των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων

Νέα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ : Όριο ηλικίας διαδοχικής ασφάλισης

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος

λανθασμένες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ

Ενημέρωση για τις λανθασμένες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ

Αποχή απο την αξιολόγηση


Συμμετοχή στην Απεργία - Αποχή απο την αξιολόγηση

Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων


Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων - Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια - εφαρμογή Ν. 4354/2015

8/4/19

Φορολογικές Δηλώσεις και πόρος 6‰

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                              
Αθήνα, 4-4-2019
Αρ. Πρωτ. : 7763
                Προς:   Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                (για ενημέρωση των μελών)

Θέμα :  Φορολογικές Δηλώσεις και πόρος 6ο/οο

Συνάδελφοι/σες
Σας ενημερώνουμε ότι στην Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων έχουν αναρτηθεί τα εκκαθαριστικά για τα ποσά που λάβαμε μέσα στο 2018 για τον πόρο 6ο/οο. Συγκεκριμένα στους Κωδικούς 301 ή 302 “Αθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κλπ (εκτός περιπτ. 2, 3)” και 315 ή 316 “Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περιπτώσεις 1,2,3 και 4) ” έχει αναρτηθεί σε όλους τους δικαιούχους το κάτωθι:
Στον πίνακα εμφανίζονται στοιχεία από τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερισμάτων, τόκων (εκτός τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιωμάτων βάσει του ηλεκτρονικού αρχείου των εργοδοτών-φορέων. Όσα ποσά δεν έχουν προσυμπληρωθεί, συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης με εξαίρεση τα αναδρομικά αποδοχών-συντάξεων που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται στοιχεία βεβαιώσεων ή διαφωνείτε με τα εμφανιζόμενα, επικοινωνήστε με τον εργοδότη-φορέα.
Πίνακας Μηνυμάτων

Α.Φ.Μ. μισθωτού
Ονοματεπώνυμο Μισθωτού
Α.Φ.Μ. Εργοδότη
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη
Είδος Αποδοχών
Ακαθάριστες Αποδοχές
Φορολογητέο ποσό
Φόρος που παρακρατήθηκε
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Έτος αναφοράς


ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
090002260
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λοιπά αποδοχών
224,00
215,94
44,80
0,00


Ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση κατάθεσης βεβαιώσεων για τον πόρο.


Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη στο ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ2/4/19

Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
  Αθήνα,    2-4-2019
Αρ. Πρωτ. : 7757

                  Προς  :   Δήμαρχο Ξυλοκάστρου, κ. Ανδρικόπουλο Ηλ.

                            Κοιν.: 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων
           Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

                                    2. Υπ. Εσωτερικών
                                  Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
                                    3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
                                    4. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα :   Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις   
    ευθύνης του Δήμου Ξυλοκάστρου.

          Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με ζήτημα του Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου.
Όπως θα γνωρίζετε υφίστανται μια σειρά από διατάξεις, αποφάσεις και Εγκύκλιοι που ρυθμίζουν σχετικά το θέμα:
Α. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007: «Το προβάδισμα μεταξύ των Υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ»
            Β. Όπως αναφέρεται στο υπ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα πρέπει οι φορείς « α) να μην αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ. δ΄ του Υ.Κ (το οποίο έχει το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με το προαναφερθέν άρθρο 99 περ. δ΄του ν. 3584/2007) αδιακρίτως σε όλες τις περιπτώσεις θέσεων ευθύνης δηλ. να περιορίζονται σε όσες περιπτώσεις μπορεί να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της  και  β) να προκύπτει η σχετική τεκμηρίωση είτε από το σώμα  της πράξης, είτε από τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εξαίρεση που υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 περ. δ΄του Υ.Κ δεν οδηγεί σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών…….».
Σύμφωνα με το ανωτέρω από 18-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης αναφέρεται το προβάδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι ΤΕ και όχι η αδιάκριτη επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ). Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη, το δίχως άλλο δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ. Η αξιοποίηση της διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ του Υ.Κ. δύναται να περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν τεκμηρίωσης, η αναγκαιότητα της οποίας να προκύπτει από το σώμα της πράξης ή τα στοιχεία του φακέλου.  
Γ. Στο υπ.αρ 26109/5-6-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» αναφέρεται ότι μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά αναφέρονται 2816/2017 , 2817/2017) με τις οποίες ακυρώθηκαν διατάξεις  Ο.Ε.Υ.  Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών, καλούνται οι φορείς όπως άμεσα προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις.

Με την αριθ. 32/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου τροποποιείται ο  ισχύων Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του Δήμου (ΦΕΚ 775/22-3-2016, τ. Β΄ και  ΦΕΚ  1176 /2-4-2018, τ. Β΄).
Όμως, στον ψηφισθέντα με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. Ο.Ε.Υ. γίνεται καταφανής καταστρατήγηση τόσο του άρθρου 99 του Ν.3584/2007, σχετικά με το «Προβάδισμα των κατηγοριών», όσο και των διαλαμβανόμενων στο με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/ 2412/οικ.2195/18-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς επίσης και των προαναφερθέντων αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συγκεκριμένα, παρατηρείται στο Μέρος 5 (άρθρο 20) που επιγράφεται «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» το γεγονός της εξομοίωσης των κλάδων σχετικά με την Επιλογή  Προϊσταμένων, σχεδόν σε όλες τις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ και όχι κατ΄ εξαίρεση σε ορισμένες, με αποτέλεσμα την αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών. Η δε δήθεν «τεκμηρίωση» για την εξομοίωση των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ σε πολλές οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. και τη συνακόλουθη κατάργηση του προβαδίσματος, ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, προτάσσοντας την εμπειρία των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων (!) κι όχι τους κλάδους των ανηκόντων σε αυτές.
Ακραία μάλιστα περίπτωση είναι ότι σε τμήμα που υπηρετεί μόνο μηχανικός ΠΕ (Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού) αναφέρεται πως «Τα γνωστικά αντικείμενα των περιγραφόμενων ειδικοτήτων καλύπτουν τις αρμοδιότητες του τμήματος επαρκώς (και ίσως επαρκέστερα) μπορούν να διεκπεραιώνονται από υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς το αντικείμενο είναι κατά κύριο λόγο τεχνικόΟ συντάκτης του Ο.Ε.Υ. προφανώς εκ παραδρομής ή ίσως εσκεμμένα του «διαφεύγει», ότι και οι Διπλωματούχοι από το Πολυτεχνείο, μπορούν να ασχοληθούν με «αντικείμενο τεχνικό». Επίσης, οι διπλωματούχοι Μηχανικοί είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και σύμφωνα με το πρόσφατο ΠΔ99/2018 έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες της ειδικότητας τους.
Εκτιμούμε, ότι ο ψηφισθείς με την αριθ. 32/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ο.Ε.Υ. έχει ως μοναδικό σκοπό την εσαεί παραμονή των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης (ως επί το πλείστον κλάδου ΔΕ & ΤΕ) και όχι τη βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρετούντων σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλων, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. Όπως έχουμε ενημερωθεί σε προηγούμενη απόπειρα τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου, με την αριθ. 290/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απεστάλη στο Δήμο το με αριθ. πρ. 18123/24-9-2018 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης, με το οποίο δεν εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση λόγω μη εφαρμογής των διαλαμβανόμενων στο αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Παρόλα αυτά, ο ψηφισθείς με την αριθ. 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση, της μη προσαρμογής στις κείμενες διατάξεις, έγγραφα και αποφάσεις ΣτΕ.
Ειδικότερα για τον κλάδο των ΠΕ Μηχανικών, καθώς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αιτούμενη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 46 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης για την έρευνα και άλλες διατάξεις», σας αναφέρουμε ότι αφενός δεν μπορεί να εξομοιωθεί ένας πενταετής κύκλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) με κύκλο σπουδών 3,5 ετών και αφετέρου γνωρίζετε ότι στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μια σειρά διαδικασιών προβλέπουν απαραιτήτως τη συμμετοχή υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, γεγονός που δεν υφίσταται με άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, (επιτροπές, μελέτες - επιβλέψεις, Μητρώα κ.λ.π., συγκεκριμένα στο μητρώο ΜΗ.Μ.Ε.Δ., την προεδρία στις επιτροπές διαγωνισμών έργων στελεχώνουν μόνο ΠΕ).
Θέτουμε σε εσάς τους ανωτέρω προβληματισμούς μας και ευελπιστούμε πραγματικά στην κατάρτιση ενός σύγχρονου, δυναμικού και ευέλικτου  Ο.Ε.Υ του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις,  με πρωταρχικό στόχο την αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία όλων  των Υπηρεσιών του. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

http://www.emdydas.gr/news-po/2366-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BE%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85.html