Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

10/11/18

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΙΤΗ 13/11/2018
                                                                                                                                                                                                                                                     Θεσσαλονίκη 8/11/2018
Αρ. Πρωτ. 164                                                                                             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Στάση εργασίας την Τρίτη 13-11-2018 από 10.00 έως τέλος ωραρίου.

Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή του, ενόψει της εξ αναβολής συνεδρίασης του Εφετείου που επίκειται για την Τρίτη 13/11/2018, στη συνάδελφο και μέλος της ΕΜΔΥΔΑΣ, Μαρία Ιορδανίδου.
Η παραπάνω δικαστική περιπέτεια στην οποία έχει εμπλακεί η συνάδελφος μηχανικός αφορά πρωτόδικη καταδίκη, για ζήτημα που δεν άπτεται των υπηρεσιακών καθηκόντων της, όπως διαπίστωσε το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ σε συνεδρίαση του.

Παρά το εξαιρετικά δυσάρεστο συμβάν που συνέβη στο συγκεκριμένο σχολικό κτίριο πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των δικαστικών αρχών, στο γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη σε μη βατό -απαγορευμένο χώρο, δηλαδή σε μη επισκέψιμο από οποιονδήποτε, εκτός από εξουσιοδοτημένο άτομο ή συνεργείο. 

Καλούμε τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν σε βάθος τις υποθέσεις όσον αφορά τις αρμοδιότη-
τες και την κατανομή των ευθυνών γιατί η κάθε άδικη καταδίκη γίνεται τροχοπέδη στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ποινικοποίηση της εργασίας των μηχανικών, στην «εύκολη» παραπομπή σε δικαστικές και κατά συνέπεια και σε πειθαρχικές διώξεις.
-Λέμε ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της εργασίας μας
-Λέμε ΟΧΙ στις άδικες διώξεις υπαλλήλων για θέματα που δεν αποτελούν δική τους ευθύνη
-Λέμε ΟΧΙ στην “αμυντική” άσκηση των καθηκόντων των μηχανικών εξαιτίας αυτής της κατάστασης
Όλοι την Τρίτη , στα δικαστήρια . Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται άδικα σε δικαστικές και πειθαρχικές περιπέτειες. Γιατί στην αδικία, κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του!
 

5/11/18

Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  5/11/2018
Αρ. Πρωτ. : 7559                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους.

Συνάδελφοι
Σε συνέχεια του από 21/9/2018 ενημερωτικού μας εγγράφου, ενημερώνουμε ότι τα θεωρημένα εντάλματα πληρωμής έχουν οριστικά αποσταλεί προς καταβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Η πιλοτική καταβολή τους στις 12/10, έδειξε πληθώρα (περίπου 250) προβλημάτων ταυτοποίησης μεταξύ του δικού μας Μητρώου και αυτού της ΕΑΠ. Μεγάλο μέρος τους αντιμετωπίστηκε και τα υπόλοιπα θα παραπεμφθούν για επανεξέταση σε επόμενη καταβολή. Κατόπιν την παραπάνω η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τη Δευτέρα 12/11 ο πόρος θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη πιλοτική καταβολή η πρόταση μας στην αρμόδια Επιτροπή διαχείρισης του πόρου, θα είναι η συγκεντρωτική καταβολή του για τα επόμενα τέσσερα δίμηνα (Μάρτιος – Οκτώβρης 2018).
http://www.emdydas.gr/news-po/2185-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-6%E2%80%B0-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82.html

Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
Αθήνα, 2-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7557

                                                                                                 Προς:   Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα :  Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

          Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις συναδέλφων μας Μηχανικών της Υπηρεσίας Πολιτικής   Αεροπορίας.
Μετά από σχετική επικοινωνία με συναδέλφους μας, ενημερωθήκαμε ότι συνεχίζει να γίνεται κράτηση ασφαλιστικών εισφορών για την Προσωπική διαφορά, παρά τα όσα ο Νόμος και οι σχετικές εγκύκλιοι ορίζουν.
Βάσει του εγγράφου του Υπ. Οικονομικών (Αριθμ. Πρωτ:2/24112/ΔΕΠ, Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017) με θέμα: “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.”https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A6%CE%98%CE%A8%CE%97-%CE%9F%CE%92%CE%9B?inline=true:
«Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών. (Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017 Αριθμ. Πρωτ:2/24112/ΔΕΠ, “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.”)»
Μονάχα για τους ΙΔΑΧ υπαλλήλους και βάσει ερμηνευτικού εγγράφου του Υπ. Εργασίας με αριθ. πρωτ. : Φ.10043 / οικ.14224 / 430/31-3-2017, «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ισχύει :
«Εάν όμως πρόκειται για μηχανικούς και υγειονομικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.»
Επιπρόσθετα κατόπιν απάντησης (Αρ. Πρωτ.: Φ10042/27714/721, 22/5/2018) της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την οποία και σας επισυνάπτουμε με απόλυτη σαφήνεια επαναλαμβάνεται ότι: “Συνεπώς, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τόσο για τους ασφαλισμένους έως 31.12.1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και τους από 1.01.1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπηρετούν στο δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007 και ν. 2084/1992, ως ισχύουν) και έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στην εν λόγω εγκύκλιο. Η δε, προσωπική διαφορά του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω συντάξιμες αποδοχές και ως εκ τούτου δεν διενεργούνται στο ποσό αυτής ασφαλιστικές κρατήσεις.”
          Σύμφωνα τέλος με την Εγκύκλιο 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 - Επί του άρθρου 27 ‘Διασφάλιση αποδοχών’ η υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 έχει ενσωματωθεί στην προσωπική διαφορά του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015.
Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω είναι η 1/1/2017, οπότε όλες οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ, συνεπώς και να επιστραφούν ή να συμψηφισθούν οι τυχόν πρόσθετες εισφορές που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τότε.
          Σας καλούμε να αποκαταστήσετε τη δυσλειτουργία αυτή και να αποκατασταθούν οι ορθές κρατήσεις ασφάλισης των Διπλωματούχων Μηχανικών για τους συναδέλφους. Είμαστε στη διάθεση σας για ό,τι χρειαστεί. Ενημερώνουμε τέλος ότι και σε άλλους φορείς του Δημοσίου που παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό, κατόπιν παρέμβασης μας επιλύθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα και εγκυκλίους.Πίνακας Αποδεκτών
Αποδέκτες
1.    Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
         Λογιστικό & Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) Προϊσταμένη Διεύθυνσης
          Αρμόδιος Εκκαθαριστής

Κοινοποίηση:
1.            Υφ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο
2.            Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
3.            Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ.
4.            Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
5.            ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικήςhttp://www.emdydas.gr/news-po/2184-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82.html

4/10/18

Επαναφορά του άρθρου για τη Νομική κάλυψη των μηχανικών

http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2380:----331605------&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  4/10/2018
Αρ. Πρωτ. : 7521                                    
Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις.
                            
Θέμα : Επαναφορά Διατάξεων του Ν.3316/05 για τη Νομική Κάλυψη Τεχνικών Υπαλλήλων.

Συνάδελφοι
          Ενημερώνουμε ότι χθες κατά τη διάρκεια ψήφισης του Νομοσχεδίου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών “Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις ” κατατέθηκε και ψηφίστηκε τροπολογία 1769/36 3.10.2018 με τις υπογραφές του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών καθώς και του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με τίτλο: “Τροποποίηση του ν.4412/2016 (Α΄147)“. Η τροπολογία αυτή -μεταξύ άλλων ρυθμίσεων- επαναφέρει τη νομική κάλυψη, που προϋπήρχε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του Ν3316/2005 “που εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στον Ν.4412/16 περί νομικής προστασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων που απασχολούνται στη μελέτη και στην κατασκευή δημοσίων έργων”  όπως αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση. Η τροπολογία -δείτε στη σελίδα 8, παράγραφος 3 του συνδέσμου- αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (40) του άρθρου 377 του Ν.4412/14 (μη καταργούμενες διατάξεις του Ν.3316/05) ως εξής:
           “(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40 τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83.” (με έντονα η προσθήκη).
          Η εξέλιξη αυτή η οποία προέκυψε κατόπιν πολλαπλών παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, με πιο πρόσφατη αυτή της 1/10/2018, αποτελεί επιτυχία για τον κλάδο μας (και όχι μόνο) μια και αποκαθιστά μια ρύθμιση την οποία είχαμε πετύχει με πολλούς αγώνες στο παρελθόν και ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση ευρύτερων λύσεων, όπως αυτές που έχουμε καταθέσει (εδώ και εδώ). Υπενθυμίζουμε την παράγραφο 1 του άρθρο4 42 του Ν.3316/2005:
          “1. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού υπαλλήλου, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση του κυρίου του έργου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπιση του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, άλλως καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο κύριος του έργου προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.”
          Σε εφαρμογή του υπενθυμίζουμε ότι είχαν εκδοθεί πληθώρα ΚΥΑ (ενδεικτικά εδώ).
        Συνάδελφοι, θα επανέλθουμε με νεώτερη και αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της, όπως η αναγκαία αναδρομικότητα της και άλλα ζητήματα.

Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων


http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2381:2018-10-04-11-07-27&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  4/10/2018
Αρ. Πρωτ. : 7522                                    
Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις.
                            
Θέμα : Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων

Συνάδελφοι
          Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.64/198/ 31973 28/9/2018 απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο με Αριθ. Πρωτ. 7494/10.9.2018 έγγραφο μας. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου που απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού:
          “Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Υ.Κ. επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη, δηλαδή ανεπίδεκτη αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της και β) η αδυναμία κάλυψής της με άλλο τρόπο, δηλαδή η ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμόδιου υπαλλήλου για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του Υ.Κ. θέτει απαράβατα όρια διάρκειας της ανάθεσης. Η ανάθεση δεν επιτρέπεται να αποτελέσει καταστρατήγηση των διατάξεων για άλλες υπηρεσιακές μεταβολές (λχ μετάταξη). Γι’ αυτόν τον λόγο, εκτός της υποχρέωσης η απόφαση των προϊσταμένων να είναι «αιτιολογημένη», η παρ. 3 προβλέπει τη δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο για ανάθεση «έως δύο (2) μήνες», υπό την έννοια εντός του ίδιου έτους. Η διάρκεια των δύο μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται αθροιστικά και όχι κάθε φορά δύο μήνες. Αλλιώς, η εξαίρεση των παρ. 2-3 θα ανατρέπει τον κανόνα της παρ. 1. Πέρα από δύο μήνες και «έως έξι (6) μήνες ακόμη», απαιτείται να προηγηθεί «αιτιολογημένη» γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η πρόσθετη διάρκεια των έξι μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται όπως των δύο μηνών (Βλ. Α. Τάχος – Ι. Συμεωνίδης «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα», Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2007, Γ’ Έκδοση, σελ. 357).
          Όπως είναι προφανές, με τις ανωτέρω διατάξεις προστατεύεται ο υπάλληλος από την κατ’ επανάληψη ανάθεση σ’ αυτόν παράλληλων καθηκόντων διαφορετικού κλάδου ή ειδικότητας. Άλλωστε η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων αποτελεί εξαιρετικό μέτρο προσωρινής θεραπείας των υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δέον όπως καλύπτονται με άλλες διοικητικές διαδικασίες. Δυνάμει των ανωτέρω, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι διατάξεις του άρθρου 30 του Υ.Κ. δε συνιστούν τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του ίδιου φορέα.
          Το Υπουργείο Πολιτισμού ως το μόνο αρμόδιο να εκτιμήσει τις υπηρεσιακές του ανάγκες, παρακαλείται να μεριμνήσει για την στελέχωση των υπηρεσιών του με πάγιο τρόπο έτσι ώστε κατά το δυνατόν να αποφεύγεται για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν η εφαρμογή αυτής της διοικητικής πρακτικής ιδίως σε περιπτώσεις που οι οργανικές μονάδες που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.”
          Το έγγραφο αυτό δικαιώνει τη θέση μας και ανοίγει δρόμο, ώστε με παρεμβάσεις μας να προστατευθούν οι συνάδελφοι μας, που λόγω της τεράστιας υποστελέχωσης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, κινδυνεύουν ή και γίνονται λάστιχο για να υπηρετήσουν πολλαπλές αναθέσεις καθηκόντων κατόπιν εντολών των πολιτικών τους προϊσταμένων. Μόνη λύση οι προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.
2/10/18

Αίτημα Συνάντησης με τον Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για Νομική Κάλυψη

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2374:2018-10-01-09-41-49&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23
Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            

Αρ. Πρωτ.: 7517                                       Αθήνα, 1-10-2018
         Προς: Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
.                   Κο Σπίρτζη Χρ.
                    

Θέμα: Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για θέματα Νομικής και Τεχνικής φύσεως του Κλάδου των Μηχανικών Δημοσίου.

Κε Υπουργέ,
      Παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό την υλοποίηση της δέσμευσης σας σχετικά με την επαναφορά της Νομικής Κάλυψης των Διπλωματούχων Μηχανικών. Η ατζέντα συζήτησης από πλευράς μας περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα κάποια από τα οποία αναφέρονται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ:
1.    Τροποποίηση της Νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο, την επίβλεψη συντήρησης και την πρόληψη των προβλημάτων των δημοσίων οδών, των αντιπλημμυρικών έργων, των παιδικών χαρών κλπ.
Συγκεκριμένα,
·        σχετικά με τον Ν.3481/06 για την συντήρηση του οδικού δικτύου, έχει αποδειχτεί στην πράξη και στα δικαστήρια ότι δεν μπορεί πλέον να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Ο καταλογισμός ευθυνών στους μηχανικούς του δημοσίου είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε το σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο μας και ευθύνεται για την αμυντική πλέον άσκηση καθηκόντων των περισσότερων υπαλλήλων. Η μείωση δημοσίων δαπανών και διάθεσης πόρων για συντηρήσεις υποδομών, η μείωση προσωπικού στις Τεχνικές Υπηρεσίες, οι αποφάσεις των διοικήσεων για διαφορετικές προτεραιότητες, η χωρική επέκταση των Δήμων βάσει του «Καλλικράτη» το 2011, η ασάφεια και η προχειρότητα του νόμου σχετικά με την συγκρότηση των συνεργείων παρακολούθησης και καταγραφής προβλημάτων, η μη τήρηση της ιεραρχίας ενημέρωσης και αποφάσεων στους περισσότερους ΟΤΑ, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (τεχνίτες), η ασάφεια σχετικά με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες, οδηγούν σε διώξεις των μελών μας με αποτέλεσμα την παράκαμψη του προβλήματος και των πραγματικών υπευθύνων.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η ευθύνη λειτουργεί ιεραρχικά και ότι οι λακκούβες δεν είναι προσωπικές, του υπάλληλου. Λακκούβες υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, τα έργα γίνονται χωρίς εντατική επίβλεψη καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα καθημερινής επίβλεψης (λόγω έλλειψης προσωπικού και ανύπαρκτων αποζημιώσεων για τα εκτός έδρας), ενώ οι μεγάλες εκπτώσεις έως και 70% πολλές φορές, έχουν επίπτωση στην ποιότητα.
·     να τροποποιηθεί το άρθρο 68 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, μόνο εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
·   να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του Ν. 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι (πρώτα) θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν το Ελεγκτικό Συνέδριο).
·       σχετικά με την νομοθεσία για τους αγροτικούς δρόμους να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχει ανανεωθεί εδώ και 50 χρόνια μεταφέροντας διαχρονικά, την. ασάφεια και αδυναμία εφαρμογής της.
2.    Νομική Κάλυψη  Μηχανικών ΠΕ.
Προτείνουμε να προστεθεί στον Ν. 4412/2016 μια βελτιωμένη εκδοχή του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 3316/05 όπως: «Αν ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά υπαλλήλου Διπλ. Μηχανικού στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του Φορέα όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με πλήρη κάλυψη της αμοιβής του. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων πληρωμής του δικηγόρου για κάθε πράξη του, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, σε διαφορετική περίπτωση καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.»
       Σας ενημερώνουμε επιπρόσθετα ότι ακόμα και η ελλιπής επαναφορά με το Ν.4555/17 της Νομικής κάλυψης για τους μηχανικούς των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού συναντά διάφορα προσκόμματα και δεν υλοποιείται.
  
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.