Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

21/1/18

ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΤΟ ΣτΕ

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2160:2018-01-23-12-05-17&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Πολύ σημαντική απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει την προσφυγή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εναντίον του ΠΔ του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης ακυρώνοντας το, γιατί αδιακρίτως σε διευθύνσεις και τμήματα τοποθετούσε ως προϊσταμένους "ΠΕ ή ΤΕ" σε αντίθεση με το άρθρο 97 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων που προβλέπει προβάδισμα μεταξύ των κατηγοριών.


Έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:---449517------&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=2317/1/18

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παραδείγματα Υπολογισμού Συντάξεων Μηχανικών 

Δημοσίου (πίνακες)..xls

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2151:2018-01-16-12-41-32&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Παραδείγματα Υπολογισμού Συντάξεων Μονοσυνταξιούχων

και Διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών Δημοσίου..doc

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2152:2018-01-16-12-53-31&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23


15/1/18

3/1/18