Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/12/19

Ενημέρωση για τον πόρο και το αποθεματικό

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  23/12/2019
Αρ. Πρωτ. :8027                           
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).
Θέμα :  Ενημέρωση για τον πόρο 6ο/οο και το αποθεματικό.

Συνάδελφοι/σες
   Όπως είχαμε ενημερώσει σχετικά, στις 12 Δεκεμβρίου καταβλήθηκε ο πόρος 6ο/οο για το τετράμηνο Μαΐου – Αυγούστου 2019 στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το ποσό ήταν 140 € μεικτά, απ’ όπου παρακρατείται 20 % φόρος και η αναλογούσα (1/3) συνδρομή του ΤΕΕ. Ενημερώνουμε επίσης ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του πόρου αποφάσισε πρόσφατα, την καταβολή 90 € μεικτών για το επόμενο δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί νε νεότερη ανακοίνωση.
      Όσον αφορά το αποθεματικό και σε συνέχεια της από 6/11/2019 ανακοίνωσης μας, ενημερώνουμε ότι συγκροτήθηκε η σχετικά διαχειριστική Επιτροπή και πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση την Πέμπτη 19/12/2019. Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συνέχιζε και συνεχίζει να πιέζει και να ενημερώνει προς κάθε κατεύθυνση ώστε το θέμα να επιλυθεί το συντομότερο.
Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο, δημιουργικό και αγωνιστικό το 2020 για όλους/ες τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.