Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

20/7/21

Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Βουλή για τις πολεοδομικές ρυθμίσεις Νομοσχεδίου ΥΟΘ ΥΠΕΝ

Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Βουλή για τις πολεοδομικές ρυθμίσεις Νομοσχεδίου ΥΟΘ ΥΠΕΝ

Θέμα : Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Βουλή για τις πολεοδομικές ρυθμίσεις Νομοσχεδίου ΥΟΘ ΥΠΕΝ. Συνάδελφοι/σες 

Την Παρασκευή 16/7/2021 κληθήκαμε από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στην ακρόαση στη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις». Η παρέμβαση μας επικεντρώθηκε στις πολεοδομικές ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου και στο σύντομο χρόνο που είχαμε στη διάθεση μας έγινε αναφορά : Στις διαρκείς αλλαγές της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, τη στιγμή που λίγοι μόνο μήνες έχουν περάσει από τον πρόσφατο Ν.4759/20 Στην απουσία κωδικοποίησης και συγκέντρωσης της Πολεοδομικής Νομοθεσίας που προκαλεί προβλήματα, τόσο στους Μηχανικούς, όσο και στους πολίτες Στα τεράστια προβλήματα στελέχωσης των ΥΔΟΜ με συγκεκριμένα μάλιστα στοιχεία που προκάλεσαν εντύπωση : ”από τους 332 Δήμους της Χώρας (μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.), οι 168 μόλις Δήμοι (51%) διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης ενώ οι 164 (49%) όχι. Από τις 168 ΥΔΟΜ, οι 16 (10%) λειτουργούν μερικώς, λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες ΥΔΟΜ. Από αυτές (168) 4 δε διαθέτουν καθόλου προσωπικό, 22 δεν έχουν καθόλου 2 Μηχανικό ΠΕ, 28 απασχολούν μόνο 1 μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, άλλες 28 μονάχα 2 και 16 απασχολούν 3. Οι 96 από τις 168 (ποσοστό μεγαλύτερο του 57%) δηλαδή λειτουργούν με ελλιπέστατο προσωπικό πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια του Νόμου. Επιπρόσθετα απουσιάζουν και οι απαιτούμενες ειδικότητες καθώς 20 από αυτές δεν διαθέτουν Πολιτικό Μηχανικό, 76 δεν διαθέτουν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 74 δεν διαθέτουν Τοπογράφο Μηχανικό και 94 δεν διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό.» Στα Παρατηρητήρια Δόμησης που ακόμη αγνοείται η τύχη τους Στην απουσία δειγματοληπτικών ελέγχων στις κατασκευές από το Ν.4495 και μετά Στο μη έλεγχο της κατηγορίας 3 (όπου μάλιστα προστίθενται και άλλες κατασκευές) και τις επισφάλειες που δημιουργεί για το Δομημένο χώρο και τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς Στη δυνατότητα που χορηγείται στα ΕΠΣ να καθορίζουν παρεκκλίσεις ακόμα και από τους ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Οικονομικού Κανονισμού, η οποία είναι λανθασμένη και επικίνδυνη. Στην επιβάρυνση που δύναται να φέρει στο Δομημένο Περιβάλλον η αύξηση του Συντελεστή Δόμησης που προκύπτει από παρεμβάσεις όπως φυτεμένα δώματα Την παρέμβαση μας την έχουμε αναρτήσει στο κανάλι μας: https://www.youtube.com/watch?v=b8jcrENGEWs https://www.youtube.com/watch?v=bBGoazdBlMg Ενώ ολόκληρη η Συνεδρίαση της Επιτροπής είναι εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/FotografikoArcheio/#73768567-a634-4a24-887f-ad680100dea0