Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/1/20

Συνάντηση Συνταξιούχων και υπό συνταξιοδότηση συναδέλφων

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
Αθήνα, 28-1-2020
Αρ. Πρωτ. : 8061
                       
Προς:  
                                       1. Α βάθμιες Ενώσεις (κοινοποίηση στα μέλη μας)
2. ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Θέμα: Συνάντηση Συνταξιούχων και υπό συνταξιοδότηση συναδέλφων.


          Συνάδελφοι/σες
Σε συνέχεια προηγούμενων μας συναντήσεων  αλλά και σειρά παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με τις διαδικασίες αλλά και τα προβλήματα του Ασφαλιστικού, καλούμε όλους τους συναδέλφους υπό αναμονή συνταξιοδότησης με το Ν.4387/16 σε συνάντηση στα γραφεία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ την Τετάρτη 5/2/2020 και ώρα 11:30πμ.
Τριάμισι χρόνια μετά το Ν.4387/16 (13-5-2016) και εν όψει του νέου αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου που έχει ήδη δοθεί για διαβούλευση ουδείς συνάδελφος διπλοασφαλισμένος (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο) έχει πάρει οριστική σύνταξη, οι δε προσωρινές ανέρχονται σε ύψος κάτω από το όριο επιβίωσης. Παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ απέτρεψαν τις χειρότερες εξελίξεις, τα πολλαπλά όμως προβλήματα συνεχίζουν και επιτείνονται.         Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το θέμα να παραβρεθούν στην συνάντηση και επικοινωνήσουν μέσω email με την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.Συγκέντρωση για το Ασφαλιστικό

Συγκέντρωση για το Ασφαλιστικό

Συνάντηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τον Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συνάντηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τον Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κο Βρούτση - Αλλαγές στο Σ/Ν για την παράλληλη ασφάλιση

Ψήφισμα Αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ

Ψήφισμα Αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ

Οργανισμός Α.Α.Δ.Ε.

Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)


Κινητικότητα και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού

Κινητικότητα και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού

Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Υπ. Εσωτερικών : Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Επιλογή Προϊσταμένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επιλογή Προϊσταμένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το ασφαλιστικό

Αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενόψει της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού Νομοσχεδίου

Λανθασμένες εκκαθαρίσεις εισφορών ΕΦΚΑ Μισθωτών Μηχανικών


Λανθασμένες εκκαθαρίσεις εισφορών ΕΦΚΑ Μισθωτών Μηχανικών

27/1/20

Σχετικά με το Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                            
Αθήνα,  23-1-2020
Αρ. Πρωτ.: 8056                                     
Προς: 1.  Υπουργό Προστασίας του   Πολίτη  κο Χρυσοχοϊδη
2.  Γεν. Γραμ. Πολιτικής    Προστασίας κο Χαρδαλιά
     Κοιν.:      Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
      
Θέμα : Σχετικά με το Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και  Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

        Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Η Πολιτική Προστασία είναι ένα ευαίσθητο και απαιτητικό αντικείμενο, του Μηχανικού στο Δημόσιο Τομέα. Δυστυχώς, στους ΟΤΑ, αντιμετωπίζεται ως παράλληλο καθήκον με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ρόλου της. Η ΕΜΔΥΔΑΣ έχει καταθέσει αρκετές φορές, προτάσεις για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας την αναγκαιότητα πρόληψης.
        Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχετικού Νομοσχεδίου το οποίο πιστεύουμε ότι γενικά, έχει σχεδιαστεί με θετικό πρόσημο, θα θέλαμε να επισημάνουμε μερικά σημεία.
  • Σχετικά με το άρθρο 42 & 54 θα θέλαμε να τονίσουμε, βάσει εμπειρίας, ότι οι κατεπείγουσες εργασίες έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να αποζημιώνονται  απολογιστικά με αμοιβή ανά ώρα εργασίας. Για να υπάρχει δυνατότητα προϋπολογισμού των εργασιών και του ελέγχου πρέπει να οριστεί ως μονάδα μέτρησης, η αμοιβή ανά m2,m3,tn κλπ. Επιπλέον, εφόσον τίθεται θέμα επίβλεψης/εκτέλεσης  έργων από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να διασφαλιστεί στους αντίστοιχους ΟΕΥ η ύπαρξη θέσεων ΠΕ Μηχανικών καθώς και η τοποθέτηση τους σε θέσεις ευθύνης ανάλογων τμημάτων.
  • Τα κατεπείγοντα έργα άμεσης υλοποίησης αφορούν κυρίως απευθείας αναθέσεις, συνεπώς θα πρέπει να οριστούν ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα ενεργοποίησης ίδιων αναδόχων, κατ’ επανάληψη.
  • Το πρόβλημα της διάσπασης αρμοδιοτήτων είναι βασική αιτία για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων, όπως διαπιστώθηκε στην περίπτωση πυρκαγιάς στο Μάτι. Και στο παρόν νομοσχέδιο εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων.
  • Οι δαπάνες μετακίνησης των Μηχανικών, για έκτακτες ανάγκες, θα πρέπει να υπολογίζονται ξεχωριστά και να αποζημιώνονται άμεσα, εκτός του ετήσιου ορίου των 60 ημερών. Θα μπορούσε να προστεθεί στο άρθρο 54 παρ.1 εδάφιο που θα αφορά στις πάσης φύσης μετακινήσεις και του προσωπικού των ΟΤΑ A’ και Β’ Βαθμού, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ’ έτος .
  • Στο άρθρο 42 για τις επιτροπές εκτίμησης κινδύνου απουσιάζουν τοπικοί επιστημονικοί φορείς της σε κίνδυνο περιοχής (Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημόσιου Τομέα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και αυτοί που τελικά θα επιβλέψουν και θα εκτελέσουν τα προτεινόμενα έργα)
  • Στο Άρθρο 39 για την Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων προβλέπεται για την εκπαίδευση που παρέχεται στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών, καταβάλλεται αποζημίωση από τους εκπαιδευόμενους, πλην των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των μελών των εγγεγραμμένων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Να προστεθεί και των μηχανικών ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που μετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ.
  • Οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας καθώς και οι τεχνικές υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν σε 24ωρη βάση σε περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών έχοντας διασφαλιστεί οι υπερωρίες τους καθώς και οι μετακινήσεις τους. Είναι επιτακτική η ανάγκη και λόγω της κλιματικής κρίσης η θεσμοθέτηση επιδόματος ή αποζημίωσης για ετοιμότητας (σε 15-30 λεπτά στην υπηρεσία) για τα στελέχη που θα είναι σε ετοιμότητα (κατ’ αναλογία της κατ’ οίκον εφημερίας ετοιμότητας των Ιατρών στα Νοσοκομεία)
  • Να θεσπισθεί η διενέργεια ανάλυσης κινδύνου και εκτίμησης επικινδυνότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας από θεσμοθετημένη διεπιστημονική ομάδα με συμμετοχή μηχανικών του δημοσίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, υπό το συντονισμό της Πολιτικής Προστασίας και με την συμμετοχή Πανεπιστημιακών φορέων.
  • Να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εκπαίδευση – επιμόρφωση μηχανικών στελεχών υπηρεσιών του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
  • Για τις Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές που προβλέπονται στο Νομοσχέδιο όπως και για διευκρινήσεις ως προς τη βελτίωση του Νομοσχεδίου, παρακαλούμε να μας ορίσετε συνάντηση.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
 Αλλαγές στο Σ/Ν για την παράλληλη ασφάλιση
 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 8055                                                      Αθήνα,   24/1/2020
                Προς:     Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (για ενημέρωση των μελών)

Θέμα:  Συνάντηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τον Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κο Βρούτση - Αλλαγές στο Σ/Ν για την παράλληλη ασφάλιση.

Συνάδελφοι/σες
          Ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια του από 17/1/2020 αιτήματος συνάντησης μας με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπήρξε η σχετική ανταπόκριση και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προχθές Τετάρτη 22/1, παρουσία του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα της ΠΟ, του μέλους ΔΣ της ΠΟ (και Γεν. Γραμ. Της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής) Μαλακατέ Σμάρως και του Βουλευτή Νοτίου Τομέα Σπανάκη Βασίλη, ο οποίος και συνέδραμε στην πραγματοποίηση της. Η εγρήγορση μας οφείλεται στην πληροφόρηση που είχαμε, ότι στο υπό κατάθεση ασφαλιστικό Νομοσχέδιο επίκειται περικοπή του ύψους της προσαύξησης σύνταξης λόγω παράλληλης σύνταξης (πχ Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ ή ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ και Ειδική Προσαύξηση).
          Παρουσιάσαμε εν συντομία στον αρμόδιο Υπουργό τις ιδιαιτερότητες της διπλής ασφάλισης (υποχρεωτικές διπλές εισφορές επί 35 τουλάχιστον έτη) και το ύψος των υπέρογκων εισφορών που έχουμε συνεισφέρει ως κλάδος στο Δημόσιο Κοινωνικό Ασφαλιστικό Σύστημα και ζητήσαμε να μην γίνουμε ο μόνος κλάδος που θα αντιμετωπίσει πρόσθετες μειώσεις συντάξεων μετά και το Νόμο Κατρούγκαλου (Ν4387/16). Ευτυχώς υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημα μας και δέσμευση του Υπουργού κου Βρούτση, ότι δε θα μειωθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης της προσαύξησης σύνταξης (0,075% για κάθε 1% πρόσθετης εισφοράς), παρά το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός τις προέβλεπε.
          Πράγματι στο αρχικό σχέδιο που είδε τη δημοσιότητα και στο Άρθρο 36 αυτού προέβλεπε: “ββ. Εάν με βάση τους αυτοτελείς χρόνους ασφάλισης που έχουν διανυθεί έως και την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και για τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεμελιώνεται ένα αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χορηγείται μία εθνική και μία ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 28. Για το χρόνο ασφάλισης που εναπομένει χορηγείται το ποσό που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 8 που υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών του οικείου φορέα στον οποίο διανύθηκε”, ενώ στη νεότερη εκδοχή που θα δοθεί στη Διαβούλευση, στο ίδιο άρθρο αναφέρει: «Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επί πλέον εισφοράς
Για να δώσουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή (και για 20% πρόσθετης εισφοράς όπως κατέβαλαν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί) το ποσοστό αναπλήρωσης για 10 έτη είναι 15%, για 20 έτη είναι 30% και για 30 έτη 45%, ενώ στην περίπτωση της μείωσης θα γινόταν 7,7% για 10 έτη, 15,87% για 20 έτη και 26,37% για 30 έτη παράλληλης ασφάλισης. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι στον ίδιο ασφαλιστέο μισθό οι διαφορές είναι κάποιων εκατοντάδων ευρώ. Αντίστοιχες διαφορές θα προέκυπταν και στην Ειδική Προσαύξηση των μονοασφαλισμένων.
          Παραμένουμε σε εγρήγορση για όλα τα υπόλοιπα θέματα, όπου θα υπάρξουν και μελλοντικές συναντήσεις αλλά και κινητοποιήσεις, επιμένοντας σταθερά και διεκδικητικά στο Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης.

Αναγνώριση προυπηρεσίας εκτός Δημοσίου, σε ΠΕ Μηχανικούς


16/1/20

Υλοποίηση Επιδοτούμενου Προγράμματος από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Επαναλαμβάνεται  για 2η φορά η πρόσκληση για συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στην περιοχή  παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5030505, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ωφελουμένων.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι  δεν απαιτείται να έχουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, αλλά απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και η υποβολή αίτησης συμμετοχής   στην ιστοσελίδα του προγράμματος, https://eng.edu.gr
Συνοπτικά, η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης.
Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 200 ώρες.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
Η  περιοχή εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει, το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά,  τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και τη  ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης  θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020. Η υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών, θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Οι  συνάδελφοι που αιτήθηκαν με την αρχική πρόσκληση και δεν επιλέχθηκαν μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν νέα αίτηση εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και να επανυποβάλλουν φάκελο με δικαιολογητικά.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος eng.edu.gr  στο e-mail: tee_thess@tee.gr και στα τηλέφωνα 2310 883120, 121, 125, 144 και 146

13/1/20

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για την ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Έργων

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:  8039                                             Αθήνα,  13-1-2020
                                   

Δελτίο Τύπου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενάντια στη γενικευμένη ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Έργων

Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει ομόθυμα την έντονη διαμαρτυρία του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές υποστελέχωσης, υποβάθμισης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, υποτίμησης των Διπλωματούχων Μηχανικών και ποινικοποίησης της εργασίας τους.       Οι πολιτικές αυτές είχαν και θα έχουν συντριπτικές επιπτώσεις στο Δημόσιο συμφέρον, στο περιβάλλον και στα κοινωνικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα τους είναι ήδη γνωστά και ορατά τόσο στην κοινωνία, όσο και στους ιδιώτες μηχανικούς.
        Οι Συμβάσεις Παραχώρησης, όπως αναλυτικά έχουμε δείξει με το από 26/3/2018  Δελτίο Τύπου μας κοστίζουν ακριβότερα από τα συμβατικά Δημόσια Έργα, καθυστερούν στην εκτέλεση τους και κυρίως φορτώνουν το βάρος στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές, όπως έχει αποδείξει η τραγική πείρα των υπέρογκων διοδίων στο Δημόσιο Οδικό Δίκτυο. Έτσι οι φορολογούμενοι πολίτες στην συντριπτική πλειοψηφία εργαζόμενοι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν διπλά και τριπλά (μέσω διοδίων ή τελών χρήσης) για έργα που έχουν ήδη χρυσοπληρώσει μέσω της βαρύτατης άμεσης και έμμεσης φορολογίας. Η προκλητική χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων καταγράφεται από την ανάληψη από πλευρά δημοσίου όλων των βαρών της κρίσης με πρόσθετες επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων που βαφτίστηκαν «ενίσχυση λειτουργίας» και «πρόσθετη ενίσχυση λειτουργίας»  από τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Το δημόσιο κλήθηκε στην ουσία να στηρίξει την ολοκλήρωση των έργων με πρόσθετη χρηματοδότηση, ώστε να καλυφθεί η διαφορά που προέκυψε από τις λανθασμένες προβλέψεις κυκλοφοριακού φόρτου των δρόμων αυτών σε σχέση με την πραγματικότητα. Ταυτόχρονα επιβαρύνθηκε με τεράστια ποσά για απαλλοτριώσεις που δεν είχαν αρχικά υπολογιστεί. Όσον αφορά την «αποτελεσματικότητα» του ιδιωτικού τομέα, αυτή φάνηκε πρόσφατα με τον 5ώρο αποκλεισμό χιλιάδων οχημάτων και επιβατών στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στις 30/12/19 λόγω μιας μέτριας χιονόπτωσης.
        Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το Σωματείο εργαζομένων της ΚτΥΠ ΑΕ με στοιχεία έχει αποδείξει  σχετικά με την κατασκευή 24 σχολείων με ΣΔΙΤ. Τα έργα κατασκευάστηκαν μετά από δέκα (10) ολόκληρα χρόνια (2007 – 2017), ενώ το κράτος θα καταβάλλει για 25 ολόκληρα χρόνια ετήσιο νοίκι που ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ!
        Η πρόθεση του Υπ. Εσωτερικών στο πρόσφατο Σχέδιο Νόμου του να αναθέσει καθήκοντα Δημόσιας Τεχνικής Υπηρεσίας σε «Αναπτυξιακές Εταιρίες» στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, έχει ως στόχο την απεμπλοκή από τις ελεγκτικές διαδικασίες του Δημοσίου. Οι «Αναπτυξιακές Εταιρίες» στο πρόσφατο παρελθόν αποτέλεσαν μνημεία κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης του Δημόσιου Χρήματος και εργαλεία άσκησης προσωπικών πολιτικών από τους αιρετούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεκάδες από αυτές βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης με πολλές ανοικτές και εκκρεμείς διαδικασίες. Χαρακτηριστικό επίσης στις Εταιρείες αυτές είναι οι μισθοί πείνας για τους υπαλλήλους τους και οι  υπέρογκες αμοιβές για τους εκλεκτούς της εκάστοτε Διοίκησης.
        Αντίστοιχα διάφορες Α.Ε. του Δημοσίου όπως η ΕΕΤΑΑ ΑΕ και η ΜΟΔ ΑΕ έχουν καταστατικά άλλες αρμοδιότητες (ειδικά η τελευταία ελεγκτικές σε έργα συγχρηματοδοτούμενα) και όχι ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.
  Η ανάθεση της Επίβλεψης των Δημοσίων Έργων σε Μητρώα Ιδιωτών, όπως και οι περίφημοι «Ανεξάρτητοι Μηχανικοί» θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε φαινόμενα «περιστρεφόμενης πόρτας», όπου «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά έργο ή ανά μελέτη. Η ανάθεση μελετών και επίβλεψη δημοσίων έργων  σε ‘‘τεχνικούς συμβούλους’’ δια της πλαγίας οδού καταστρατηγεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πιέζει τους δημόσιους λειτουργούς να παρεκκλίνουν της νομιμότητας, και οδηγεί σε μελέτες συχνά ημιτελείς και δημόσια έργα αμφίβολης ποιότητας. Συνδέουν μάλιστα -πέρα από κάθε λογική- τις υπέρογκες εκπτώσεις στα έργα με την επίβλεψη από Δημοσίους Υπαλλήλους, τη στιγμή που για τις ανεξέλεγκτες εκπτώσεις ευθύνονται τα απαρχαιωμένα τιμολόγια (που οφείλουν να διορθωθούν), η απουσία πρόνοιας για όριο εκπτώσεων και ο τρομερός ανταγωνισμός των εργοληπτών, ειδικά μέσα στην κρίση. Η σύνταξη μελετών  μπορεί να γίνει από τις δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται όμως δημιουργία τμημάτων μελετών με την απαιτούμενη στελέχωση και τα αναγκαία υπολογιστικά εργαλεία.
        Η πρόσφατη πείρα της ανάθεσης της έκδοσης και του Ελέγχου Δόμησης σε ιδιώτες μηχανικούς εκτιμούμε ότι έχει οδηγήσει σε πληθώρα έκδοσης λανθασμένων αδειών, που προοπτικά θα δημιουργήσουν πολλαπλά προβλήματα τόσο στους ιδιώτες κατασκευαστές, όσο και στους ιδιώτες μηχανικούς που τελικά πάλι θα κληθούν να επιλύσουν και να διαχειριστούν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες. Είναι ενδεικτική η συνεχής αναβολή της υποχρέωσης του Ν.4495/16 για δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού των αδειών αυτών, αλλά και των τακτοποιήσεων του Ν.4178 . Ζητάμε να υλοποιηθεί άμεσα η υποχρέωση αυτή που προκύπτει από τον Νόμο.
        Επειδή η εκτίμηση μας είναι ότι οι πολιτικές αυτές θα γενικευθούν από την κυβέρνηση την επόμενη περίοδο και οι ελάχιστοι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί που θα απομείνουν στις Υπηρεσίες θα χρησιμεύουν μόνο ως εξιλαστήρια θύματα διώξεων (και χωρίς Νομική Κάλυψη), θα εκκινήσουμε διαδικασία κινητοποιήσεων για την αποτροπή τους με κεντρικά αιτήματα:
·                     Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε επικαιροποιημένα Οργανογράμματα Υπηρεσιών.
·                     Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, όχι στην ιδιωτικοποίηση
·                     Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών, Νομική Κάλυψη σύμφωνα με τις προτάσεις μας

10/1/20

Μερική διόρθωση λανθασμένων εισφορών ΕΤΕΑΕΠ

Μερική διόρθωση λανθασμένων εισφορών ΕΤΕΑΕΠ

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 8038                                                      Αθήνα,   10/1/2020

                Προς:     Δ/κτη ΕΤΕΑΕΠ
                               κ. Κωνσταντίνου  Ευάγγελο
                 Κοιν.:  1.  Συμβουλευτική Επιτροπή   Επιστημόνων ΕΦΚΑ
                        2.  Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ.         


Θέμα:  Μερική διόρθωση λανθασμένων εισφορών ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό και Εφάπαξ) σε Μισθωτούς   Δημόσιους Υπάλληλους Μηχανικούς.


        Κύριε Διοικητά
        Επανερχόμαστε σε συνέχεια της συνάντησης μας καθώς και προηγούμενων εγγράφων μας, σχετικά με τα εσφαλμένα ειδοποιητήρια εισφορών Εφάπαξ και Επικουρικού Μη Μισθωτού σε Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς με αποκλειστικά μισθωτή απασχόληση που είχαν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΤΕΑΕΠ.
        Όπως είχατε δεσμευθεί οι αναρτήσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό διορθώθηκαν με τις πρόσφατες εκκαθαρίσεις εισφορών, παραμένουν όμως κάποια σφάλματα, όπως έχουμε επιβεβαιώσει από πολλούς συναδέλφους μας. Συγκεκριμένα εμφανίζεται υπόλοιπο ασφαλιστικής οφειλής μονάχα για τον 10/2018 ύψους 64,47 €.
        Σας καλούμε να συμβάλλετε ώστε να αποκατασταθεί και αυτό το τελευταίο σφάλμα και να βρεθεί μηχανισμός ώστε οι μισθωτοί μηχανικοί -που δεν έχουν ανοικτά βιβλία στην Εφορία- με μόνιμο τρόπο να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ.  
        Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.