Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

26/1/15

Πιέσεις δέχονται οι μηχανικοί της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη για έκδοση αδείας της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ


Είναι γνωστό από τα ΜΜΕ, το θέμα που έχει δημιουργηθεί  με την επένδυση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.». Ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι πιέσεις προς το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, με αποκορύφωμα εξώδικη διαμαρτυρία, αναφορά και πρόσκληση με επιφύλαξη προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος αλλά και την πρόσφατη παρουσία 15 (!) ατόμων στα γραφεία της Υπηρεσίας (που δήλωσαν εργαζόμενοι στην εταιρεία- συνεπώς μη σχετικοί με τη διαδικασία έκδοσης αδείας-) με σκοπό την επίσπευση έκδοσης αδείας.  
Είναι προφανές ότι σε Υπηρεσίες τέτοιου μεγέθους, δεν μπορεί να ανατίθεται το βάρος τόσο σοβαρών και τόσο αμφιλεγόμενων στην κοινωνία, έργων. Όταν μάλιστα το συγκεκριμένο τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη είναι τραγικά υποστελεχωμένο  (μόνο δύο υπάλληλοι μηχανικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε νόμιμες άδειες (μητρότητας και αναρρωτική), ουσιαστικά λοιπόν, με μόνο ενεργό υπάλληλο τον Προϊστάμενο.
Ούτως ή άλλως η νομοθεσία προβλέπει διαδικασίες ελέγχου και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν και δικαιούνται να μελετήσουν διεξοδικά κάθε μελέτη πριν προβούν στην έγκρισή της. Επιπλέον, οφείλουν να τηρήσουν και το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά τις διαδικασίες και τη σειρά προτεραιότητας κάθε αίτησης, προτεραιότητα για εισαγγελικές παραγγελίες και επικίνδυνα κτίσματα. Η δυνατότητα αυτή φυσικά εξαρτάται από τη στελέχωση της κάθε Υπηρεσίας και συνεπώς τη δυνατότητα της Υπηρεσίας να ανταποκριθεί εγκαίρως στις προθεσμίες.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ/Κ.Μ., μαζί με το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα, επανειλημμένως έχει τονίσει  τη αποψίλωση του Δημοσίου Τομέα τα τελευταία χρόνια  εξαιτίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών μείωσης του (απολύσεις/ εφεδρείες/ διαθεσιμότητες, πρόωρες συνταξιοδοτήσεις κ.λ.π. και  ταυτόχρονα μη ύπαρξη νέων προσλήψεων ). Μάλιστα γενικότερα το θέμα της υποστελέχωσης και ειδικότερα των πολεοδομιών το θέσαμε ενώπιον των Δημάρχων και πρόσφατα στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα φαινόμενα χρονικής καθυστέρησης των Υπηρεσιών είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής των τελευταίων τεσσάρων χρόνων στο Δημόσιο Τομέα  και φυσικά οι τελευταίοι που ευθύνονται γι’ αυτό είναι οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι και από τα θύματα της πολιτικής αυτής μαζί με τους πολίτες που ταλαιπωρούνται.
Είναι κατανοητή η απόπειρα του κάθε ενδιαφερόμενου να επιταχύνει τις  διαδικασίες, όμως είναι απαράδεκτο να προσπαθεί να το πετύχει αυτό ασκώντας πιέσεις προς  δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι οφείλουν  να τηρούν τη νομιμότητα  παρ’ όλη τη δύσκολη συγκυρία του Δημόσιου Τομέα στη χώρα μας. Ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας επένδυσης, για την οποία η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την αδυναμία της να αποφασίσει με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο,  έχει εκδώσει  τροπολογίες στη νομοθεσία και η οποία σχεδιάζεται  να υφίσταται σε βάθος χρόνου, μια μικρή διαδικαστική καθυστέρηση δε δικαιολογεί να προκαλεί τέτοιες ενέργειες σε βάρος υπαλλήλων.

18/1/15

Διεκπεραιωτική η αντιμετώπιση της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ από την ΠΕΔΣτις 15-2-2015 ο πρόεδρος και η γραμματέας της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, μαζί με το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκαναν παρέμβαση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα προβλήματα της λειτουργίας της Πολεοδομίας της Θεσσαλονίκης, το οποία αφορούν και άλλους κεντρικούς δήμους της Περιφέρειας. Σε όλους εμάς είναι γνωστές οι αιτίες των προβλημάτων των υπηρεσιών που υπηρετούμε και οι οποίες περιλαμβάνουν την υποστελέχωση, την αυξημένη ευθύνη, την έλλειψη οργάνωσης όπως έλλειψη από καθηκοντολόγια και σύγχρονα οργανογράμματα, δαιδαλώδη νομοθεσία, αυστηροποίηση ελέγχων και διαδικασιών, χωρίς οι αιτίες να εξαντλούνται εδώ.
Επίσης, γνωρίζουμε πολύ καλά την καθημερινή αγωνία και τον αγώνα όλων σας, σε όλες τις υπηρεσίες, την ένταση και τις τριβές με τους πολίτες και τις προϊστάμενες αρχές. Το τελευταίο διάστημα ο περισσότερος χρόνος και ενέργεια του ΔΣ αναλώνεται σε υποστήριξη συναδέλφων σε εισαγγελικές έρευνες, πειθαρχικές αποδόσεις ευθυνών και ποινικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται, κυρίως διότι έκαναν απλά τη δουλειά τους. Όλα τα παραπάνω επιδεινώνονται στις περιπτώσεις των κεντρικών δήμων των περιφερειακών ενοτήτων που υποστηρίζουν άλλους δήμους που δεν έχουν συστήσει πολεοδομίες, όπως η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης που έδωσε το έναυσμα για την παρέμβαση.
Κατά την παρουσία μας, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, μας αφιέρωσε ελάχιστο χρόνο για να αναπτύξουμε τα προβλήματα αυτά και φάνηκε να γίνεται ελάχιστα κατανοητή η ανθρώπινη διάσταση των προβλημάτων των μηχανικών, η οποία επηρεάζει την απόδοση τους και την ικανότητα τους να προσφέρουν. Η απόφαση της ΠΕΔ για σταδιακή μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές πολεοδομίες, όταν και όποτε μπορεί ο κάθε δήμος, δεν επαρκεί ούτε για την μερική επίλυση του προβλήματος καθώς κάτι τέτοιο είναι θεωρητικά σε ισχύ εδώ και τέσσερα χρόνια.

για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας


Κική Αραβίδου
Ο Πρόεδρος


ιωάννης τσιωνᾶς