Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/4/20

Παρατηρήσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ επί του Νομοσχεδίου

Προς: 1. Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου              2. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη
Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
          2. Ε.Ε ΑΔΕΔΥ
          3. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Παρατηρήσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ επί του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»


Προγράμματα τηλεκαταρτησης

ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα τηλεκαταρτησης

11/4/20

ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΤΕΕ/ΤΚΜ-Νομαρχιακή Επιτροπή Πέλλας
αρχειο
"Ένας πολύ καλός συνάδελφος από τα Χανιά ένωσε όλες (2208) τις ερωτήσεις /απαντήσεις που απαντήθηκαν από το ΤΕΕ ως σήμερα για τα αυθαίρετα σε ένα αρχείο εξυπηρετικότατο για αναζήτηση. [https://www.teepelop.gr/2907/afthereta/erotisis-apantisis-n-41782013/"