Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

29/8/16

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 23                            Θεσσαλονίκη 27/08/2016
Προς:   1. Υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη μας
2. ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα¸ ΤΕΕ & site
Κοιν.:    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site, Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ. blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί με 50 παρόντα μέλη, χωρίς νέα πρόσκληση η

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη

ΜΕ ΘΕΜΑ
την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις (κατάργηση ειδικής προσαύξησης, πόρος 60/00, αναγνώριση προϋπηρεσίας) από το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ. Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

23/8/16

Επιστολή προς τον πρέδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη βεβαίωση του ΤΕΕ για την αναγώριση προϋπηρεσίας

Αρ. Πρωτ. Οικ 22    Θεσσαλονίκη, 23/08/2016

    ΠΡΟΣ:     Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια
       
Θέμα: Βεβαίωση ΤΕΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου

    Αξιότιμε Πρόεδρε,

είιναι γνωστό ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους μηχανικούς του δημοσίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ και έμπρακτη αναγνώριση της αξίας της εμπειρίας των μηχανικών του Δημοσίου από την ενασχόληση τους στον ιδιωτικό τομέα. Η αναγνώριση αυτή έχει πλέον θεσμοθετηθεί για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, η οποία όμως αναγνώριση, θα πρέπει να σημειώσουμε δεν παράγει καμία μισθολογική διαφορά και κανένα οικονομικό όφελος για τους μηχανικούς.
    Στα πλαίσια της διαδικασίας αναγνώρισης της προϋπηρεσίας οι μηχανικοί, σύμφωνα με το Π.Δ.69/2016 (ΦΕΚ 127Α), οφείλουν να προσκομίσουν “βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της”. Προφανώς το οικείο επιμελητήριο για τους μηχανικούς είναι το ΤΕΕ το οποίο εκδίδει τη σχετική βεβαίωση για την ιδιότητα μέλους και την χορήγηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών. Βέβαια, την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών του Δημοσίου, βάσει νόμου, την αξιοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα ο εργοδότης τους, το ελληνικό Δημόσιο, κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις άλλων επαγγελματικών κλάδων με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια την οποία αξιοποιούν σε παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες που τους αποφέρουν οικονομικό όφελος.
    Το ΤΕΕ με την από 16/8/2016 ανακοίνωση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος 67 της ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αναφέρεται ότι “η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας από το ΤΕΕ απαιτεί ενημερότητα στις οφειλόμενες συνδρομές”. Με την αιτιολογία αυτή έχει σημειωθεί άρνηση έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης στους μηχανικούς του Δημοσίου που έχουν οφειλές συνδρομών. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που το ΤΕΕ προβαίνει σε άρνηση παροχής με τέτοια αιτιολογία και μάλιστα το ίδιο τη συσχετίζει με το συγκεκριμένο Π.Δ., που αφορά αποκλειστικά τους δημόσιους υπαλλήλους.
Προφανώς, δεν αρνούμαστε ότι στις υποχρεώσεις των μελών του ΤΕΕ συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή των συνδρομών των μελών του ΤΕΕ και η οποία πρέπει να τακτοποιηθεί. Θεωρούμε όμως ότι σε περίοδο κρίσης, όπως αναφέρει και το ΤΕΕ στη ιστοσελίδα του αναφορικά με την εξόφληση συνδρομών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με περισσότερη ελαστικότητα, η συγκεκριμένη ανάγκη για την παροχή της βεβαίωσης του ΤΕΕ. Άλλωστε η αιτούμενη βεβαίωση αφορά χρονικό διάστημα για το οποίο δεν υπάρχουν οφειλές, συνεπώς στερείται νομιμοποίησης η ενέργεια ενός ΝΠΔΔ όπως είναι το ΤΕΕ να μην την παρέχει. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, αποκλειστικός χρήστης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών του δημοσίου είναι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο αφενός την απαιτεί και αφετέρου ωφελείται από αυτήν, και θεωρούμε ότι θα ήταν δόκιμο να την συντηρεί οικονομικά ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.
Ευελπιστώντας σε θετικότερη αντιμετώπιση του θέματος,


    με εκτίμηση


    ο Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ
    ιωάννης τσιωνάς

11/8/16

Επιστολή σε Βερναρδάκη για προθεσμία αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αρ. Πρωτ. Οικ 20    Θεσσαλονίκη, 11/08/2016

    ΠΡΟΣ:     Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΣΔΑ
              Χριστόφορο Βερναρδάκη
        Τηλ: 213 1313 590, 508
 Φαξ: 210 36 41 048
 Email: ypourgos@ydmed.gov.gr
KOIN.:  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τηλ.: 213.131-3215, -3240, -3378, -3394
E- mail: hrm@ydmed.gov.gr
       

Θέμα: Προθεσμία Π.Δ. 69/2016 για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου

    Υπουργέ,

όπως γνωρίζετε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους μηχανικούς του δημοσίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ. Έτσι προκαλεί ικανοποίηση η θεσμοθέτηση της με το Π.Δ. 69/16 το οποίο ικανοποιεί το αίτημα αυτό.
Ωστόσο, στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016 που εκδόθηκε από το Υπουργείο σας τίθεται ασφυκτική προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης η 31η Αυγούστου, η οποία δεν προβλέπονταν στο Π.Δ. Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα είναι στενό για την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επιπρόσθετα, λόγω των καλοκαιρινών αδειών πολλοί απουσιάζουν και αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο ή και καθιστά αδύνατη την κατάθεση αίτησης για αυτούς.
Πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει δυνατότητα κατάθεσης της αίτησης αναγνώρισης της προϋπηρεσίας και πέρα της παραπάνω προθεσμίας ώστε να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που παρέχεται με το Π.Δ. όλοι όσοι το δικαιούνται.

Με εκτίμηση,


Ο Πρόεδρος

signaIT.png


                                                              ιωάννης τσιωνάς