Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/12/16

Υποβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων

Αρ. Πρωτ. Οικ 29 Θεσσαλονίκη, 14/12/2016


Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη
( Φαξ: 210 6969701, secmin@ypen.gr)
Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτη
Φάμελλο ( Φαξ 210 6969704, yper@ypen.gr )
Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
κ. Νικήτα Φραγκισκάκη
(φαξ 2310422590, sg@damt.gov.gr )
Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Απόστολο Τζιτζικώστα
(φαξ 2313319752, rper@pkm.gov.gr )
Πρόεδρο ΠΕΔ ΚΜ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου
(φαξ 2310-502170, ped_km@otenet.gr )
Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρι Μπίλλια (φαξ 2310883161,
grproedrou-tkmm@central.tee.gr )
ΜΜΕ


Θέμα: Υποβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων μέσω του υπό ψήφιση νομοσχεδίου “Χωροταξικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Εν αναμονή της κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου με τίτλο “Χωροταξικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη” με αντικείμενο το νέο πλαίσιο χωροταξικού, ρυθμιστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων διοικήσεων παραμένει υποβαθμισμένος και μετά τη διαβούλευση που έληξε στις 18/11/2016. Αναμενόμενο αποτέλεσμα της συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο είναι οι καθυστερήσεις των εγκρίσεων. Σημαντικότερο όμως είναι ότι οι περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις δεν έχουν ουσιαστική δυνατότητα να ορίζουν το χώρο αρμοδιότητας τους, παρά μόνο να παρέχουν “άποψη” εντός 2 μηνών. Στην περίπτωση που καθυστερήσουν η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη τους.

Η άποψη της Ένωσης μας είναι ότι ο Εθνικός Σχεδιασμός πρέπει να γίνεται σε επίπεδο Υπουργείου, ο περιφερειακός σε επίπεδο Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο να ελέγχει το τυπικό της διαδικασίας και την εναρμόνιση των σχεδίων με τον Εθνικό σχεδιασμό και των όμορων περιφερειών, ενώ ο Τοπικός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται από τους δήμους με επίβλεψη για το τυπικό της διαδικασίας και την εναρμόνιση των σχεδίων με τον Περιφερειακό σχεδιασμό και το σχεδιασμό των όμορων δήμων.

Σε αυτά τα πλαίσια ο ιδιαίτερος ρόλος της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται στο άρθρο 6§8 εδάφιο γ, όπου διατηρείται η πανομοιότυπη διατύπωση με τον Ν.4269/2014, δηλαδή η ενσωμάτωση στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας των ισχυουσών (του 1985) κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και μια γενικόλογη διατύπωση για τον μητροπολιτικό ρόλο της. Υπενθυμίζουμε εδώ την αναιτιολόγητη απόσυρση του Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης την ημέρα της συζήτησής του στη Βουλή μαζί με το Ρυθμιστικό της Αθήνας, τον Ιούλιο του 2014 από την τότε κυβέρνηση και μάλιστα εν αγνοία (!) του τότε υπουργού ο οποίος συμμετείχε σε διαβουλεύσεις για αυτό την ίδια την ημέρα της απόσυρσης.

Κανένα μοντέλο Μητροπολιτικής διακυβέρνησης δεν μπορεί να υφίσταται και να εφαρμοσθεί, χωρίς να διέπεται από το σχετικό Ρυθμιστικό Σχέδιο της περιοχής αναφοράς του. Η κατάσταση με τα χωροταξικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά, αναπτυξιακά σχέδια χωρίς ενιαίο συνολικό σχεδιασμό, καθιστά σχεδόν αδύνατη την διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος με μόνες ωφελημένες τις ποικιλώνυμες επιμέρους επιδιώξεις. Απαιτείται λοιπόν από τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών η αναγνώριση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών θεσμών διοίκησης, η επαναφορά του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και η ενίσχυση του φορέα εφαρμογής του, για την δρομολόγηση ενός μοντέλου Μητροπολιτικής διακυβέρνησης της περιοχής και την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας διοίκησης.

για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας Κριστίνα Μακνέα
Ο Πρόεδρος ιωάννης τσιωνάς

23/11/16

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29-30/11ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 29/11/2016 από 11:00 μέχρι πέρας ωραρίου

και σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της δίκης και την

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2016 από 09:00 μέχρι πέρας ωραρίου


Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, σας καλεί να παραστείτε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης στην εκδίκαση της έφεσης στην πρωτόδικη καταδίκη της συναδέλφου μηχανικού Γενικού Γραμματέα της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ Κριστίνας Μακνέα, που απλά επιτέλεσε τα τυπικά υπηρεσιακά της καθήκοντα όπως ΟΦΕΙΛΕ. Τυχόν καταδικαστική απόφαση θα σημάνει δυσάρεστες περιπέτειες για την υπηρεσιακή της εξέλιξη και οικονομική εξόντωση με τη απαίτηση για αποζημίωση από τους “θιγόμενους”.
     Λέμε ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της εργασίας μας
     Λέμε ΝΑΙ στην υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου από οποιαδήποτε πόστο
     Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται άδικα σε δικαστικές και πειθαρχικές περιπέτειες.

4/11/16

Επιστολή σε Υπηρεσιακό Συμβύλιο για τον ΟΕΥ Δήμου ΣιθωνίαςΑρ. Πρωτ. Οικ   26                                                         Θεσσαλονίκη,  20/10/2016

                                                                            ΠΡΟΣ
                                                                                     Μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου
                                                                                     Νομού Χαλκιδικής
                                                                                     Δημαρχείο Πολυγύρου
                                                                                     Γραφείο Υπηρεσιακού Συμβουλίου
                                                                                     zavvou@gmail.com


Αγαπητοί κύριοι/ες μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Χαλκιδικής,
η Ένωσή μας (ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ) εκπροσωπεί τους διπλωματούχους μηχανικούς που υπηρετούν στο ευρύτερο δημόσιο, οι οποίοι κατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, δεδομένης της αυξημένης (πενταετούς) διάρκειας σπουδών μηχανικού στα Πολυτεχνεία και στα Πολυτεχνικά Τμήματα, καθώς και του υψηλότατου επιπέδου τεχνικής ευθύνης, η οποία τους έχει αποδοθεί με την άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στους σκοπούς της ΕΜΔΥΔΑΣ συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση της λειτουργίας των Τεχνικών, και όλων γενικότερα, των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και των Ανώνυμων Εταιριών του Δημοσίου.
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε ορισμένα σημεία τού υπό έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σιθωνίας, τα οποία κατά την άποψή μας εγκυμονούν συνέπειες δυσμενείς τόσο για τους δημότες όσο και για την περιοχή γενικότερα. Δεδομένου ότι η τελευταία τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., με την με αρ. 51/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα εξεταστεί από το Συμβούλιό σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 40 του Ο.Ε.Υ., με τίτλο «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», προβλέπονται οι ειδικότητες υπαλλήλων οι οποίοι μπορούν να προΐστανται στα επιμέρους τμήματα του Δήμου. Βάσει του Ν. 4369/2016, άρθρο 28, παρ.3., μπορούν να επιλεγούν προϊστάμενοι επιπέδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. Στο άρθρο 18 του ίδιου νόμου αναφέρονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κριθούν οι υποψήφιοι, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η γνώση του αντικειμένου και η επαγγελματική επάρκεια. Θεωρούμε ότι η επιλογή των ειδικοτήτων και του επιπέδου των δυνάμει προϊσταμένων πρέπει να είναι ανάλογα με τα παραπάνω και με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης.
                Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης του προϊσταμένου από ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Οδηγών! Όπως αναφέρεται στο μέρος 2, άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ., το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού, φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εξασφάλιση αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση χώρων πρασίνου κ.ά. Το τμήμα έχει επίσης αρμοδιότητα σε θέματα πολιτικής προστασίας και ενεργειακής διαχείρισης κινητών και ακινήτων. Το γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας (πρόληψη και αντιμετώπιση), η υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΣΔΑ (Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων – επικίνδυνων και μη) μέσω αυτοδιαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ (μελέτη, επίβλεψη) είναι σύνθετα τεχνικά αντικείμενα υψηλών απαιτήσεων που σχετίζονται απόλυτα με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται στις Πολυτεχνικές Σχολές. Επίσης, στην παγκόσμια Agenda 2020 έχουν τεθεί υψηλοί στόχοι όσον αφορά στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και η αποτυχία εκπλήρωσής τους οδηγεί σε επιβολή μεγάλων προστίμων, τα οποία θα επιβαρύνουν τους δημότες. Σε ένα τέτοιο τμήμα, λοιπόν, προβλέπεται η δυνατότητα να τοποθετηθεί ως προϊστάμενος ένας υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού – Γραμματέων και όχι ένας ΠΕ Μηχανικών! Παρακαλούμε να προτείνετε την τροποποίηση της απόφασης 51/2016 στο συγκεκριμένο σημείο και συγκεκριμένα την προσθήκη της ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών στους δυνάμενους να τοποθετηθούν σε θέση προϊσταμένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και μόνο εν ελλείψει αυτής να τοποθετούνται οι υπόλοιπες ειδικότητες.
Στο Τμήμα Τεχνικών – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών προβλέπεται η κάλυψη θέσης ευθύνης επίσης αδιακρίτως από ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Οδηγών. Εξισώνεται έτσι ένας απόφοιτος πενταετών σπουδών σε Πολυτεχνική Σχολή με έναν κάτοχο επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης σε ένα τμήμα με βασικό ρόλο για την ανάπτυξη της περιοχής και την αξιοποίηση των πόρων. Ο προϊστάμενος του συγκεκριμένου τμήματος θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τη νομοθεσία των δημοσίων έργων, να την ερμηνεύει και να αποφασίζει σχετικά με το τεχνικό γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.
Ανάλογες αναντιστοιχίες υπάρχουν και σε άλλα τμήματα στον συγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα υψηλή τεχνική κατάρτιση των μηχανικών ΠΕ, τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών είναι τα μόνα που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις τέτοιων τμημάτων αναφορικά με τη σύνταξη μελετών και την επίβλεψη κατασκευών.
Από τα παραπάνω κρίνουμε ιδιαίτερα σκόπιμο σε αυτές τις περιπτώσεις οι Δήμοι να αξιοποιούν τη δυνατότητα που υπάρχει και που έχει τονίσει επανειλημμένα το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στα ΔΟΑ/Φ13/180/οικ5725/18-6-2007 και ΔΟΑ/Φ13/620/21689/13-9-2013 έγγραφά του, να προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων με προβάδισμα των ΠΕ και, εν ελλείψει υπαλλήλων τέτοιας κατηγορίας, των ΤΕ και, εν ελλείψει τέτοιας κατηγορίας, των ΔΕ. Το ίδιο πιστεύουμε ότι πρέπει να συμβεί στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιθωνίας και σας καλούμε, με το σημαντικό ρόλο σας κατά την εξέταση του συγκεκριμένου, αλλά και άλλων Ο.Ε.Υ., να επισημαίνετε στους Δήμους τη σημασία της ορθής επιλογής ειδικότητας και επιπέδου των προϊσταμένων.

9/9/16

ΔΕΘ 2016Η κατάσταση των μηχανικών του δημοσίου, μετά τις επιθέσεις που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να είναι ανακόλουθη με την προσφορά μας. Χάρη στην υψηλή κατάρτιση και τη δυνατότητα να αναλάβουμε πολλαπλούς ρόλους με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα αποτελούμε στυλοβάτη του δημοσίου. Έχουμε επιφορτιστεί με τεράστιες ευθύνες στο ήδη δύσκολο έργο μας, το οποίο δυσχεραίνει λόγω της υποστελέχωσης, της πολυνομίας, της έλλειψης μέσων υποδομής και των απαραίτητων οικονομικών πόρων.
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που θεωρούν τους εργαζόμενους κόστος και όχι ως “κεφάλαιο”, οι πολιτικές που θεωρούν το δημόσιο τομέα και τους εργαζόμενους τους ως βάρος και όχι ως βάση για τη εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, πρέπει να ανατραπούν. Απαιτούμε
·        Αποκατάσταση των εργατικών, μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν πληγεί
·        Ουσιαστική νομική προστασία
·        Ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα και αναγνώριση του ρόλου των μηχανικών
Όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου
Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016 στις 18:00
στην καθιερωμένη πορεία των εργαζομένων της ΔΕΘ
στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

29/8/16

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 23                            Θεσσαλονίκη 27/08/2016
Προς:   1. Υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη μας
2. ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα¸ ΤΕΕ & site
Κοιν.:    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site, Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ. blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί με 50 παρόντα μέλη, χωρίς νέα πρόσκληση η

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη

ΜΕ ΘΕΜΑ
την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις (κατάργηση ειδικής προσαύξησης, πόρος 60/00, αναγνώριση προϋπηρεσίας) από το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ. Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

23/8/16

Επιστολή προς τον πρέδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη βεβαίωση του ΤΕΕ για την αναγώριση προϋπηρεσίας

Αρ. Πρωτ. Οικ 22    Θεσσαλονίκη, 23/08/2016

    ΠΡΟΣ:     Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρι Μπίλλια
       
Θέμα: Βεβαίωση ΤΕΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου

    Αξιότιμε Πρόεδρε,

είιναι γνωστό ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους μηχανικούς του δημοσίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ και έμπρακτη αναγνώριση της αξίας της εμπειρίας των μηχανικών του Δημοσίου από την ενασχόληση τους στον ιδιωτικό τομέα. Η αναγνώριση αυτή έχει πλέον θεσμοθετηθεί για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, η οποία όμως αναγνώριση, θα πρέπει να σημειώσουμε δεν παράγει καμία μισθολογική διαφορά και κανένα οικονομικό όφελος για τους μηχανικούς.
    Στα πλαίσια της διαδικασίας αναγνώρισης της προϋπηρεσίας οι μηχανικοί, σύμφωνα με το Π.Δ.69/2016 (ΦΕΚ 127Α), οφείλουν να προσκομίσουν “βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της”. Προφανώς το οικείο επιμελητήριο για τους μηχανικούς είναι το ΤΕΕ το οποίο εκδίδει τη σχετική βεβαίωση για την ιδιότητα μέλους και την χορήγηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών. Βέβαια, την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών του Δημοσίου, βάσει νόμου, την αξιοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα ο εργοδότης τους, το ελληνικό Δημόσιο, κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις άλλων επαγγελματικών κλάδων με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια την οποία αξιοποιούν σε παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες που τους αποφέρουν οικονομικό όφελος.
    Το ΤΕΕ με την από 16/8/2016 ανακοίνωση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος 67 της ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αναφέρεται ότι “η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας από το ΤΕΕ απαιτεί ενημερότητα στις οφειλόμενες συνδρομές”. Με την αιτιολογία αυτή έχει σημειωθεί άρνηση έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης στους μηχανικούς του Δημοσίου που έχουν οφειλές συνδρομών. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που το ΤΕΕ προβαίνει σε άρνηση παροχής με τέτοια αιτιολογία και μάλιστα το ίδιο τη συσχετίζει με το συγκεκριμένο Π.Δ., που αφορά αποκλειστικά τους δημόσιους υπαλλήλους.
Προφανώς, δεν αρνούμαστε ότι στις υποχρεώσεις των μελών του ΤΕΕ συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή των συνδρομών των μελών του ΤΕΕ και η οποία πρέπει να τακτοποιηθεί. Θεωρούμε όμως ότι σε περίοδο κρίσης, όπως αναφέρει και το ΤΕΕ στη ιστοσελίδα του αναφορικά με την εξόφληση συνδρομών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με περισσότερη ελαστικότητα, η συγκεκριμένη ανάγκη για την παροχή της βεβαίωσης του ΤΕΕ. Άλλωστε η αιτούμενη βεβαίωση αφορά χρονικό διάστημα για το οποίο δεν υπάρχουν οφειλές, συνεπώς στερείται νομιμοποίησης η ενέργεια ενός ΝΠΔΔ όπως είναι το ΤΕΕ να μην την παρέχει. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, αποκλειστικός χρήστης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών του δημοσίου είναι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο αφενός την απαιτεί και αφετέρου ωφελείται από αυτήν, και θεωρούμε ότι θα ήταν δόκιμο να την συντηρεί οικονομικά ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.
Ευελπιστώντας σε θετικότερη αντιμετώπιση του θέματος,


    με εκτίμηση


    ο Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ
    ιωάννης τσιωνάς