Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

29/3/19

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΠαρέμβαση του Προέδρου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ

http://www.emdydas.gr/news-po/2361-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B4%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%86%CE%BA%CE%B1.html

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου.

http://www.emdydas.gr/news-po/2359-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.html

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών μετά την παρέλευση 20ετίας.


http://www.emdydas.gr/news-po/2358-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CF%83%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-20%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82.html

21/3/19

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών : σχετικά με τις εισφορές

Απάντηση του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ και ΕΤΕΑΕΠ : Δελτίο Τύπου για τις Εισφορές
http://www.emdydas.gr/news-po/2354-%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B1%CE%B5%CF%80-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82.html
Πλήρη και μισθολογική αναγνώριση των intergrated master

http://www.emdydas.gr/news-po/2347-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-intergrated-master.html

http://www.emdydas.gr/news-po/2340-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html

17/3/19

Εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση

1)      Εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση (Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17,19 και 36 του Ν.4387/16).   .doc 
2)      Υπ. Εργασίας Εγκύκλιος : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17,19 και 36 του ν.4387/2016.  .pdf

http://www.emdydas.gr/news-po/2348-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%89%CE%BD-17,19-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-36-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4387-16.html

Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης


 «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4578/2018 (Α΄200) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ,που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων.»
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%9D9465%CE%981%CE%A9-%CE%A85%CE%97?inline=true

13/3/19

Ενημέρωση για τον πόρο 6‰

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                                                                 Αθήνα,  13/3/2019
Αρ. Πρωτ. : 7736                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Ενημέρωση για τον πόρο 6ο/οο

Συνάδελφοι
Σε συνέχεια του από 14/2 εγγράφου μας, ενημερώνουμε ότι κατόπιν αλλαγών στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του πόρου λόγω ανάγκης αντικατάστασης Υπηρεσιακών μελών της, αυτή τελικά συνεδρίασε στις 7/3/2019. Η επιτροπή, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την καταβολή για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 ποσού πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (596.848,00 €) στους δικαιούχους του πόρου 6‰ καθώς και συμπληρωματικές καταβολές για τα προηγούμενα δίμηνα σε δικαιούχους του πόρου. Το ΤΕΕ δεσμεύθηκε ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη διόρθωση των λάθος παρακρατήσεων των εισφορών του για το 2018. Η καταβολή –εκτός απροόπτου- θα γίνει στις 12/4/2019.  Για το πρώτο δίμηνο του 2019 θα ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

http://www.emdydas.gr/news-po/2346-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF-6%E2%80%B0.html

Μη σύννομη Έκθεση Αξιολόγησης συναδέλφου του Δημου Βόλου

http://www.emdydas.gr/news-po/2344-%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85.html

Διαμαρτυρία σχετικά με τη διακοπή επαναχορήγησης του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

http://www.emdydas.gr/news-po/2343-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%B9%CF%83.html

Επιστολή διαμαρτυρίας διπλοασφαλισμένων υπό συνταξιοδότηση.


http://www.emdydas.gr/news-po/2342-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html

12/3/19

Επιστολή για τα μισθολογικά Θέματα Διπλωματούχων ΜηχανικώνΠ.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  1. ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 6-3-2019
Αρ. Πρωτ. : 7727
Προς: 1. Υπ. Οικονομικών κ. Τσακαλώτο
2. Αναπλ. Υπ. Οικον. κ. Χουλιαράκη Γ.

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
2. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.
  1. Θέμα : Μισθολογικά Θέματα Διπλωματούχων Μηχανικών.


Κύριοι Υπουργοί,
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε ξανά σε εσάς σχετικά με πληθώρα μισθολογικών θεμάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών που σας έχουμε θέσει και ουδέποτε έχουμε λάβει κάποια απάντηση. Αιτούμαστε το συντομότερο δυνατό συνάντηση μαζί σας ώστε να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα:
Α. Μισθολογική Αναγνώριση των Intergrated Master σύμφωνα με τις προτάσεις μας. Για το θέμα σας έχει απευθυνθεί και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2823/Οικ.41580 έγγραφο του.
Β. Δημιουργία Κλαδικού Μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετείς σπουδές κλπ).
Γ. Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει.
Δ. Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ.69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να μηδενίζεται.
Ε. Να διατηρείται η προσωπική διαφορά σε όσους μετατάσσονται ή έχουν μεταταχθεί με οποιαδήποτε τρόπο (μετατάξεις – υποχρεωτική ή εθελούσια κινητικότητα κλπ) και με αναδρομική ισχύ. Με τον πρόσφατο Ν.4483 (άρθρο 99) αποκαταστάθηκε αναδρομικά αυτή η αδικία για κατηγορίες υπαλλήλων (ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα), εξαιρώντας όμως εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα αδικίας και υποτίμησης. Το δε Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ακόμα και σε περιπτώσεις που προβλέπεται από το Νόμο, εισηγείται παρανόμως την περικοπή της.
ΣΤ. Να μην συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά με τα μισθολογικά κλιμάκια, όταν αυτά αλλάζουν. Ειδικά στις περιπτώσεις που η αλλαγή αυτή οφείλεται σε αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός Δημοσίου (με το άρθρο 7 του Ν.4354/15) που αποκτήθηκε προγενέστερα ή σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Με τον τρόπο αυτό οι αποδοχές όσων έχουν προσωπική διαφορά θα παραμείνουν παγωμένες για πάρα πολλά έτη.
Ζ. Επέκταση της πρόβλεψης του άρθρου 28 του Ν.4440/2016 για πλήρη αναγνώριση του χρόνου αναμονής έως το διορισμό ως χρόνου υπηρεσίας για την βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων που καθυστέρησε λόγω μνημονίων η διαδικασία πρόσληψης τους. Για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης η πρόβλεψη αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις προσλήψεις.
Η. Πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης

Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα παραπάνω και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση, δεδομένου ότι η μισθολογική υποτίμηση των Διπλωματούχων Μηχανικών, έχει φτάσει στα όρια της.


https://www.emdydas.gr/news-po/2340-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html