Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/10/20

Σχετικά με τη συνταξιοδότηση συναδέλφων ασφαλισμένων πριν το 1993, αλλά διορισμένων μετά το 1993 που έκαναν επιλογή διπλής ασφάλισης (Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ)

Σχετικά με τη συνταξιοδότηση συναδέλφων ασφαλισμένων πριν το 1993, αλλά διορισμένων μετά το 1993 που έκαναν επιλογή διπλής ασφάλισης (Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ) 

e-ΕΦΚΑ-Απεικόνιση στην (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον Δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. , Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020

e-ΕΦΚΑ-Απεικόνιση στην (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον Δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. , Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670 

N. 4735 - Ρυθμίσεις για ΟΤΑ - ΔΟΜ- Αναπτυξιακοί Οργανισμοί

N. 4735 - Ρυθμίσεις για ΟΤΑ - ΔΟΜ- Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 

Απασχόληση Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ και μισθολόγιο

Απασχόληση Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ και μισθολόγιο 

11/10/20

Ενημέρωση σχετικά με το αποθεματικό του πόρου

Ενημέρωση σχετικά με το αποθεματικό του πόρου 

Παρατηρήσεις σχετικά με την πρόσφατη Εγκύκλιο για την διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση

Παρατηρήσεις σχετικά με την πρόσφατη Εγκύκλιο για την διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση 

Περιγράμματα Θέσης στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

Περιγράμματα Θέσης στο ΥΠ.ΠΟ.Α.