Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

1/9/09

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2313-331275 Fax: 2310-243273
http://emdydaskm.blogspot.com
e-mail: emdydas@otenet.gr


ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/9/09 18:30 Στο Άγαλμα του Βενιζέλου
για να συμμετέχουμε στην πορεία που οργανώνουν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ
Για τις κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της 74ης Δ.Ε.Θ.

Όλοι οι εργαζόμενοι σήμερα βιώνουμε την πιο σκληρή πολιτική των τελευταίων χρόνων που μας συμπιέζει και μας ωθεί στην ανέχεια και την ανασφάλεια. Η χρόνια λιτότητα στους μισθούς σε συνδυασμό με την μεγάλη ακρίβεια, υποβαθμίζει συνεχώς το επίπεδο διαβίωσής μας.
Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ που συνεδρίασε την Τρίτη 25 Αυγούστου 2009, λαμβάνοντας υπ’ όψη την κρισιμότητα των θεμάτων που μας αφορούν, αποφάσισε ομόφωνα να διεκδικήσει μαζί με τους εργαζόμενους του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα τα δίκαια θεσμικά και οικονομικά αιτήματά μας και να:
 Αγωνιστεί για την προστασία και ενίσχυση των αποδοχών μας, ζητώντας παράλληλα την επανεξέταση των δυσβάστακτων ασφαλιστικών εισφορών για παλιούς και νέους συναδέλφους που μαζί με την ακρίβεια και την συνεχή λιτότητα, μας στραγγαλίζουν οικονομικά.
 Αποκρούσει την πολιτική της συνεχιζόμενης υποβάθμισης και απαξίωσης των δημόσιων υπηρεσιών και της συνεχώς εντεινόμενης εμπορευματοποίησης (ξεπούλημα) της δημόσιας περιουσίας και των κοινωνικών αγαθών, καθώς και της γενικευμένης υλοποίησης έργων και παροχή υπηρεσιών μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
 Αντιδράσει έντονα, μαζί με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, σε κάθε προσπάθεια απαξίωσης και υποβάθμισης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, αλλά και της εντεινόμενης εμπορευματοποίησης της παιδείας (κολέγια, Κ.Ε.Σ. κλπ)
 Εκφράσει την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια αλλοτρίωσης των εργασιακών σχέσεων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και της απαξίωσης βασικών εργασιακών θεσμών όπως είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 Αγωνιστεί τέλος για την προώθηση των ιδιαίτερων οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων των Διπλ. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και πιο συγκεκριμένα:
o Την ανασυγκρότηση-ανασχεδιασμό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και τη διασφάλιση ποιότητας (ISO) για την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
o Την θεσμική και μισθολογική αναγνώριση του ρόλου του Διπλ. Μηχανικού στο Δημόσιο, εν όψει μάλιστα υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
o Την υιοθέτηση των προτάσεων των Πρυτανικών αρχών των Πολυτεχνείων της χώρας, του Τ.Ε.Ε. και του Ανώτατου Συμβουλίου Παιδείας, σχετικά με την αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνείων με Master.
o Την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλ. Μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο, σε σχέση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που προωθούνται για τους απόφοιτους άλλου επιπέδου σπουδών.
o Την κατάργηση του Ν.3655/08 που διαλύει το ΤΣΜΕΔΕ και ληστεύει τα αποθεματικά του, όπως και κάθε άλλου αντιασφαλιστικού νόμου.
o Την ανατροπή συνολικά της Κυβερνητικής πολιτικής.

Στα πλαίσια όλων των παραπάνω το Δ.Σ. ΚΑΛΕΙ όλους τους συναδέλφους στο ενωτικό συλλαλητήριο που οργανώνουν οι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στην Θεσσαλονίκη
με προσυγκέντρωση το Σάββατο 5/9/2009 στις 18.30 στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου.

Θεσσαλονίκη 1/9/2009


Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Νίκος Ταχτσίδης Χρήστος Κασ. Μακρής
Πολιτικός Μηχανικός Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός