Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

21/9/20

Εδώ και τέσσερα χρόνια, οι συντάξεις δεν έχουν καταβληθεί!!!

Να καταβληθούν επιτέλους οι συντάξεις στους συνταξιούχους, τέσσερα χρόνια είναι αρκετά 

Υπ. Εργασίας: περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση

Υπ. Εργασίας: Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36 Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση 

 

Παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτό μηχανικό

Παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτό μηχανικό 

Παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτό μηχανικό.   .pdf

Παράδειγμα : Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ .xlsmzip.zip

3/9/20

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α' 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ Α΄ 104) για την απασχόληση των συνταξιούχων

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α' 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ Α΄ 104) για την απασχόληση των συνταξιούχων 

Γνωμοδότηση ΝΣΚ : Τρόπος υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης

Γνωμοδότηση ΝΣΚ : Τρόπος υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ως προς τον προσδιορισμό της προσαύξησης του άρθρου 30 του ως άνω νόμου