Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/1/23

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ 6%ο

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ  6%ο

Για την εγγραφή ή την επικαιροποίηση  εγγραφής(για όσους ήταν γραμμένοι στο παλιό μητρώο που καταργήθηκε)   στην Εμδυδας Κεντρικής Μακεδονίας και για την εγγραφή στο μητρώο των δικαιούχων του πόρου του 6%ο ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1.Για την εγγραφή στην ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας απαιτούνται

 α) η αίτηση-απογραφικό( νέας εγγραφής ή επικαιροποίησης) που επισυνάπτεται, για ενημέρωση των στοιχείων   στο αρχείο της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας και

β) το ΦΕΚ πρόσληψής ή μετάταξης στην υπηρεσία

γ) βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στην νέα υπηρεσία όπου να φαίνεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΟΝΟ ΣΤΟ Ε-ΜΑΙL ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (kmemdydas@gmail.com)

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ.  ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΊ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΙΤΩΝΤΑ/ΑΙΤΟΥΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

2.Για την εγγραφή στους δικαιούχους του πόρου του 6%ο απαιτούνται:

1)αίτηση-απογραφικό (συνημμένα έντυπο) με ημερομηνία υποβολής ( συνημμένο πρότυπο) και ημερομηνία παρακράτησης της μηνιαίας συνδρομής 1,5 € ( από την υπηρεσία του αιτούντα/-ουσης) από την ημερομηνία της αίτησής του (αντί από 1-1-2018 που γράφει το πρότυπο έντυπο και το οποίο θα διορθώσεις  στην αίτησή σου).

2)βεβαίωση υπηρεσίας σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο-πρότυπο(υπάρχει και υπόδειγμα αίτησης προς την υπηρεσία σου)

3)φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας ή ηλεκτρονική εκτύπωση ΙΒΑΝ (όπου θα φαίνεται ο αιτών/-ουσα  μοναδικός/-η ή πρώτο-η δικαιούχος)

4) Συνδρομή για το διάστημα ετών από 2012 έως και 2017 ---50€, ή αναλογικά για τα χρόνια που ήταν στην ΕΜΔΥΔΑΣ μετά το 2012 (φαίνεται στο συνημμένο ενημερωτικό) τα οποία θα κατατε-θούν στον λογαριασμό της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ (αφορά τα μέλη του παλιού μητρώου) στην τράπεζα Αττικής (στον λογαριασμό που φαίνεται στις οδηγίες στα συνημμένα). Οι νέοι εγγραφόμενοι στην ΕΜΔΥΔΑΣ δεν πληρώνουν εκτός των συνδρομών από την ημερομηνία εγγραφής τους στην ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΟΝΟ ΣΤΟ Ε-ΜΑΙL ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (kmemdydas@gmail.com)

 ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΊ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΙΤΩΝΤΑ/ΑΙΤΟΥΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ

 --- Να δηλωθεί από τον αιτούντα στην υπηρεσία του  με Υ.Δ. ότι αποδέχεται να παρακρατείται μηνιαία 1,5€ από την υπηρεσία μισθοδοσίας του από την ημερομηνία της αίτησής του-εγγραφής του στην ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ και θα αποδίδεται στον κωδικό ΕΑΠ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ και αντίγραφο της ΥΔ να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην  ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ

---Να αποστέλλει το νέο μέλος το εμαιλ και το τηλέφωνο της υπηρεσίας μισθοδοσίας του για επικοινωνία και για να αποστεί-λουμε το επιβεβαιωτικό έγγραφο που αποζητούν οι υπηρεσίες.

 Σημείωση: Τα δικαιολογητικά να σταλούν για ταχύτητα με e mail  στο e mail της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ (αφού πρώτα σκαναριστούν) και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι προαναφερόμενες διαδικασίες κατά περίπτωση για να προωθηθούν στην Αθήνα για περαιτέρω έλεγχο και στην συνέχεια να μας  αποσταλούν και σε φυσική μορφή ή αυτοπροσώπως  στην Αγγελάκη 13- 2ος όροφος-Κτίριο Αρχιτεκτονικού Δήμου Θεσσαλονίκης.(τηλ. 6944 559 763) Παρακαλούμε για την όσο δυνατόν γρηγορότερη αποστολή όλων των παραπάνω δικαιολογητικών μέσω e mail