Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/7/16

Όταν μαλώνουν οι ελέφαντες….

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όταν μαλώνουν οι ελέφαντες….


Οι μηχανικοί του Δημοσίου έχουν πλέον ως μέρος της καθημερινότητας τους, ως Δαμόκλειο σπάθη, την απειλή της εισαγγελικής έρευνας ή/και της παραπομπής σε δίκη χωρίς να στοιχειοθετείται πάντοτε σοβαρός λόγος. Μπορεί κάλλιστα να αποτελέσουν “παράπλευρες απώλειες” αντιπαραθέσεων σε πολιτικό επίπεδο, ενώ είναι σαφές ότι δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν ή υλοποιηθούν. Συμμετέχουν ως υπηρεσιακά στελέχη σε διαδικασίες υλοποίησης, με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και θεσμοθετημένες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν την ολοκλήρωση των έργων εντός προθεσμιών και προϋπολογισμών και σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και την αντίστοιχη τέχνη και επιστήμη.
Η πολυπλοκότητα και η ρευστότητα της νομοθεσίας, οι αυξημένες απαιτήσεις, η ανεπάρκεια προσωπικού και γενικότερα οι σημερινές συνθήκες, δυσχεραίνουν σε σημαντικό βαθμό το έργο τους, αλλά ταυτόχρονα το κάνουν δυσνόητο στους λειτουργούς της δικαιοσύνης όταν έχουν να χειριστούν καταγγελίες σχετικές με αυτό. Έτσι, τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες της ελληνικής δικαιοσύνης (υπερβολικός φόρτος, βραδεία διεκπεραίωση, ανεπαρκής χρόνος εξέτασης υποθέσεων κ.λπ.) οδηγούν στην ταλαιπωρία και στιγματισμό μηχανικών για υποθέσεις στις οποίες δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να παραπεμφθούν εξ αρχής. Δεν αποτελεί άγνωστο τοπίο η αθώωση υπαλλήλων στο εφετείο μετά από πρωτόδικες καταδίκες, έχοντας όμως πίσω τους 6-7 έτη προσωπικής ταλαιπωρίας, οικονομικής αιμορραγίας, οικογενειακής σύνθλιψης και επαγγελματικής καταρράκωσης, που δεν αναπληρώνονται, ακόμα κι αν υπήρχε η πρόθεση και ο μηχανισμός (που δυστυχώς δεν υπάρχουν).
Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των μηχανικών του Δημοσίου, λίγο πολύ, ως “εγκληματιών” είναι εις βάρος όλων μας. Η δικαστική οδός πρέπει να υιοθετείται για την  αντιμετώπιση των πραγματικών περιπτώσεων και η απόδοση ευθυνών να μην μετατρέπεται σε “κυνήγι μαγισσών”.

ο ΤΕΕ θεωρεί τον ιδιωτικό τομέα ως πανάκεια


Αρ. Πρωτ. 18 Θεσσαλονίκη, 28/07/2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΤΕΕ θεωρεί τον ιδιωτικό τομέα ως πανάκειαΕίναι αναμφισβήτητο ότι ένας ισχυρός και αποτελεσματικός δημόσιος τομέας διασφαλίζει ΚΑΙ τον πολίτη ΚΑΙ τους επαγγελματίες (μηχανικούς ή μη). Οι μηχανικοί του δημοσίου έχουν αποδείξει στο παρελθόν, και συνεχίζουν να αποδεικνύουν, ότι αποτελούν ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του Δημοσίου, με δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε τεχνικές, οικονομικές, νομικές και διοικητικές απαιτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση των θεμάτων που τους ανατίθενται σε ένα όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον.


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως θεσμικός εκφραστής ΟΛΩΝ των μηχανικών, θα έπρεπε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται την ανάγκη της καλής λειτουργίας του Δημοσίου και την αξία των μηχανικών του Δημοσίου. Ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις του Πρόεδρου του ΤΕΕ κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της ΚΕΔE, αντί να προάγουν την ενίσχυση του Δημοσίου τομέα με τους απαραίτητους νέους μηχανικούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας, ζήτησε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημόσιο τομέα σε ιδιώτες!

Θεωρούμε ότι τέτοιες προτάσεις οδηγούν σε διαδικασίες που δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και την απαραίτητη διαφάνεια και ισονομία. Ταυτόχρονα η απαξίωση αυτή, τόσο του απαραίτητου Δημοσίου, όσο και των μηχανικών που σήμερα διασφαλίζουν με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες τη λειτουργία του, θεωρούμε ότι δε συνάδει με το ρόλο που περιμένουν οι συνάδελφοι από ένα ΤΕΕ όλων των μηχανικών και απαξιώνει το ίδιο το ΤΕΕ στα μάτια τους. Ελπίζουμε και περιμένουμε περισσότερο δημιουργική συμβολή του ΤΕΕ στο μέλλον.