Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/1/14

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της
Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 6 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα
συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη.
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί
ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση η

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53,
Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. α) Διοικητικός απολογισμός 2013 (Μάιος 2012 – Ιανουάριος 2014)
β) Οικονομικός απολογισμός 2013 (Μάιος 2012 – Ιανουάριος 2014)
γ) Έγκριση διοικητικού απολογισμού 2013
δ) Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2013
2. Έγκριση προϋπολογισμού 2014
3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ συν. Μούζιο Παναγιώτη.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους
συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.
για το Δ.Σ.

Κατάργηση Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη 15.1.2014 έγινε παρουσίαση από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Μανιάτη του
Σ.Ν. για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή,
που προβλέπει εκτός των άλλων και διεύρυνση της περιοχής ευθύνης και συνεπώς απαιτεί
σοβαρή ενίσχυση και οργάνωση του ήδη υπάρχοντος φορέα ΟΡ.ΘΕ. Αντί αυτού αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο για “δημόσια διαβούλευση” μόλις πέντε (!) ημερών του Σ.Ν. του ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.,
με το οποίο καταργείται ο φορέας εφαρμογής του ρυθμιστικού, που την ίδια ώρα
παρουσιάζονταν (ΟΡ.ΘΕ.) και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε νέο συνιστώμενο
τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης στη Δ/νση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α..
Είναι προφανές ότι η επιχειρηματολογία της αιτιολογικής έκθεσης του Σ.Ν. περί:
επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων, κατακερματισμού αντικειμένου, σημαντικής
εξοικονόμησης κόστους και επίτευξης οικονομίας κλίμακας, είναι παντελώς ανυπόστατη για
την συγκεκριμένη περίπτωση (ΟΡ.ΘΕ.).

Επιπλέον η κατάργηση του ΟΡ.ΘΕ. και η λειτουργία του ως τμήμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
αποτελεί άλμα στο παρελθόν, καθώς σηματοδοτεί τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων
σχεδιασμού της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης στην κεντρική διοίκηση
(Αθήνα) και τη λήψη των αποφάσεων μακριά από τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς.
Μετά τα παραπάνω σαν Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων
Ανώτατων Σχολών Κεντρικής Μακεδονίας απαιτούμε:
➢ Η αρμοδιότητα σχεδιασμού επιπέδου μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης να ασκείται
τοπικά και η αντίστοιχη δομή να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
➢ Η δομή αυτή να στελεχωθεί πρωτίστως από το υπάρχον έμπειρο προσωπικό του
ΟΡ.ΘΕ. ώστε να αξιοποιηθεί και στο μέλλον η πολύτιμη τεχνογνωσία του τόσο σε
μελέτες, έρευνες και προγράμματα όσο και για τη μεταφορά της εμπειρίας του στο
απαραίτητο νέο στελεχιακό δυναμικό.

Τέλος καλούμε όλους τους φορείς διοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία να πάρουν
θέση καθώς το γεγονός της μεταφοράς αλλά και της άσκησης αρμοδιοτήτων «εξ’
αποστάσεως» από κεντρικές Υπηρεσίες τα τελευταία δύο χρόνια αποτελεί την κυρίαρχη
πολιτική διοίκησης ενάντια σε κάθε σύγχρονη πρόταση αναπτυξιακής πολιτικής αλλά
δυστυχώς ενάντια και στην κοινή λογική.

Κατασπατάληση δημόσιου χρήματος αντί εξοικονόμησης και επιβάρυνση του πολίτη


Τα τελευταία χρόνια στο Δημόσιο τομέα με στόχο ,υποτίθεται, τη μείωση του κόστους
του «σπάταλου δημοσίου» είδαμε αλλαγές που περιλαμβάνουν καταργήσεις υπηρεσιών,
συγχωνεύσεις, μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων (χωρίς σχεδιασμό και πόρους), διαθεσιμότητες
και “κινητικότητα” μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων. Ωστόσο όλα τα παραπάνω, παρά τις
όποιες εξαγγελίες, περισσότερο συχνά οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Βλέπουμε
αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών, αλλά επίσης και
αύξηση του κόστους αντί για μείωση. Η αύξηση αυτή αφορά τόσο τις δαπάνες του δημοσίου
για το ίδιο αποτέλεσμα όσο και την αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης του πολίτη, σε μια
εποχή που το εισόδημα του έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.

Συγκεκριμένα παραδείγματα: Μετά την πρόσφατη μεταφορά της ΥΑΣΒΕ στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την παράλληλη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που
υπηρετούσαν σε αυτή, τα γραφεία της πρώην ΥΑΣΒΕ στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν με
προσωπικό που έρχεται από την Αθήνα. Προσωπικό που δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο
που επιτελούσε το προσωπικό που είναι τώρα σε διαθεσιμότητα και λόγω έλλειψης
εξοικείωσης αλλά και λόγω του περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων. Η αύξηση του κόστους
είναι προφανής διότι το κόστος μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης που
προκύπτει από αυτή τη λειτουργία δεν υπήρχε πριν. Επιπρόσθετα με την
Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΚΥΑ Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη και αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου, το καθεστώς
των αυξημένων εξόδων γίνεται μόνιμο. Η συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει την
υποχρεωτική συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές ελέγχου κτιρίων ανά την επικράτεια και
μέλους της Υ.Α.Σ. που εδρεύει στην Αθήνα.


Από την άλλη μεριά με την 299 (ΦΕΚ 57Β΄/1612014) ΚΥΑ του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Εσωτερικών Ιωάννη Μιχελάκη και
αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου
Καλαφάτη ορίζονται τα τιμολόγια των ελεγκτών δόμησης. Προβλέπονται από ένας έως τρεις
έλεγχοι οι οποίοι έχουν ελάχιστο κόστος 100,00 € ανά έλεγχο, το οποίο μπορεί να
ξεπεράσει κατά πολύ τις 3.000,00 €. Έτσι ελεγκτικές διαδικασίες που προβλεπόταν μεν
από τη νομοθεσία, αλλά είχαν αδρανοποιηθεί στην πράξη με ευθύνη της διοίκησης, αντί να
ενεργοποιηθούν και εκσυγχρονιστούν με τους υφιστάμενους μηχανισμούς χωρίς κόστος για
τον πολίτη, μεταβιβάζονται σε ιδιωτικά σώματα και επιβαρύνουν υπέρμετρα τον πολίτη.

Τελικά αναρωτιόμαστε, ο στόχος των αλλαγών είναι όντως η βελτίωση του κράτους
και η εξοικονόμηση πόρων ή μήπως απλά να αναλάβουν κάποιοι κερδοφόρες
δραστηριότητες;