Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

25/12/19

Ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ


Ομόφωνο Ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 13/12/2019
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει ομόθυμα την έντονη διαμαρτυρία του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές υποστελέχωσης, υποβάθμισης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, υποτίμησης των Διπλωματούχων Μηχανικών και ποινικοποίησης της εργασίας τους.

23/12/19

Ενημέρωση για τον πόρο και το αποθεματικό

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  23/12/2019
Αρ. Πρωτ. :8027                           
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).
Θέμα :  Ενημέρωση για τον πόρο 6ο/οο και το αποθεματικό.

Συνάδελφοι/σες
   Όπως είχαμε ενημερώσει σχετικά, στις 12 Δεκεμβρίου καταβλήθηκε ο πόρος 6ο/οο για το τετράμηνο Μαΐου – Αυγούστου 2019 στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το ποσό ήταν 140 € μεικτά, απ’ όπου παρακρατείται 20 % φόρος και η αναλογούσα (1/3) συνδρομή του ΤΕΕ. Ενημερώνουμε επίσης ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του πόρου αποφάσισε πρόσφατα, την καταβολή 90 € μεικτών για το επόμενο δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί νε νεότερη ανακοίνωση.
      Όσον αφορά το αποθεματικό και σε συνέχεια της από 6/11/2019 ανακοίνωσης μας, ενημερώνουμε ότι συγκροτήθηκε η σχετικά διαχειριστική Επιτροπή και πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση την Πέμπτη 19/12/2019. Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συνέχιζε και συνεχίζει να πιέζει και να ενημερώνει προς κάθε κατεύθυνση ώστε το θέμα να επιλυθεί το συντομότερο.
Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο, δημιουργικό και αγωνιστικό το 2020 για όλους/ες τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

9/12/19

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε έγγραφό μας για την αναγνώριση Προϋπηρεσίας συναδέλφων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:  8001                                                Αθήνα,  9-12-2019
                           
                                        Προς:        Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                (για ενημέρωση των συναδέλφων)

Θέμα:  Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε έγγραφο μας για την αναγνώριση Προϋπηρεσίας συναδέλφων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Συνάδελφοι/σες αναρτούμε την απάντηση της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών στο από 19/5/2019 έγγραφο μας με το οποίο αναφέραμε ότι: «Θεωρούμε αυτονόητο ότι εφόσον η Προϋπηρεσία αυτή έχει παρασχεθεί από τους συναδέλφους σε Δημόσιους Φορείς (δηλαδή  Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α' του ν. 3429/2005) αυτή και πρέπει να αναγνωρισθεί πλήρως, μισθολογικά και βαθμολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4354/15.».
Η απάντηση του Υπουργείου -αποδεχόμενη την ουσία του σκεπτικού μας- όμως είναι ότι : «Ειδικότερα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, η Υπηρεσία μας έχει υποβάλλει σχετικό ερώτημα στο ΝΣΚ το οποίο εκκρεμεί μέχρι σήμερα.»
Θα ενημερώσουμε σχετικά για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει.

7/11/19

Πρόταση ΕΜΔΥΔΑΣ για σύγχρονη πολιτική διαχείρισης των ρεμάτων

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 
                                                                        
Αθήνα,  5/11/19
Αρ. Πρωτ.: 7960                                               
Προς:   1. Υπ. Υποδομών κ. Καραμανλή Κ.         2. Υπ. Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη        3. Υπ. Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο         

        Κοιν.:   1. ΕΝΠΕ
                     2. ΚΕΔΕ
                     3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
                     4. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Σχετικά με τα Ρέματα και τις πολιτικές διαχείρισής τους.

Κύριοι Υπουργοί
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας και της έντασης των «ακραίων καιρικών φαινομένων»,  πρόσφατα τραγικά παραδείγματα είχαμε στην Κρήτη , στην Μάνδρα αλλά και πολλά ακόμη σε όλη την ελληνική επικράτεια, που φέρνουν στην επικαιρότητα το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των Ρεμάτων.
 Η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη χρηματοδότησης έργων συντήρησης υποδομών και ρεμάτων, η ασαφής και δαιδαλώδης νομοθεσία, η αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και η υποστελέχωση των υπηρεσιών οδηγούν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, σε καταστροφές υποδομών και κρίσιμων φυσικών πόρων.
Προκειμένου να ξεπεραστεί η αδιέξοδη σημερινή κατάσταση και να υπάρξει μια σύγχρονη πολιτική διαχείρισης των ρεμάτων που να μπορεί να εφαρμοστεί, καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις μας:

Α) Είναι απαραίτητη η δημιουργία  Μητρώου Ρεμάτων όπου να αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι ιδιαιτερότητες της περιοχής που διασχίζουν με την χλωρίδα. Τα σύγχρονα μέσα και εργαλεία της επιστήμης μας δίνουν σήμερα την δυνατότητα με την αξιοποίηση τους να προβούμε στην δημιουργία ενός τέτοιου Μητρώου ανά Περιφερειακή Ενότητα, που θα αποτελέσει εργαλείο για την συντήρηση και την διαχείριση τους γενικότερα. Επισημαίνουμε όμως ότι υπάρχει το κομμάτιασμα των ρεμάτων και η απόδοσή τους σε καταπατητές από το Υπουργείο Γεωργίας με τον αναγκαστικό νόμο του 1951.

Β) Να υπάρξουν ξεκάθαρες αποφάσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις για με τον καθαρισμό, τις επεμβάσεις αποκατάστασης και τα τεχνικά έργα για την πρόληψη.

Γ) Να γίνουν μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης όλων των ρεμάτων και η εξαίρεσή τους για τα έργα συντήρησης να αφορά μόνο περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Να καθοριστεί όμως ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το σύνολο των μελετών οριοθέτησης των ρεμάτων να έχει ολοκληρωθεί. Οι οριοθετήσεις αυτές φυσικά να αναφέρονται στο σύνολο του μήκους τους και να μην είναι αποσπασματικές.

Δ) Η νομοθεσία περί ρεμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα, να απλοποιηθεί και να κωδικοποιηθεί προκειμένου να είναι εφαρμόσιμη και αποτελεσματική.  Να αρθούν οι αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες.  

Ε) Να προχωρήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς οι διαδικασίες μεταφοράς των αρχείων από τις διάφορες υπηρεσίες. Μετά τον “Καλλικράτη” και την απόδοση αρμοδιότητας αντιπλημμυρικής προστασίας στις Περιφέρειες, δεν έχουν παραδοθεί, ακόμα, τα αρχεία με τα μητρώα και τα σχέδια των τεχνικών έργων, των αποτυπώσεων των ρεμάτων, του αρχείου GIS κλπ.

ΣΤ) Δυστυχώς με την μεταφορά του αντικειμένου στις Περιφέρειες με τον «Καλλικράτη» δεν προβλέφθηκε και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού , αν αυτό απασχολούνταν σε άλλο φορέα π.χ. ΕΥΔΕ Λυμάτων ή ΕΥΑΘ στην Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειμμα ικανού αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού με τεχνικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Όπως επίσης απουσιάζει και όλος ο τεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται για την αντιμετώπιση του αντικειμένου.

Ζ) Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, στις οποίες μετά την ισχύ του “Καλλικράτη”  προστέθηκαν πολλές αρμοδιότητες θα πρέπει να ενισχυθούν θεσμικά αλλά και να υποστηριχθούν και να στελεχωθούν  .

Η) Δεν υπάρχει σαφής εννοιολογική καταγραφή των εργασιών σχετικά με τα ρέματα, ώστε να γίνεται αντιληπτή η σοβαρότητα του αντικειμένου. Επιπλέον ο καθαρισμός των ρεμάτων όπως και των τάφρων και πρανών οδοποιίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έργα και όχι ως παροχές υπηρεσίας. Έτσι εξασφαλίζεται η τήρηση των επίσημων προδιαγραφών, η εφαρμογή των επίσημων τιμολογίων εργασιών καθώς και η ευθύνη εκτέλεσης και επίβλεψης των έργων από διπλωματούχους μηχανικούς. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της ανάθεσης έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος σε σχέση με τη διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας. Η διαδικασία δε, έργων αποκαταστάσεων , που χαρακτηρίζονται ως επείγοντα , λόγω φυσικών καταστροφών , θα πρέπει να συντομευτεί και να ολοκληρώνεται με κατ’ εξαίρεση ταχείες διαδικασίες.

Θ) Απαιτείται έλεγχος, επαρκής, στις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων γιατί διαφορετικά παρατηρείται ανεξέλεγκτη αποψίλωση σημαντικής βλάστησης σε παραρεμάτιες περιοχές.

Ι) Απουσιάζει η περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.

ΙΑ) Οι επεμβάσεις που έχουν γίνει στις φυσικές κοίτες των ρεμάτων, οι παράνομες ή και «νόμιμες» καταλήψεις τμήματος ή και ολόκληρης της κοίτης, που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση ή και την κατάργηση της κοίτης των ρεμάτων, οι διευθετήσεις με πλακοσκεπείς ή κλειστούς αγωγούς ανεπαρκούς διατομής, οι τοπικές στενώσεις, τα μπαζώματα, η εναπόθεση σκουπιδιών κλπ είναι μερικά από όσα καταγράφονται στα ρέματα όλων των περιοχών, που σε συνδυασμό με αντιπλημμυρικά έργα που λείπουν ή είναι αποσπασματικά ή δεν συντηρούνται με επάρκεια οξύνουν το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας και γενικότερα της προστασίας και θωράκισης από τα φυσικά φαινόμενα.
Κινούμενοι στην κατεύθυνση σύγχρονων διεθνών πρακτικών να μελετηθεί η δυνατότητα της υποχρεωτικής αποκάλυψης και ανάπλασης των ρεμάτων με περιβαλλοντικούς και τεχνικούς όρους προστασίας. Οφείλουμε να θέσουμε στην ατζέντα την επαναφορά των ρεμάτων/ποταμών στη φυσική τους μορφή και στην αντιπλημμυρική προστασία σε ολόκληρη την υδρογεωλογική λεκάνη των ρεμάτων.

ΙΒ) Στελέχωση των Υπηρεσιών με μόνιμο και με σταθερές σχέσεις εργασίας  προσωπικό απαιτούμενων ειδικοτήτων.

 Τα ρέματα και οι παραρεμάτιες περιοχές είναι κρίσιμοι φυσικοί πόροι, στους οποίους η Πολιτεία και οι Τεχνικές Υπηρεσίες οφείλουν να στρέψουν την απαιτούμενη προσοχή, ώστε να σταματήσουμε να μετράμε θύματα και περιβαλλοντικές καταστροφές.
Σας καλούμε εσάς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες σε μόνιμο και ανοικτό διάλογο ώστε να:

  • γίνει αποσαφήνιση, βελτίωση και κάλυψη κενών της Νομοθεσίας σχετικά με τα ρέματα
  • προχωρήσουν οι απαιτούμενες προσλήψεις Τεχνικού προσωπικού, αλλά και να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός
  • σχεδιασθούν και χρηματοδοτηθούν σύγχρονα έργα, με οικολογικό πρόσημο, αντιπλημμυρικής προστασίας κατά προτεραιότητα
  • προχωρήσει η αναγκαία οριοθέτηση και καθαρισμός των ρεμάτων

Σχετικά με τα Ρέματα και τις πολιτικές διαχείρισής τους.   .doc


6/11/19

Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου 6ο/οο

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  6/11/2019
Αρ. Πρωτ. : 7961                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου 6ο/οο.

Συνάδελφοι/σες
Κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων, ενημερώνουμε σχετικά με το αποθεματικό του πόρου, ότι με πρόσφατη ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών (Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων και Υποδομών & Μεταφορών) τροποποιήθηκε η σύνθεση της αρμόδιας για την κατανομή του αποθεματικού Επιτροπής ως εξής:
«Η παρ. 6 του άρθρου 1 της αριθμ.Β/οικοθ. 25141/2355/ 03.06.2019 (Β΄ 2276) απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Συστήνεται πενταμελής διαχειριστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΕΦΚΑ ως Συντονιστή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών του ΕΦΚΑ, έναν εκπρόσωπο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έναν γραμματέα τον οποίο ορίζει ο Συντονιστής με τους αναπληρωτές τους. Έργο της Επιτροπής θα είναι: α) η υποβοήθηση του έργου του ΤΕΕ δια της συνεισφοράς όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την διαμόρφωση των πινάκων δικαιούχων β) ο συντονισμός των διαδικασιών για τη διαχείριση, διάθεση και απόδοση του ποσού στους δικαιούχους γ) η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των οριζομένων στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης και εξέταση τυχόν ενστάσεων των δικαιούχων.». Κατά τα λοιπά η αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 απόφαση (Β΄2276) ισχύει ως έχει.»
Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ άμεσα υπέδειξε τους εκπροσώπους της στην Επιτροπή όταν της ζητήθηκε και έχει φροντίσει επίσης έγκαιρα να ενημερώσει τους συναρμόδιους Υπουργούς. Επιβεβαίωση των προσπαθειών μας αποτελεί και το Δελτίο Τύπου του Υφυπουργού Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων που αναφέρει «Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα προς την επίλυση του ζητήματος που αφορά στην απόδοση του αποθεματικού του πόρου του έξι τοις χιλίοις που δεν είχε αποδοθεί τα τελευταία χρόνια στους μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους.».
Είναι προφανές ότι η ανασύνθεση της σχετικής Επιτροπής -που ακόμα δεν έχει συνεδριάσει- θα καθυστερήσει τις σχετικές διαδικασίας με αποτέλεσμα η πρόβλεψη της ΚΥΑ για καταβολή της πρώτης δόσης μέσα στο 2019 να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συνέχιζε και συνεχίζει να πιέζει και να ενημερώνει προς κάθε κατεύθυνση ώστε το θέμα να επιλυθεί το συντομότερο.
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι στις 12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του τρέχοντος πόρου στους δικαιούχους συναδέλφους. Τα ποσά θα είναι 60 € για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου και 80 € για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου 6‰.  .doc

15/10/19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ Μ.Θ.


Αίτημα συνάντησης και προτάσεις αλλαγής Νομοθεσίας για θέματα συντήρησης του Οδικού Δικτύου
Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410
                                                                                      Αθήνα,  15-10-2019     

Αρ. Πρωτ.:    7942                                                                                                                                                                                Προς:
                                                          1. Υπουργό Υποδομών και  Μεταφορών 
                                                             κ. Καραμανλή Κ
                                                                               2. Υπουργό Εσωτερικών 
                                                                                 κ. Θεοδωρικάκο Τ.
  Κοιν.: 1.  Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ
                                                                       2.  Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ                      

Θέμα: Αίτημα συνάντησης και προτάσεις αλλαγής Νομοθεσίας για θέματα         συντήρησης του Οδικού Δικτύου.

 Κύριοι Υπουργοί,  
Καθημερινά, ενημερωνόμαστε για κατηγορητήρια, κλίσεις σε απολογία, καταδικαστικές αποφάσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού, συναδέλφων μας που απασχολούνται σε Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου.
Με αφορμή τις πρόσφατες καταδικαστικές Αποφάσεις Ποινικών Δικαστηρίων, για τις οποίες ενημερωθήκαμε, κατά του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΜΕΘ  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναφέρονται σε  πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, λόγω της μη επαρκούς συντήρησης του Οδικού Δικτύου, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε αυτού του είδους τις δικαστικές υποθέσεις,
ü  δεν λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό γεγονός,
ü  δεν ερευνάται η πραγματική κατάσταση που ευθύνεται για το αποτέλεσμα και
ü  οι αποφάσεις στηρίζονται σε μια ανεπαρκή νομοθεσία, για την οποία επί σειρά ετών, ζητάμε την αναπροσαρμογή της.
  Υπάλληλοι και προϊστάμενοι μηχανικοί εγκαλούνται, ως Φυσικά Πρόσωπα ενώπιον της Δικαιοσύνης, ποινικά αλλά και βάσει διατάξεων του Ν.3481/2006, για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του Οδικού Δικτύου, χωρίς όμως καμία δική τους πραγματική και ουσιαστική ευθύνη.
       Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως, στα παλιά οδικά δίκτυα, μελετημένα για άλλους κυκλοφοριακούς φόρτους από αυτούς που δέχονται σήμερα, ελάχιστα συντηρημένα, με ανύπαρκτες έως ελάχιστες βελτιώσεις γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών.
       Όπως γνωρίζετε, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ενός έργου συντήρησης, που εντάσσεται σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, προσεγγίζει κατά μέσο όρο τους 30 μήνες και τα ποσά που διατίθενται δεν καλύπτουν ούτε κατ' ελάχιστο τις αντικειμενικές ανάγκες ενός οδικού δικτύου, που παρέμεινε κατά γενική ομολογία, για πολλά χρόνια χωρίς τακτική συντήρηση, λόγω μηδενικής έως ελάχιστης χρηματοδότησής του, κατά την επταετία 2010 -2016 .
      Επίσης, οι πολλές τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 και οι μεγάλες εκπτώσεις στις δημοπρασίες, δημιουργούν δυσμενείς  συνθήκες κατά την άσκηση των καθηκόντων των μηχανικών, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ποιότητα των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
       Τα προγράμματα «Καλλικράτης» και  «Κλεισθένης» αναφέρονται πλημμελώς στην Τεχνική Αστυνόμευση και τον τρόπο ενημέρωσης (ιεραρχικά) σχετικά με τις φθορές οδών και τις αρμοδιότητες των αιρετών για την αντιμετώπισή τους, αφήνοντας περιθώριο για πολλαπλές ερμηνείες.
        Όλα τα αναφερόμενα, προσθέτοντας και το θέμα της Υποστελέχωσης (λόγω πολλών συνταξιοδοτήσεων και αναστολής προσλήψεων), επηρεάζουν αρνητικά, τη συνολική παραγωγή έργου. 
    Λαμβάνοντας υπό όψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει επί σειρά ετών, ο κλάδος μας, με επιπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών, στο Δημόσιο συμφέρον και στην ομαλή άσκηση των καθηκόντων μας.
Η ατζέντα συζήτησης από πλευράς μας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει θέματα, κάποια από τα οποία ανέδειξε και το ΤΕΕ όπως, τροποποίηση της Νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο, την επίβλεψη συντήρησης και την πρόληψη των προβλημάτων οδικού δικτύου. 
Συγκεκριμένα διεκδικούμε:
·   Να τροποποιηθεί το άρθρο 7 του Ν.3481/06 που αναφέρεται στη συντήρηση του οδικού δικτύου, για το οποίο έχει αποδειχτεί στην πράξη και στα δικαστήρια η αδυναμία της αποτελεσματικής εφαρμογής του.
Ενδεικτικά , οι λόγοι που οδηγούν τους μηχανικούς ενώπιον της δικαιοσύνης, άδικα, είναι οι εξής:
§  Η μείωση δημοσίων δαπανών και διάθεσης πόρων για συντηρήσεις υποδομών,
§   η μείωση προσωπικού στις Τεχνικές Υπηρεσίες,
§   οι αποφάσεις των διοικήσεων για διαφορετικές προτεραιότητες,
§   η χωρική επέκταση των ΟΤΑ βάσει του «Καλλικράτη» το 2011,
§ η ασάφεια και η προχειρότητα του νόμου σχετικά με την συγκρότηση των συνεργείων παρακολούθησης και καταγραφής προβλημάτων,
§   η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (τεχνίτες),
§   η ασάφεια σχετικά με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες,
·  να τροποποιηθεί το άρθρο 68 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, μόνο εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
·   να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του Ν. 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι (πρώτα) θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν να εξετάζεται η υπόθεση από το Ελεγκτικό Συνέδριο).
· σχετικά με την νομοθεσία για τους αγροτικούς δρόμους να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχει ανανεωθεί εδώ και 50 χρόνια μεταφέροντας διαχρονικά, την ασάφεια και αδυναμία εφαρμογής της.
Ελπίζουμε σε μια συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το τόσο σημαντικό και σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο μας και αφορά το Δημόσιο Συμφέρον και πρωτίστως την ασφάλεια των πολιτών.