Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

22/6/21

Τετάρτη 23 Ιουνίου στις 10:30πμ. - Διαδικτυακό Σεμινάριο για την 'Ανάθεση - Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων

Συνάδελφοι/σες 

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που συνάντησαν τα δύο πρώτα μέρη του σεμινάριου για την «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021) επανερχόμαστε με το Τρίτο και τελευταίο Μέρος του Σεμιναρίου την Τετάρτη 23 Ιουνίου στις 10:30πμ. Με εισηγητή πάλι τον συνάδελφο μας κ. Ζήση Παπασταμάτη και 3ωρη διάρκεια. Το σεμινάριο θα αφορά στην Ενότητα 6 και θα απαντηθούν ερωτήματα που θα τεθούν ή ζωντανά ή με μειλ στο emdydas@tee.gr πιο πριν. 

Σε ζωντανή ροή στο κανάλι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στο Youtube: (https://www.youtube.com/channel/UCf8UVdeFTBsUFlnv_KgFFvw). Η παρουσίαση του 1ου μέρους σε pdf εδώ, τα περιεχόμενα εδώ, το 1ο μέρος σε βίντεο και το 2ο μέρος σε βίντεο.

Τετάρτη 23/6 - Διαδικτυακό Σεμινάριο για την ''Ανάθεση - Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016'' (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021), μέρος 3ο 

14/6/21

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου μελών ΕΜΔΥΔΑΣ

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ευχαριστεί τους 2.103 συναδέλφους/σες που απάντησαν το ερωτηματολόγιο που αναρτήσαμε. Αποτελούν ένα πολύ ικανοποιητικό δείγμα (άνω του 25% των μελών μας) και βοηθούν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη δράση και τις διεκδικήσεις μας. Προχωράμε σε μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μια και η πιο σοβαρή επεξεργασία τους απαιτεί χρόνο.

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου μελών ΕΜΔΥΔΑΣ