Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

3/9/15

Πορεία ΔΕΘ

Παρά τις πολιτικές αλλαγές και ανατροπές που συνέβησαν στη χώρα μας, η κατάσταση των μηχανικών του δημοσίου όχι μόνο δε βελτιώθηκε αλλά αντίθετα συνέχισε να επιδεινώνεται Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές εις βάρος όλων των εργαζομένων δεν αναχαιτίστηκαν και δεν έγινε άρση των άδικων μέτρων που έχουν επιβληθεί εις βάρος τους. Σήμερα,  η απαξίωση των μηχανικών του δημοσίου σε συνδυασμό με τις τεράστιες ευθύνες που έχουμε επιφορτιστεί, είναι πλήρως αναντίστοιχη με την προσφορά μας στο δύσκολο έργο και τα επιπλέον βάρη που έχουμε αναλάβει, λόγω της υποστελέχωσης του δημοσίου και της έλλειψης μέσων υποδομής και οικονομικών πόρων.
Απαιτούμε
  • Αποκατάσταση των εργατικών, μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν πληγεί
  • Φορολογική δικαιοσύνη
  • Ουσιαστική ανασυγκρότηση του δημοσίου τομέα και αναγνώριση του ρόλου των μηχανικών

Όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015 στις 18:00
στην καθιερωμένη πορεία των εργαζομένων λόγω ΔΕΘ
στο Άγαλμα του Βενιζέλου, Αριστοτέλους