Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/6/23

Θετική απάντηση για την παράταση Αίτησης Επιλογής Ασφαλιστικού Φορέα

δηλώσεις επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών, στην ασφάλιση του οποίου θα προσμετρηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 01/01/2017 και εφ’ εξής, που θα υποβληθούν από τα πρόσωπα του άρθρου 23 παρ. 1,2 και 3 του Ν.4892/ 2022 (εγκ. 35/2022), μέχρι 31/07/2023.

21/6/23

Επιστροφή χρημάτων

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΚΑ. ΚΑΤΑΤΊΘΕΤΑΙ, ΑΤΟΜΙΚΆ.
#Αίτηση προς εκκαθαριστές Μισθοδοσίας για το Επικουρικό .pdf
#Αίτηση για το Επικουρικό.docx