Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

14/12/09

Ο "νέος" δικτυακός τόπος της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Από τις 9.12.09, ο "νέος" δικτυακός τόπος της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εμφανίζεται ως www.emdydas.gr και δεν ισχύει πια η δοκιμαστική διεύθυνση www.ntemos.com (με ανακατεύθυνση).

Αν έχετε συντομεύσεις στα Αγαπημένα (Σελιδοδείκτες) για το wwww.ntemos.com, όπως τους ενημερώσετε.

Επίσης, αν παρατηρήσετε προβλήματα στη λειτουργία του, μπορείτε να ενημερώσετε τον Διαχειριστή στο email: info@ntemos.gr