Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/9/18

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότιμων με Master

http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2370:--------master&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για διπλοσυνταξιούχους

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2369:2018-09-27-08-08-53&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Ενημέρωση σχετικά με ασφαλιστικά μας θέματα.

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2367:2018-09-26-07-57-45&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Εγκύκλιος για κρίσεις Διευθυντών

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2366:2018-09-24-11-52-38&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Παράνομη Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταγέντων Υπαλλήλων

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2365:2018-09-24-11-42-07&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Τμημάτων Μηχανικών του Α.Π.Θ. ως Ισότιμων με Master


https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2364:----------master&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

17/9/18

Παράλληλη ασφάλιση: Οδηγίες για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων με βάση τον Ν. 4387/2016

Με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη συνταξιοδότησης ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016. 

http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2355:2018-09-13-07-01-55&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ,