Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/9/18

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότιμων με Master

http://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2370:--------master&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για διπλοσυνταξιούχους

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2369:2018-09-27-08-08-53&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Ενημέρωση σχετικά με ασφαλιστικά μας θέματα.

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2367:2018-09-26-07-57-45&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Εγκύκλιος για κρίσεις Διευθυντών

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2366:2018-09-24-11-52-38&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Παράνομη Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταγέντων Υπαλλήλων

https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2365:2018-09-24-11-42-07&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Τμημάτων Μηχανικών του Α.Π.Θ. ως Ισότιμων με Master


https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2364:----------master&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23