Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/3/11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29.03.2011


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 25

Θεσσαλονίκη  29/03/2011


Προς:


Κοιν.:
  1. Αν. Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
  2. Γ.Γ.Αποκ.Διοικ.Μακ.Θρακ.
  3. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

 Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
ΤΕΕ & Ενημερωτικό Δελτίο
ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
 Μ.Μ.Ε.
 ΣΠΕΔΕΘ / Κ.Μ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε από τους Μηχανικούς του Δημοσίου 3ωρη στάση εργασίας που κήρυξε η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας.
Η επιτυχής πραγματοποίηση της στάσης στην Κεντρική Μακεδονία είχε σαν αποτέλεσμα την ματαίωση των παρακάτω δημοπρασιών.
1.    ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΚΛΕΙΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΥΖΩΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ (SR) ΠΥΡΓΕΤΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ προϋπ.: 1.200.000,00 €
2.    «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (Ν58.00)» προϋπ.: 11.350.000,00  €
3.    ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ. προϋπ.: 11.918.700,00 €
Είναι σε όλους γνωστή η καθοριστική συμβολή των Διπλωματούχων Μηχανικών στην ανάπτυξη της χώρας. Οι Μηχανικοί γνωρίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η κατασκευή των έργων και αγωνιζόμαστε με υπεράνθρωπες προσπάθειες για την άρτια εκτέλεσή τους, συνειδητοποιώντας ότι αυτό είναι προς όφελος της χώρας και πολύ μεγάλης σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες.
Πραγματοποιούμε όμως αυτές τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ματαίωση δημοπρασιών λόγω της αδιαλλαξίας της Κυβέρνησης σε σχέση με τις προθέσεις της για τη μείωση των εισοδημάτων μας, τη διάλυση του Δημόσιου Τομέα, τη συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων καθώς και την ισοπέδωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. καλεί την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις προθέσεις της, δηλώνοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα των συναδέλφων Μηχανικών να αγωνιστούν μέχρι τέλους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας     H Πρόεδρος    


Κική Αραβίδου          Λένα Φουντουλίδου

24/3/11

ΘΕΜΑ: Μισθοδοσία προσωπικού ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 24

Θεσσαλονίκη 24/03/2011

Προς:Κοιν.:

1.    Υφ.Οικονομικών κ.Σαχινίδη Φίλιππο
2.    Γεν.Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δ/νση Μισθών
22η Δ/νση Μισθολογίου Πανεπιστημίου 37
101 65 ΑΘΗΝΑ


1.    Μέλη μας
2.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & Site
3.    ΤΕΕ & Ενημερωτικό δελτίο
4.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
5.    blog Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.


ΘΕΜΑ: Μισθοδοσία προσωπικού ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Με το υπ’αριθμ. Οικ.2/17986/0022/ 22-2-11 έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομικών κ.Φίλιππου Σαχινίδη πληροφορηθήκαμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο για ακόμη μία φορά υπάλληλοι με ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, προσόντα και αρμοδιότητες θα αμείβονται σε κάθε φορέα διαφορετικά.
Συνεχίζεται επί της ουσίας, ο απαράδεκτος τρόπος άσκησης μισθολογικής πολιτικής επί δεκαετίες, μέσω επιδομάτων διαφορετικών ανά Υπουργείο, ΝΠΔΔ κλπ , που οδήγησε στο σημερινό χάος. Έτσι ενώ από τη μία πλευρά φαίνεται ότι ο σκοπός είναι όλοι οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στον ίδιο φορέα να έχουν τις ίδιες αποδοχές, από την άλλη επιμελώς αγνοείται ότι στους φορείς αυτούς ήδη οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικά επιδόματα άρα και διαφορετικές αποδοχές. Για παράδειγμα οι υπάλληλοι των πρώην Ν.Α., που μετατάχθηκαν εκεί από διάφορα Υπουργεία (Εσωτερικών, ΥΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας κ.α.), διατήρησαν τα επιδόματα του Υπουργείου από το οποίο μετατάχθηκαν, ενώ όσοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν απευθείας στην Ν.Α. λάμβαναν επίδομα σαφώς μικρότερου ύψους από τους συναδέλφους τους.
Με τo ανωτέρω έγγραφο οι υπάλληλοι της πρώην κρατικής Περιφέρειας που μετατάσσονται την Αποκεντρωμένη Διοίκηση διατηρούν τις αποδοχές τους άρα και τα επιδόματά τους, από όπου και αν προέρχονται (Υπ.Εσωτερικών, Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Επίδομα Περιφέρειας) ενώ οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των πρώην Κρατικών Περιφερειών που μετατάσσονται στην νέα αιρετή Περιφέρεια θα λαμβάνουν τις αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Παραβλέποντας το γεγονός ότι οι αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α., όπως προαναφέραμε, δεν ήταν ίδιες για όλους τους υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα, γιατί το επίδομα που λάμβαναν εξαρτιόταν από το που προέρχονταν και άρα για ποιες ακριβώς αποδοχές μιλάμε, δεν είναι λογικό να αναρωτηθούμε με ποιο σκεπτικό προτάσσονται οι αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α., οι οποίες καταργούνται και όχι οι αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην κρατικής Περιφέρειας, αφού άλλωστε γεωγραφικά/διοικητικά μιλάμε για το ίδιο πράγμα;

Στην πράξη, η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου σημαίνει ότι από όλες αυτές τις μετατάξεις, ένα μέρος των υπαλλήλων που μετατάσσονται από τις πρώην κρατικές περιφέρειες στις νέες περιφέρεις, (αυτοί που έπαιρναν το επίδομα των Περιφερειών) θα δει τις αποδοχές του να μειώνονται καθώς θα πρέπει να πάρει το επίδομα των πρώην Ν.Α., όταν επαναλαμβάνουμε ότι το λογικό θα ήταν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι της Ν.Α. που μετατάσσονται στις Περιφέρειες να πάρουν το επίδομα των Περιφερειών.
Επίσης αντίστοιχα οι υπάλληλοι των καταργούμενων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) εμπαίζονται, αφού σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. oικ.2724/19-1-11 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής κ Διακυβέρνησης κ. Γ. Ντόλιου, σε περίπτωση που το σύνολο των αποδοχών τους στη νέα θέση ήταν μικρότερο σε σχέση με εκείνες που λάμβανε πριν τη μετάταξή τους, οι τυχόν επί πλέον τακτικές αποδοχές όπως και τα κάθε είδους επιδόματα, θα διατηρούνταν ως προσωπική διαφορά ,ενώ το έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομικών, επιβάλλει στους υπαλλήλους των τέως ΤΥΔΚ τις αποδοχές των Δήμων στους οποίους μετακινήθηκαν, χωρίς να γίνεται καμία μνεία για τις εκτός έδρας αποζημιώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του καθήκοντος της επίβλεψης εντός των ορίων των νομών, που φυσικά οι Δήμοι δεν διαθέτουν.
Παρόμοια και οι υπάλληλοι των πρώην Ν.Α. που μετατάχθηκαν στους Δήμους, χάνουν τα επιδόματά τους, ενώ οι συνάδελφοί τους που μετατάσσονται στην Περιφέρεια τα διατηρούν. Παρατηρήθηκαν μάλιστα  ορισμένες περιπτώσεις που δεν τους καταβάλλονται ούτε τα αντίστοιχα επιδόματα του νέου φορέα και συνεπώς υφίστανται επί πλέον μείωση των ήδη περικομμένων αποδοχών τους. Και όλα αυτά ενώ ο ίδιος ο Νόμος του Καλλικράτη προέβλεπε ότι οι υπάλληλοι θα διατηρούσαν τις αποδοχές τους μετά τις μετατάξεις.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν για τη σπουδή και τη σκοπιμότητα όλων αυτών των μέτρων, εν αναμονή μάλιστα του ενιαίου μισθολογίου, που βέβαια μόνο τρόμο προκαλεί στους υπαλλήλους, Και αυτό γιατί ενώ όλοι μας, γενικά, συμφωνούμε για την εφαρμογή ενός δίκαιου και αξιοκρατικού μισθολογίου στον Δημόσιο Τομέα, βλέποντας στην πράξη τα μέτρα που πάρθηκαν μέχρι σήμερα (περικοπές 20% στα επιδόματα μας, εξαφάνιση του 13ου-14ου μισθού, πάγωμα μισθών με παράλληλη αύξηση έμμεσων φόρων, τιμολογίων ΔΕΚΟ κλπ), σε συνδυασμό με τη περιρρέουσα φιλολογία από τα ΜΜΕ για περαιτέρω περικοπές, οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι επίκειται και νέα σφοδρή επίθεση στις αποδοχές μας.
Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να καταργήσετε τις διατάξεις των Ν.3899/10 και 3845/10, που εφαρμόζει η εγκύκλιός σας και οδηγούν σε νέες ανισότητες στον Δημόσιο Τομέα και μέσα από ένα σύγχρονο κλαδικό μισθολόγιο ανάλογο προσόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια και η ομογενοποίηση των αποδοχών μας.

Για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας     H Πρόεδρος    


Κική Αραβίδου          Λένα Φουντουλίδου

21/3/11


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 22

Θεσσαλονίκη  18/03/2011

Προς:

1.    ΤΕΕ
2.    ΤΕΕ / ΤΚΜ
3.    Πολεοδομίες Κεντρικής Μακεδονίας

Μετά από αναφορές συναδέλφων που εργάζονται στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας διαπιστώθηκαν προβλήματα που αφορούν τη χρήση κωδικών για την κατάθεση αμοιβών μελετών και επιβλέψεων, όπως αυτό εφαρμόζεται μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ. Τα προβλήματα αφορούν δικαιώματα εκπόνησης και επίβλεψης οικοδομικών έργων από τις διάφορες ειδικότητες Μηχανικών. Συγκεκριμένα στο σύστημα μετά την έκδοση των κωδικών δεν προβαίνει σε κανένα έλεγχο των μελετών που εκπονεί ο εκάστοτε μηχανικός σε σχέση με την ειδικότητα του και τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Αποτέλεσμα είναι μηχανικοί να καταχωρούν και εκτυπώνουν έντυπα αμοιβών για μελέτες ή επιβλέψεις που δεν εμπίπτουν στα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η κατάθεση αμοιβών:
α) για μελέτη αντισεισμικού σχεδιασμού των κτιρίων από ειδικότητες που δεν έχουν δικαίωμα εκπόνησής τους
β) για μελέτες κτιριακών έργων από τεχνολόγους έργων υποδομής
γ) για μελέτες εξαρτημένων τοπογραφικών από αρχιτέκτονες ή τεχνολόγους εν γένει, κλπ.

Όταν στους συναδέλφους μηχανικούς δεν γίνεται αποδεκτή η κατάθεση τέτοιων μελετών και αμοιβών από συναδέλφους πολεοδομικών υπηρεσιών, οι ιδιώτες μεταθέτουν την ευθύνη στο σύστημα του ΤΕΕ που τους επέτρεψε να εκτυπώσουν το έντυπο αμοιβής.

Κατόπιν των ανωτέρω και για την αποφυγή διενέξεων μεταξύ των ιδιωτών και των υπαλλήλων μηχανικών, παρακαλούμε για τον έλεγχο των επαγγελματικών δικαιωμάτων πριν από την έκδοση του σχετικών κωδικών και κατά τη χρήση τους, ώστε να μην αποτελεί η ύπαρξη του άλλοθι νομιμοποίησης σύνταξης μελετών από μη προβλεπόμενες ειδικότητες. 

Για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας     H Πρόεδρος    


Κική Αραβίδου          Λένα Φουντουλίδου