Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

14/9/14

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
   Αθήνα, 11-9-2014  
Αρ. Πρωτ. : 6751  

  Προς :  1.  Υπουργό Εσωτερικών    
     κ. Αργ. Ντινόπουλο.
2.  Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών
     κ. Χρ. Σταϊκούρα.
 

Κοιν.:  1.  Υφυπουργό Εσωτερικών
         κ. Γ. Ντόλιο.    
   2.  Πρόεδρο και Δ.Ε. Τεχνικού    
    Επιμελητηρίου Ελλάδας.
3.  Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.


Θέμα: Αυθαίρετη κατάργηση της υπερβάλλουσας του 25% μείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου που μετακινούνται.

Κύριοι Υπουργοί,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί σημαντικό αριθμό μελών μας (και όχι μόνο) ως συνέπεια αυθαίρετης ερμηνείας του άρθρου 3 παράγραφος 22 του ν. 3899/2010, με την εφαρμογή του οποίου, σε κάθε υπάλληλο που μετακινείται στο Δημόσιο καταργείται το ποσόν της προσωπικής διαφοράς που ελάμβανε στο Φορέα από τον οποίο προερχόταν. Στα πλαίσια του παραπάνω νόμου και ερμηνεύοντας κακώς και αυθαίρετα και την υπερβάλλουσα του 25% μείωση των αποδο-χών που προέκυψε από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου ν. 4024/2011, όπως αυτή προσδιορίστηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, ως προσωπική δι-αφορά την καταργούν σε κάθε μετακινούμενο.
Ισχυρή απόδειξη της παραπάνω εκτίμησής μας, περί αυθαίρετης ερμηνείας της υφιστάμενης νομοθεσίας, αποτελεί και η απόφαση του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο στα πλαίσια ερωτήματος σχετικού με το θέμα αποφάσισε με την πράξη 211/2013 ότι, η υπερβάλλουσα του 25% μείωση των αποδοχών υπαλλήλων που προέκυψε από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου ν. 4024/2011, δεν σχετίζεται με προσωπική διαφορά ώστε να καταργηθεί σε περίπτωση μετακίνησης, αλλά απαιτείται η συνέχιση της καταβολής της και στο νέο Φορέα. 

Κύριοι Υπουργοί, 
Με βάση τα παραπάνω ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για αποκατάσταση της νομιμότητας καθώς και των οικονομικών απωλειών που έχουν υποστεί, όσοι συνάδελφοί υπήρξαν θύματα αυτής της αυθαίρετης εφαρμογής του ν. 3899/2010 (κυρίως μέσα από έγγραφες απαντήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Δ/νση μισθολογίου). 
Επισημαίνουμε παράλληλα ότι, η αποκατάσταση της νομιμότητας στο συγκεκριμένο θέμα, θα βοηθήσει να αρθούν κάποιες από τις εύλογες επιφυλάξεις που έχουν διατυπώ-σει οι εργαζόμενοι σε σχέση με την συμμετοχή τους στις διαδικασίες κινητικότητας στο Δημόσιο.
Με την πεποίθηση της άμεσης παρέμβασής σας, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε  διευκρίνιση απαιτηθεί σχετικά με το θέμα. 


4/9/14

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΜΗΧΑΝΙΚE

Σάββατο 6 Σεπτέμβρη

ώρα 18:30 έλα

στο Άγαλμα του Βενιζέλου

στην πορεία των Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


Οι Μηχανικοί του Δημοσίου λέμε:

ΟΧΙ στην μισθολογική εξαθλίωση με τη συνεχιζόμενη άσκοπη λιτότητα
ΝΑΙ στην αξιοκρατία και το ποιοτικό Δημόσιο
ΟΧΙ στις προσχηματικές αξιολογήσεις
ΝΑΙ σε δίκαιο, κοινωνικού χαρακτήρα συνταξιοδοτικό & ασφαλιστικό σύστημα
ΟΧΙ στην υποβάθμιση της ζωής μας
ΝΑΙ στην προστασία των δημόσιων αγαθών

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ !

Για να είμαστε όλοι μαζί και κανένας μόνος του