Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

14/5/21

Email επικοινωνίας για ερωτήματα σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών

Email επικοινωνίας για ερωτήματα σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών 

Συνάδελφοι/σες

Όπως μας ενημέρωσε το ΤΕΕ, έχει δημιουργηθεί το email: anadromika6k@central.tee.gr στο οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν ερωτήματα σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών και την λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία και θα ανέβει τη Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στο email και τα εξής στοιχεία: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜ ΤΕΕ.

12/5/21

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου ΄΄Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα΄΄

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου ΄΄Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα΄΄  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας (13-5-2021)

 
Σεμινάριο για την ''Ανάθεση - Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016'' (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021)

Διαδικτυακό Σεμινάριο για την ''Ανάθεση - Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016'' (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021)