Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

10/11/23

Παραιτήσεις Μηχανικών από Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

 https://www.emdydas.gr/images/stories/news/9.11.2023_stoiheia_asep2023_9195.pdf

https://www.emdydas.gr/

Θέμα : Παραιτήσεις Μηχανικών από Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ Με το παρόν κοινοποιούμε στοιχεία που λάβαμε από τον ΑΣΕΠ, κατόπιν συνάντησης που είχαμε με τον Πρόεδρο και στελέχη της Αρχής και σε συνέχεια σχετικών παρεμβάσεων μας. Όπως έχουμε γράψει και σε άλλες ανακοινώσεις μας, οι κινητοποιήσεις μας της περιόδου 2020-2021 είχαν ως αποτέλεσμα την – για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια – συμπερίληψη αρκετών Διπλωματούχων Μηχανικών σε Διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, οι οποίες ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο. Οι διαδικασίες αυτές αφενός προχωρούν με καθυστερήσεις, αφετέρου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες απώλειες προσωπικού των τελευταίων ετών (ούτε τις επερχόμενες αποχωρήσεις, οι οποίες αυξάνουν διαρκώς). Καταρχήν όσον αφορά την προκήρυξη 13/2021 για προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες, η οποία εξέδωσε οριστικά αποτελέσματα πριν ένα χρόνο (12/2022), έχουμε ήδη ένα 37-38% των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί λόγω παραιτήσεων. Ειδικά σε ειδικότητες όπως οι Ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 50%. Στο πλήθος των αναπληρώσεων θα πρέπει να προστεθούν και περιπτώσεις όπου συνάδελφοι/σες ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός αυτής της περιόδου μη αντέχοντας τα «παράλληλα καθήκοντα», τις αυθαιρεσίες των αιρετών και φυσικά τις εξευτελιστικές αποδοχές του Δημοσίου.

 Όσον αφορά το Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2023 έχουμε τα παρακάτω στοιχεία. Για το διαγωνισμό αυτό εκκρεμεί η έκδοση της προκήρυξης για την επιλογή των επιτυχόντων μέσα στο Νοέμβριο 2023, όπως μας μεταφέρθηκε. Ο διαγωνισμός αυτός θα απορροφήσει για το 2023 676 από τους επιτυχόντες, ενώ από το ίδιο Μητρώο θα απορροφηθούν και οι προσλήψεις του 2024. Είναι προφανές ότι οι επιτυχόντες δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων γιατί θα υπάρξουν ξανά παραιτήσεις, αποχωρήσεις, κοινοί διοριστέοι με άλλους διαγωνισμούς κλπ. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2Γ/2023 Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι σύμφωνα με το Ν.5021/23 από τους επιλαχόντες της 13Κ/2021 θα πρέπει να απορροφηθούν επιπλέον 150 Μηχανικοί για τις ΥΔΟΜ: «Στις Υ.ΔΟΜ. που παρείχαν την 31η.12.2022 διοικητική υποστήριξη και στις Υ.ΔΟΜ. της έδρας κάθε νομού δύναται να συστήνονται, εφόσον οι κενές θέσεις δεν επαρκούν, επιπλέον έως εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που απαιτούνται για την κάλυψη της  ελάχιστης στελέχωσης, μη προσμετρούμενου σε αυτή του προσωπικού της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 97Α. Οι συνιστώμενες, καθώς και οι κενές θέσεις που απαιτείται να καλυφθούν για την επίτευξη της ελάχιστης στελέχωσης, δύναται να καλύπτονται από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης 13Κ/2021» Τέλος αναρτούμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των διαγωνισμών των 3 τελευταίων ετών, όπως μας δόθηκαν από τον ΑΣΕΠ. Αν και τα στοιχεία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας, νομίζουμε ότι βάσιμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η απασχόληση στο Δημόσιο δεν είναι πια ελκυστική για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς – παρά τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν – γιατί ο συνδυασμός των τεράστιων ευθυνών που αναλαμβάνουν σε ένα υποστελεχωμένο και δυσλειτουργικό περιβάλλον με τις εξευτελιστικές αποδοχές των νεοδιόριστων (της τάξης των 850 ευρώ το μήνα, επί 12 μήνες) λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση επιστημόνων με διάθεση και όρεξη προσφοράς. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Για τους παραπάνω λόγους διοργανώνουμε την εβδομάδα κινητοποιήσεων του κλάδου μας, διότι η μισθολογική αναβάθμιση των Μηχανικών είναι αλληλένδετη με τη στελέχωση και τη σωστή λειτουργία Σύγχρονων Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών που να προστατεύουν αποτελεσματικά το Δημόσιο Συμφέρον, το Περιβάλλον, και τις αναγκαίες για την κοινωνία Υποδομές και Έργα.

30/6/23

Θετική απάντηση για την παράταση Αίτησης Επιλογής Ασφαλιστικού Φορέα

δηλώσεις επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών, στην ασφάλιση του οποίου θα προσμετρηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 01/01/2017 και εφ’ εξής, που θα υποβληθούν από τα πρόσωπα του άρθρου 23 παρ. 1,2 και 3 του Ν.4892/ 2022 (εγκ. 35/2022), μέχρι 31/07/2023.

21/6/23

Επιστροφή χρημάτων

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΚΑ. ΚΑΤΑΤΊΘΕΤΑΙ, ΑΤΟΜΙΚΆ.
#Αίτηση προς εκκαθαριστές Μισθοδοσίας για το Επικουρικό .pdf
#Αίτηση για το Επικουρικό.docx

30/1/23

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ 6%ο

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ  6%ο

Για την εγγραφή ή την επικαιροποίηση  εγγραφής(για όσους ήταν γραμμένοι στο παλιό μητρώο που καταργήθηκε)   στην Εμδυδας Κεντρικής Μακεδονίας και για την εγγραφή στο μητρώο των δικαιούχων του πόρου του 6%ο ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1.Για την εγγραφή στην ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας απαιτούνται

 α) η αίτηση-απογραφικό( νέας εγγραφής ή επικαιροποίησης) που επισυνάπτεται, για ενημέρωση των στοιχείων   στο αρχείο της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας και

β) το ΦΕΚ πρόσληψής ή μετάταξης στην υπηρεσία

γ) βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στην νέα υπηρεσία όπου να φαίνεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΟΝΟ ΣΤΟ Ε-ΜΑΙL ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (kmemdydas@gmail.com)

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ.  ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΊ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΙΤΩΝΤΑ/ΑΙΤΟΥΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

2.Για την εγγραφή στους δικαιούχους του πόρου του 6%ο απαιτούνται:

1)αίτηση-απογραφικό (συνημμένα έντυπο) με ημερομηνία υποβολής ( συνημμένο πρότυπο) και ημερομηνία παρακράτησης της μηνιαίας συνδρομής 1,5 € ( από την υπηρεσία του αιτούντα/-ουσης) από την ημερομηνία της αίτησής του (αντί από 1-1-2018 που γράφει το πρότυπο έντυπο και το οποίο θα διορθώσεις  στην αίτησή σου).

2)βεβαίωση υπηρεσίας σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο-πρότυπο(υπάρχει και υπόδειγμα αίτησης προς την υπηρεσία σου)

3)φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας ή ηλεκτρονική εκτύπωση ΙΒΑΝ (όπου θα φαίνεται ο αιτών/-ουσα  μοναδικός/-η ή πρώτο-η δικαιούχος)

4) Συνδρομή για το διάστημα ετών από 2012 έως και 2017 ---50€, ή αναλογικά για τα χρόνια που ήταν στην ΕΜΔΥΔΑΣ μετά το 2012 (φαίνεται στο συνημμένο ενημερωτικό) τα οποία θα κατατε-θούν στον λογαριασμό της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ (αφορά τα μέλη του παλιού μητρώου) στην τράπεζα Αττικής (στον λογαριασμό που φαίνεται στις οδηγίες στα συνημμένα). Οι νέοι εγγραφόμενοι στην ΕΜΔΥΔΑΣ δεν πληρώνουν εκτός των συνδρομών από την ημερομηνία εγγραφής τους στην ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΟΝΟ ΣΤΟ Ε-ΜΑΙL ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (kmemdydas@gmail.com)

 ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΊ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΙΤΩΝΤΑ/ΑΙΤΟΥΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ

 --- Να δηλωθεί από τον αιτούντα στην υπηρεσία του  με Υ.Δ. ότι αποδέχεται να παρακρατείται μηνιαία 1,5€ από την υπηρεσία μισθοδοσίας του από την ημερομηνία της αίτησής του-εγγραφής του στην ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ και θα αποδίδεται στον κωδικό ΕΑΠ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ και αντίγραφο της ΥΔ να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην  ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ

---Να αποστέλλει το νέο μέλος το εμαιλ και το τηλέφωνο της υπηρεσίας μισθοδοσίας του για επικοινωνία και για να αποστεί-λουμε το επιβεβαιωτικό έγγραφο που αποζητούν οι υπηρεσίες.

 Σημείωση: Τα δικαιολογητικά να σταλούν για ταχύτητα με e mail  στο e mail της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ (αφού πρώτα σκαναριστούν) και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι προαναφερόμενες διαδικασίες κατά περίπτωση για να προωθηθούν στην Αθήνα για περαιτέρω έλεγχο και στην συνέχεια να μας  αποσταλούν και σε φυσική μορφή ή αυτοπροσώπως  στην Αγγελάκη 13- 2ος όροφος-Κτίριο Αρχιτεκτονικού Δήμου Θεσσαλονίκης.(τηλ. 6944 559 763) Παρακαλούμε για την όσο δυνατόν γρηγορότερη αποστολή όλων των παραπάνω δικαιολογητικών μέσω e mail