Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

8/7/11

Τοποθετήσεις υπαλλήλων


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 57

Θεσσαλονίκη  08/07/2011

Προς: Κοιν.:

κ.Διονύσιο Ψωμιάδη
Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
 Κεντρικής Μακεδονίας

Όπως πίνακας αποδεκτών


ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών  της πρώην κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΔΕ,ΔΕΣΕ,ΔΕΚΕ ) και της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης(ΔΙΣΑ) σε υπηρεσίες της (αιρετής) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Από την Παρασκευή 1/7/11 μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών της πρώην κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΔΕ,ΔΕΣΕ,ΔΕΚΕ) και της ΔΙΣΑ, που για το α΄εξάμηνο του 2011 ανήκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) στην αιρετή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Ν.3582/10, πρόγραμμα «Καλλικράτης» και με την υπ’αριθμ. 2008/1-7-11 Απόφασή σας έγινε η τοποθέτηση των υπαλλήλων τους σε υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Η όλη όμως διαδικασία με την οποία έγινε η τοποθέτηση των υπαλλήλων στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της αιρετής Περιφέρειας ή η μετακίνηση τους σε άλλες Υπηρεσίες με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, προκαλεί τουλάχιστον ερωτηματικά για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς είναι βέβαιο ότι δεν λήφθηκαν υπόψη το γνωστικό αντικείμενο, η εμπειρία, τα χρόνια υπηρεσίας και τα τυπικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου. Και αυτά όταν οι εγκύκλιοι 34 & 35 του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστούσαν την τοποθέτηση του εξειδικευμένου στελεχικού δυναμικού  στις αρμόδιες Δ/νσεις με συναφείς αρμοδιότητες και ότι «η εύρυθμη και ταχεία πρόοδος των έργων εξυπηρετείται από τον ορισμό του ίδιου επιβλέποντα στα έργα μέχρι την ολοκλήρωσή τους». Συγκεκριμένα:

§  Από τη ΔΕΣΕ: Το 60% των μηχανικών υπαλλήλων της, ο Δ/ντης και το σύνολο των προϊσταμένων της, μετακινήθηκε σε άλλες υπηρεσίες, αφήνοντας κενό στη συντήρηση του εθνικού οδικού της Κεντρικής Μακεδονίας, μήκους περίπου 1600 km.

§  Από τη ΔΕΚΕ :Αποδυναμώθηκαν ή διαλύθηκαν ολοσχερώς ομάδες επίβλεψης των σημαντικότερων έργων του ΕΣΠΑ με άγνωστες ακόμη συνέπειες για την πορεία των τόσο σημαντικών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Συνάδελφοι μηχανικοί, υπάλληλοι και ένας προϊστάμενος μέχρι την προηγούμενη μέρα, με εμπειρία χρόνων στην εκτέλεση κυρίως έργων οδοποιίας απομακρύνονται.

§  Από τη ΔΔΕ: Απομακρύνεται ο μέχρι την προηγούμενη μέρα Δ/ντης καθώς και συνάδελφος μηχανικός, πρώην προϊστάμενος με χρόνια εμπειρίας στις μελέτες και εξειδίκευση στις ειδικές κατασκευές, λίγο πριν τη συνταξιοδότηση του μετακινείται σε εντελώς άσχετο αντικείμενο, ακόμη και για το επιστημονικό και γνωστικό του πεδίο.

§  Στη σημαντικότερη για την υλοποίηση υποδομών στην Περιφέρεια, Δ/νση Τεχνικών Έργων της σημερινής ΠΚΜ, μετά την απομάκρυνση όλων των έμπειρων συναδέλφων Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών, έμεινε ΕΝΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός από την πρώην ΔΕΣΕ, που είναι πρακτικά αδύνατο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών έργων που εκτελούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

§  Από τη ΔΙΣΑ: το 72% των υπηρετούντων σ’ αυτήν υπαλλήλων τοποθετήθηκε σε άσχετες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να είναι απορίας άξιο για το πώς θα διεκπεραιωθεί το ιδιαίτερα σοβαρό αντικείμενό της (δικαιούχος δράσεων ΕΣΠΑ και ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις). Παράλληλα η αιρετή Περιφέρεια είχε φροντίσει και τοποθετήσει από 1.1.2011 το σύνολο των προϊσταμένων στη διάδοχη υπηρεσία Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δ/ντή & Τμηματάρχες), με ότι αυτό συνεπάγεται σε προσωπικό επίπεδο για τους ήδη προϊσταμένους της ΔΙΣΑ και την ομαλή συνέχεια λειτουργίας της νέας υπηρεσίας.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ, μεταξύ άλλων φορέων, έγκαιρα είχε επισημάνει τα προβλήματα και τις αδυναμίες λειτουργίας που θα προέκυπταν από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Γι’ αυτό άλλωστε και από τον Οκτώβριο του 2010 είχε καταθέσει τις προτάσεις της για την αλλαγή του εξωπραγματικού οργανογράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, προκειμένου να μπορέσουν οι Υπηρεσίες να λειτουργήσουν.

Ø  Θεωρούμε τραγική τη χρονική συγκυρία που επέλεξε η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή του Καλλικράτη στις Περιφέρειες. Οι Υπηρεσίες που ασχολούνται με το ΕΣΠΑ, όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες της πρώην κρατικής ΠΚΜ και η ΔΙΣΑ, που το έργο τους μόνο θετικό μπορεί να κριθεί για την Περιφέρεια αλλά και τη χώρα,  έπρεπε, εν μέσω της κρίσης που ταλαιπωρεί τη χώρα, να διευκολυνθούν στο έργο τους και να στηριχθούν.
Ø  Θεωρούμε εξίσου τραγική την επιλογή της αιρετής διοίκησης της ΠΚΜ, χωρίς αξιολόγηση και διάλογο για τους στόχους, το αντικείμενο και το αναγκαίο προσωπικό, να προχωρήσει σε αυθαίρετες επιλογές και στοχευμένες μετακινήσεις συναδέλφων.
Ø  Μας είναι αδύνατον να κατανοήσουμε πως αντί αυτών, προστίθενται εμπόδια στην εκτέλεση των έργων και κατά συνέπεια στην απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Εμπόδια  λειτουργικά με τη διάλυση των υπηρεσιών που  εκτελούν τα έργα αλλά και θεσμικά από τους εσωτερικούς οργανισμούς που προκρίθηκαν ως πρότυπα.

Κύριε Περιφερειάρχη,
μετά τα παραπάνω ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να βρεθεί λύση για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας και την, όσο το δυνατόν, ομαλή συνέχιση του έργου τους.
  
Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
 
 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.κ.Καστανίδη Χάρη, Υπουργό Εσωτερικών
2.κ.Ραγκούση Ιωάννη, Υπουργό Υποδομών,Μεταφορών & Δικτύων
3.κ.Κουκουλόπουλο Πάρι, Υφυπουργό Εσωτερικών
4.κ.Μαγκριώτη Ιωάννη, Υφυπουργό Υποδομών,Μεταφορών & Δικτύων
5.κ.Μάρκο Μπόλαρη, Επικεφαλής Παράταξης «Κεντρική Μακεδονία: Μέτωπο Ανάπτυξης»
6.κ.Κωνσταντινίδη Θεοδόση, Επικεφαλής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
7.κ.Ξηροτύρη Ασημίνα, Επικεφαλής Παράταξης  «Δημοκρατία-Οικολογία-Συμμετοχή»
8.κ.Κουράκη Τάσο, Επικεφαλής Παράταξης  ’Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα’’
9.κ.Βελόπουλο Κυριάκο, Επικεφαλής Παράταξης «Καθαρά χέρια, Καθαρές ιδέες, Καθαρές λύσεις»
10.κ.Τρεμόπουλο Μιχάλη, Επικεφαλής Παράταξης  «Οικολογία Αλληλεγγύη»
11.κ.Κούτρα Γιάννη, Επικεφαλής Παράταξης  «Αντικαπιταλιστική Αριστερά-Ανταρσία σε κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ-Καλλικράτη»
12.ΤΕΕ ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
13.ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ,Αρμος& site
14.Ιστολόγιο ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ
15.ΔΔΕ,ΔΕΚΕ,ΔΕΣΕ,ΔΙΣΑ