Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

12/7/19

Ενημέρωση για τον πόρο. Υπενθύμηση, στις φορολογικές δηλώσεις


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                    Αθήνα, 12/7/2019
Αρ. Πρωτ. : 7860
Προς: Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).
Θέμα : Ενημέρωση για τον πόρο 6ο/οο


Συνάδελφοι
Ενημερώνουμε ότι χθες Πέμπτη 11/4/2019, πιστώθηκε ο πόρος για το τα δύο πρώτα δίμηνα του 2019 (Ιανουάριος - Απρίλιος) στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η καταβολή ήταν 49,82 € για όσους δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή του 2019 στο ΤΕΕ και 72 € για όσους το είχαν ξοφλήσει. Δυστυχώς το ΤΕΕ μας ενημέρωσε ότι δε μπόρεσε να προχωρήσει με την παρούσα καταβολή και σε αναδρομικές καταβολές. Στο επόμενο διάστημα θα ανέβουν τα σχετικά εκκαθαριστικά στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Όσον αφορά τις Φορολογικές δηλώσεις του 2018 έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά.

Η καταβολή του διμήνου Μαΐου - Ιουνίου 2019 μάλλον θα γίνει μαζί με το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου τον Οκτώβρη 2019.


http://emdydas.gr/news-po/2372-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-6%E2%80%B0.html


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αθήνα, 4-4-2019
Αρ. Πρωτ. : 7763
Προς: Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
(για ενημέρωση των μελών)
  1. Θέμα : Φορολογικές Δηλώσεις και πόρος 6ο/οο

Συνάδελφοι/σες
Σας ενημερώνουμε ότι στην Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων έχουν αναρτηθεί τα εκκαθαριστικά για τα ποσά που λάβαμε μέσα στο 2018 για τον πόρο 6ο/οο. Συγκεκριμένα στους Κωδικούς 301 ή 302 “Αθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κλπ (εκτός περιπτ. 2, 3)” και 315 ή 316 “Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περιπτώσεις 1,2,3 και 4) ” έχει αναρτηθεί σε όλους τους δικαιούχους το κάτωθι:
Στον πίνακα εμφανίζονται στοιχεία από τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερισμάτων, τόκων (εκτός τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιωμάτων βάσει του ηλεκτρονικού αρχείου των εργοδοτών-φορέων. Όσα ποσά δεν έχουν προσυμπληρωθεί, συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης με εξαίρεση τα αναδρομικά αποδοχών-συντάξεων που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται στοιχεία βεβαιώσεων ή διαφωνείτε με τα εμφανιζόμενα, επικοινωνήστε με τον εργοδότη-φορέα.
Πίνακας Μηνυμάτων
Α.Φ.Μ. μισθωτού
Ονοματεπώνυμο Μισθωτού
Α.Φ.Μ. Εργοδότη
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη
Είδος Αποδοχών
Ακαθάριστες Αποδοχές
Φορολογητέο ποσό
Φόρος που παρακρατήθηκε
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Έτος αναφοράς

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
090002260
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λοιπά αποδοχών
224,00
215,94
44,80
0,00

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση κατάθεσης βεβαιώσεων για τον πόρο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ11/7/19

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 9 Ιουλίου 2019

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 9 Ιουλίου 2019.  .docx
https://www.emdydas.gr/news-po/2457-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B4%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-9-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-2019.html

Έγγραφο Υπ. Εργασίας για κρατήσεις στην προσωπική διαφορά

Ενημέρωση για κρατήσεις στην προσωπική διαφορά σε ΙΔΑΧ. doc
Έγγραφο Υπ. Εργασίας για κρατήσεις στην προσωπική διαφορά. pdf

ΠΔ 71/2019 : Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)


ΠΔ 71/2019
ΠΔ 71/2019 : Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)  .pdf
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
Το Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρη- σης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), περιλαμβάνει: α) το μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.) και β) το μητρώο Επιχειρήσεων Πα- ραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). 
Άρθρο 2 Εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Μελετητών - Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία
Άρθρο 3 Μελετητές - Μορφή και Περιεχόμενο Πτυχίου
Άρθρο 4 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μ.Ε.Μ
Άρθρο 5 Αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή
Άρθρο 6 Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Μ.Ε.Μ
Άρθρο 7 Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Μ
Άρθρο 8 Χορήγηση πτυχίων μελετητών
Άρθρο 9 Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)
Άρθρο 10 Μεταβατικές Διατάξεις Μ.Ε.Μ
Άρθρο 11 Τήρηση του Μητρώου
Άρθρο 12 Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. - Δικαιολογητικά εγγραφής
Άρθρο 13 Εγγραφή, κατάταξη, εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και επέκταση σε άλλες κατηγορίες έργων
Άρθρο 14 Στοιχεία Εμπειρίας - Πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ
Άρθρο 15 Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Μ.Ε.Κ
Άρθρο 16 Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.Κ
Άρθρο 17 Χορήγηση Βεβαιώσεων Μ.Ε.Κ.
Άρθρο 18 Εγγραφή διπλωματούχων των ειδικοτήτων του π.δ. 90/2014 (Α΄ 138) στο Μ.Ε.Κ
Άρθρο 19 Εγγραφή Πτυχιούχων Υπομηχανικών, Πτυχιούχων ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και πρώην Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤ.Ε.Ε. στο Μ.Ε.Κ
Άρθρο 20 Διαγραφή από τα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών
Άρθρο 21 Εγγραφή στο μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε)
Άρθρο 22 Τήρηση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε
Άρθρο 23 Εγγραφή στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.- άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 - καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Άρθρο 24 Επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων - Τμήματος II του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 83 του ν. 4412/2016)
Άρθρο 25 Κατάταξη των επιχειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε
Άρθρο 26 Όρια εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών
Άρθρο 27 Διαδικασία Εγγραφής
Άρθρο 28 Δικαιολογητικά εγγραφής στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε
Άρθρο 29 Στήριξη στις ικανότητες τρίτων
Άρθρο 30 Χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής και κατάταξης Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
Άρθρο 31 Πιστοποιητικά εμπειρίας
Άρθρο 32 Ανανέωση εγγραφής Μελετητικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 33 Αναθεώρηση και ανακαθορισμός κατάταξης Μελετητικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 34 Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων
Άρθρο 35 Εγγραφή - Τήρηση - Λειτουργία
Άρθρο 36 Δικαιολογητικά Εγγραφής
.....................

Βίντεο από το 18ο Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

https://www.emdydas.gr/news-po/2453-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-18%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B4%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83.html

Διατήρηση υφιστάμενου ΜΚ σε μετατασσόμενο Υπάλληλο


Διατήρηση υφιστάμενου ΜΚ σε μετατασσόμενο Υπάλληλο.   .docxhttps://www.emdydas.gr/news-po/2451-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BA-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF.html

Ψηφίσματα 18ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

https://www.emdydas.gr/news-po/2450-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-18%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B4%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83.html
1.  Ψήφισμα για αποθεματικό πόρου  .doc
2.  Ψήφισμα για εκτός έδρας αποζημίωση Μηχανικών  .doc
3.  Ψήφισμα σχετικά με την ανάθεση μελετών και επίβλεψης δημοσίων έργων ως υπηρεσιών συμβούλων  .doc
4.  Ψήφισμα για το ΜηΜΕΔ  .doc 
5.  Ψήφισμα για την Υγεία  .doc
6.  Ψήφισμα για Προσωπική Διαφορά  .doc
7.  Ψήφισμα για τις Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τις Συμβάσεις Παραχώρησης  .doc
8.  Ψήφισμα για Νομική Κάλυψη Διπλωματούχων Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων  .doc
9.  Ψήφισμα για το Ασφαλιστικό  .doc