Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

25/12/19

Ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ


Ομόφωνο Ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 13/12/2019
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει ομόθυμα την έντονη διαμαρτυρία του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές υποστελέχωσης, υποβάθμισης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, υποτίμησης των Διπλωματούχων Μηχανικών και ποινικοποίησης της εργασίας τους.

23/12/19

Ενημέρωση για τον πόρο και το αποθεματικό

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  23/12/2019
Αρ. Πρωτ. :8027                           
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).
Θέμα :  Ενημέρωση για τον πόρο 6ο/οο και το αποθεματικό.

Συνάδελφοι/σες
   Όπως είχαμε ενημερώσει σχετικά, στις 12 Δεκεμβρίου καταβλήθηκε ο πόρος 6ο/οο για το τετράμηνο Μαΐου – Αυγούστου 2019 στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το ποσό ήταν 140 € μεικτά, απ’ όπου παρακρατείται 20 % φόρος και η αναλογούσα (1/3) συνδρομή του ΤΕΕ. Ενημερώνουμε επίσης ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του πόρου αποφάσισε πρόσφατα, την καταβολή 90 € μεικτών για το επόμενο δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί νε νεότερη ανακοίνωση.
      Όσον αφορά το αποθεματικό και σε συνέχεια της από 6/11/2019 ανακοίνωσης μας, ενημερώνουμε ότι συγκροτήθηκε η σχετικά διαχειριστική Επιτροπή και πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση την Πέμπτη 19/12/2019. Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συνέχιζε και συνεχίζει να πιέζει και να ενημερώνει προς κάθε κατεύθυνση ώστε το θέμα να επιλυθεί το συντομότερο.
Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο, δημιουργικό και αγωνιστικό το 2020 για όλους/ες τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

9/12/19

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε έγγραφό μας για την αναγνώριση Προϋπηρεσίας συναδέλφων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:  8001                                                Αθήνα,  9-12-2019
                           
                                        Προς:        Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                (για ενημέρωση των συναδέλφων)

Θέμα:  Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε έγγραφο μας για την αναγνώριση Προϋπηρεσίας συναδέλφων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Συνάδελφοι/σες αναρτούμε την απάντηση της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών στο από 19/5/2019 έγγραφο μας με το οποίο αναφέραμε ότι: «Θεωρούμε αυτονόητο ότι εφόσον η Προϋπηρεσία αυτή έχει παρασχεθεί από τους συναδέλφους σε Δημόσιους Φορείς (δηλαδή  Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α' του ν. 3429/2005) αυτή και πρέπει να αναγνωρισθεί πλήρως, μισθολογικά και βαθμολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4354/15.».
Η απάντηση του Υπουργείου -αποδεχόμενη την ουσία του σκεπτικού μας- όμως είναι ότι : «Ειδικότερα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, η Υπηρεσία μας έχει υποβάλλει σχετικό ερώτημα στο ΝΣΚ το οποίο εκκρεμεί μέχρι σήμερα.»
Θα ενημερώσουμε σχετικά για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει.