Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

13/5/14

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Τα παραδείγματα ατελείωτα:
Κάνεις τη δουλειά σου;Είσαι υπόλογος!

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου κάλεσε σε απολογία μηχανικό για πειθαρχικό παράπτωμα με βάση το “αμφιλεγόμενο” πειθαρχικό δίκαιο του Ν.4057/12. Η κατηγορία αφορά την αποστολή εκθέσεων απόψεων-εισηγήσεις, που είχαν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σχετικά με αυθαίρετη κατασκευή! Η διαδικασία αυτή είχε επανειλημμένα ακολουθηθεί στο παρελθόν, ήταν σε γνώση της υπηρεσίας και μάλιστα με την έγγραφη άδεια του προϊσταμένου, αφού σύμφωνα με αριθμό εγγράφων του: “οι υπάλληλοι που θα παρίστανται στις συνεδριάσεις μπορούν να καταθέτουν γραπτές εκθέσεις με αποκλειστικά δική τους ευθύνη ενώ τα έγγραφά τους δεν θα συντάσσονται κατά τη μορφή δημοσίου εγγράφου”. Οι υπάλληλοι ακολούθησαν την οδηγία, παρόλο που προκύπτει θέμα ως προς το με ποιόν άλλο τρόπο θα μπορούσαν οι υπάλληλοι να καταθέσουν τις απόψεις τους αφού φυσικά δεν είναι ιδιώτες.
Τις εκθέσεις απόψεων-εισηγήσεις αυτές, το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε.Χ. τις λάμβανε υπόψη κατά την εκδίκαση των ενστάσεων αν και η Υπηρεσία Δόμησης σε έγγραφο άρνησης χορήγησης των εγγράφων αυτών προς πολίτη, τις περιγράφει ως μη δημόσια-διοικητικά έγγραφα και για το λόγο αυτό δεν χορηγεί αντίγραφά τους.
Υπάρχει βέβαια και το οξύμωρο, καθώς στην κλήση σε απολογία της συναδέλφου μηχανικού, αναφέρεται ότι η υπηρεσία αρνήθηκε τη χορήγηση των αντιγράφων τους διότι δεν γνώριζε την ύπαρξη τους! Επιπλέον, ενώ όλα αυτά είναι σε γνώση της υπηρεσίας από τον Αύγουστο του 2013, η πειθαρχική διαδικασία κινήθηκε 9 μήνες αργότερα.
Άλλωστε και ο Διευθυντής της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Πολυγύρου και πειθαρχικός προϊστάμενος της υπαλλήλου με έγγραφο του, διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος ενήργησε ως όφειλε σύμφωνα με τον Ν.2690/99 “Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας”  συντάσσοντας και καταθέτοντας στο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. τα δύο (2) έγγραφά της .
Αδυνατούμε λοιπόν να κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη κλήση σε απολογία και δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας ότι αντί να εντοπιστούν οι πραγματικοί επίορκοι καταδιώκονται υπάλληλοι που προσπαθούν να κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους.

για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κική Αραβίδου
Ο Πρόεδρος
ιωάννης τσιωνᾶς

12/5/14

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΑΣΒΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το παράλογο της Υ.Α.Σ.Β.Ε. !

Με τις διατάξεις τον Ν. 4199/2013 η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.), μια υπηρεσία με τεράστιο έργο στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και κυρίως σεισμόπληκτων και πλημμυροπαθών, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης και ταυτόχρονα εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες για αποκατάσταση πληγέντων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (Ν.867/79). Το προσωπικό της, αλλά και το προσωπικό από όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες της υπόλοιπης Ελλάδας τέθηκε σε διαθεσιμότητα για οχτώ (!) μήνες από 31-10-2013 ενώ μπορούσαν να είχαν μεταφερθεί άμεσα. Στο διάστημα αυτό συνέβησαν οι πλημμύρες στη Ρόδο και οι σεισμοί στην Κεφαλλονιά, οπότε και ανακλήθηκαν εσπευσμένα από την (παράλογη) διαθεσιμότητα μηχανικοί των τοπικών υπηρεσιών αποκατάστασης σεισμοπλήκτων
Σήμερα, οι υπηρεσίες αυτές επαναλειτουργούν μετά την μεταφορά τους. Τα τραγελαφικά όμως δεν έχουν τελειώσει. Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν αμείβονται με το μισθό του νεοεισερχόμενου, αφού καταργήθηκαν οι προσωπικές διαφορές που είχαν σαν υπάλληλοι της πρώην ΥΑΣΒΕ, χωρίς όμως ταυτόχρονα να αναγνωρίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας για τους νεοεισερχόμενους όπως ορίζεται στο Ν.4024/11 του ενιαίου μισθολογίου/βαθμολογίου. Παρόλο που με το αρ. 51 του Ν. 3905/10 ορίζει ότι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζει προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων υπαλλήλους που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα την 31.12.2010, οι προϊστάμενοι τμημάτων και διεύθυνσης, τοποθετήθηκαν σαν αναπληρωτές των εαυτών τους, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια. Ούτε απουσιάζουν, ούτε κωλύονται, όπως επικαλείται η απόφαση ορισμού τους ως αναπληρωτές. Δυστυχώς, πρόκειται για ακόμα ένα παραλογισμό του “εκσυγχρονισμού” της δημόσιας διοίκησης.

για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κική Αραβίδου
Ο Πρόεδρος
ιωάννης τσιωνᾶς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                   Όταν οι νόμοι είναι κενό γράμμα!

Νέα μητέρα,αρχιτέκτονας μηχανικός υπάλληλος του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής έχει επανειλημμένως αιτηθεί γονική άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού, η οποία σύμφωνα με τον Ν. 3584/2007  χορηγείται υποχρεωτικά και μάλιστα χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού έως έξι (6) ετών.  Ωστόσο  παρόλο που ο Δήμαρχος γνωρίζει και αποδέχεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, σε τέσσερις (4) διαδοχικές αιτήσεις της υπαλλήλου η απάντηση ήταν είτε αρνητική είτε σιωπηρή απόρριψη! Η αιτιολογία είναι ότι η άδεια δεν είναι δυνατόν  να χορηγηθεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Ωστόσο το γεγονός αυτό είναι ανεξάρτητο με την εκ του νόμου υποχρέωση χορήγησης της άδειας. Άλλωστε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών είναι γενικότερο μετά τις διαθεσιμότητες, απολύσεις, εφεδρείες, την πληθώρα των συνταξιοδοτήσεων αλλά και το πάγωμα των προσλήψεων, που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στις δημόσιες υπηρεσίες.
Πέρα από το αυτονόητο  της προστασίας του γάμου, της παιδικής ηλικίας και της οικογένειας, που είναι και ο σκοπός του νομοθέτη, αναδύεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με την νομική αλλά και ηθική υποχρέωση των πάσης φύσης αιρετών και γενικότερα του πολιτικού προσωπικού της χώρας ως προς τον  σεβασμό των νόμων και της εφαρμογής τους με τις αποφάσεις που λαμβάνουν.
Ειδικότερα, για το συγκεκριμένο θέμα  ο συνήγορος του πολίτη έχει αποστείλει έγγραφο στις 21-2-2014 προς το Δήμαρχο προκειμένου να χορηγήσει την άδεια που όμως δεν φαίνεται να το έλαβε κανείς υπόψη, καθώς μέχρι και σήμερα  ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια άνευ αποδοχών στην υπάλληλο και νέα μητέρα. Αποτελεί υποχρέωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης να ελέγξει τον Δήμαρχο καθώς είναι ενήμερη.για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κική Αραβίδου
Ο Πρόεδρος
ιωάννης τσιωνᾶς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πιο κακός ο μαθητής...

Στο άρθρο 20 του Ν.4250/2014 “Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης”. καθορίζονται τα ποσοστά των υπαλλήλων σε τρεις κλίμακες βαθμών δηλαδή το ανώτατο ποσοστό των άριστων (έως και 25% των υπαλλήλων με βαθμό 9 έως 10), το ανώτατο ποσοστό των μετρίων (έως και 60% με βαθμό 7 έως 8) και σύμφωνα με τους κανόνες ορθής νομοθέτησης (;) το υποχρεωτικό (!) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ποσοστό (15%) για τους ανεπαρκείς (βαθμός 1 έως 6). Μάλιστα “όπου κατά τη βαθμολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε, προσαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης κλίμακας βαθμολόγησης”
Προφανώς,δε διανοήθηκε ο νομοθέτης ότι μπορεί να υπάρχει υπηρεσία με υπαλλήλους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Αναρωτιόμαστε  ποιο επιστημονικό μοντέλο αξιολόγησης έλαβε υπόψη, ώστε να υποχρεώνει την ύπαρξη 15% ανεπαρκών σε ΚΑΘΕ υπηρεσία.
15% υποχρεωτικά ανεπαρκείς υπάλληλοι, με μειωμένες αποδοχές καθώς η πρόθεση είναι η διαφορά του μισθού να δίνεται στους άριστους, αυξάνοντας τις προσωπικές αντιπαλότητες, την ευνοιοκρατία και απαξιώνοντας την συνεργασία και την ομαδικότητα.
15% υποχρεωτικά ανεπαρκείς υπάλληλοι υποψήφιοι για διαθεσιμότητα και απόλυση.
15% υποχρεωτικά ανεπαρκείς υπάλληλοι αξιολογημένοι από ΕΝΑΝ αξιολογητή, αντί για τους δύο του παρελθόντος, που υποθέτουμε ότι θεωρείται παντογνώστης, καλοπροαίρετος και αντικειμενικός .
Ταυτόχρονα, καμία πρόνοια δε λαμβάνεται για την αντικειμενική αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων με καθορισμό καθηκοντολογίων, με καταμέτρηση των απαιτήσεων κάθε εργασίας για να αποφευχθεί να αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητα υπάλληλοι με διαφορετικό φόρτο και ευθύνες εργασίας, καμία οριζόντια αξιολόγηση, καμία εξωτερική αξιολόγηση από τους πολίτες, καμία έμφαση στην ομαδική εργασία με αξιολόγηση ομάδων. Γενικά καμία ενθάρρυνση για βελτίωση, αλλά μόνο τιμωρίες για ανεπάρκεια.
Από την άλλη μεριά, με την εφαρμογή του Ν. 3839/2010 έγινε για πρώτη φορά το 2013 και το 2014, η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων με την εκτενή χρήση και αντικειμενικών κριτηρίων, όπως τα πτυχία και η κατάρτιση. Εξακολουθεί βέβαια να υφίσταται ένας μεγάλος αριθμός προϊσταμένων που έχουν τοποθετηθεί άμεσα με επιλογή των πολιτικών τους προϊστάμενων  Αν και όσοι επελέγησαν ως προϊστάμενοι με τη διαδικασία της αξιολόγησης των αντικειμενικών κριτηρίων, δεν έχουν κριθεί ακόμα για την απόδοση τους σε αυτό το ρόλο,  ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ήδη αποφασίσει και διατυμπανίσει ότι το σύστημα έχει αποτύχει (!) και αποκαλεί “πτυχιολαγνεία” την αξιολόγηση προσόντων που δεν είχαν αξιολογηθεί ΠΟΤΕ πριν. Έτσι εξαγγέλλει την επαναφορά της συνέντευξης που σε συνδυασμό με (αδιάβλητες;) εξετάσεις θα επιτρέψουν σε ειδικούς (!) να αξιολογήσουν αντικειμενικά (;) την ικανότητα των υπαλλήλων να αντεπεξέλθουν σε θέσεις ευθύνης.
Παρόλο που δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ νόμοι που αφορούν στόχους και δείκτες για την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του δημοσίου, υπάρχουν ειδικοί που γνωρίζουν ποιος είναι καταλληλότερος ως  προϊστάμενος για να πετύχει κάτι που δεν είναι ακόμη ορισμένο .
Δυστυχώς και τα δύο παραπάνω παραδείγματα, παρόλο που παρουσιάζονται ως “μεταρρυθμίσεις” και “εκσυγχρονισμός” του δημοσίου, επιτείνουν τα κακώς κείμενα της υπάρχουσας κατάστασης και αντί να προωθήσουν την ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη λειτουργία των υπηρεσιών, οδηγούν τελικά στην απόλυτη εξάρτηση και τον απόλυτο έλεγχο των υπαλλήλων αλλά και των προϊσταμένων από τους πολιτικούς τους προϊστάμενους.


για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κική Αραβίδου
Ο Πρόεδρος
ιωάννης τσιωνᾶς