Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

12/5/14

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                   Όταν οι νόμοι είναι κενό γράμμα!

Νέα μητέρα,αρχιτέκτονας μηχανικός υπάλληλος του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής έχει επανειλημμένως αιτηθεί γονική άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού, η οποία σύμφωνα με τον Ν. 3584/2007  χορηγείται υποχρεωτικά και μάλιστα χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού έως έξι (6) ετών.  Ωστόσο  παρόλο που ο Δήμαρχος γνωρίζει και αποδέχεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, σε τέσσερις (4) διαδοχικές αιτήσεις της υπαλλήλου η απάντηση ήταν είτε αρνητική είτε σιωπηρή απόρριψη! Η αιτιολογία είναι ότι η άδεια δεν είναι δυνατόν  να χορηγηθεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Ωστόσο το γεγονός αυτό είναι ανεξάρτητο με την εκ του νόμου υποχρέωση χορήγησης της άδειας. Άλλωστε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών είναι γενικότερο μετά τις διαθεσιμότητες, απολύσεις, εφεδρείες, την πληθώρα των συνταξιοδοτήσεων αλλά και το πάγωμα των προσλήψεων, που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στις δημόσιες υπηρεσίες.
Πέρα από το αυτονόητο  της προστασίας του γάμου, της παιδικής ηλικίας και της οικογένειας, που είναι και ο σκοπός του νομοθέτη, αναδύεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με την νομική αλλά και ηθική υποχρέωση των πάσης φύσης αιρετών και γενικότερα του πολιτικού προσωπικού της χώρας ως προς τον  σεβασμό των νόμων και της εφαρμογής τους με τις αποφάσεις που λαμβάνουν.
Ειδικότερα, για το συγκεκριμένο θέμα  ο συνήγορος του πολίτη έχει αποστείλει έγγραφο στις 21-2-2014 προς το Δήμαρχο προκειμένου να χορηγήσει την άδεια που όμως δεν φαίνεται να το έλαβε κανείς υπόψη, καθώς μέχρι και σήμερα  ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια άνευ αποδοχών στην υπάλληλο και νέα μητέρα. Αποτελεί υποχρέωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης να ελέγξει τον Δήμαρχο καθώς είναι ενήμερη.για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας
Κική Αραβίδου
Ο Πρόεδρος
ιωάννης τσιωνᾶς