Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/1/12


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 4

Θεσσαλονίκη 19/01/2012

Προς:


Κοιν.:

κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο
Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ü  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site
ü  ΤΕΕ/ΤΚΜ & ΤεχνογράφημαΚύριε Διοικητά,
H Τεχνική Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι μια μονάδα που έχει στην αρμοδιότητά της όλα τα έργα και τις υποδομές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Βόρεια Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960.
Μέχρι και σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε κτίρια, εξοπλισμό, ιατρικά μηχανήματα, ιατρεία, ακτινολογικά κλπ, των Διοικητικών και Υγειονομικών Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Βόρειας Ελλάδας. Είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση, επίβλεψη και διαχείριση έργων, όπως:  Η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κτιρίων Διοικητικών και Υγειονομικών μονάδων, τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ), η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, ο έλεγχος εργατικών δαπανών δημόσιων και ιδιωτικών έργων,  η διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων π.χ. Μακεδονία Παλλάς κ.α.. Πρόσφατα, περιήλθαν στην αρμοδιότητά της οι υποδομές όλων των ασφαλιστικών φορέων που ενσωματώθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ αναμένεται η οριστική απόφαση με την οποία η Τεχνική Υπηρεσία (Τεχνική Δ/νση στην Αθήνα και Τεχνική Υ/νση Θεσσαλονίκης) αναλαμβάνει τη τεχνική υποστήριξη τμήματος των υποδομών του Ενιαίου Φορέα Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και την ευθύνη για τον έλεγχο του κόστους των αντιστοίχων υποδομών υγείας.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια υπηρεσία με πληθώρα αντικειμένων που με τη συρρίκνωση φορέων και την εφαρμογή νέων συστημάτων αναλαμβάνει νέες εξειδικευμένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Ο ρόλος λοιπόν της Τεχνικής Υπηρεσίας, γίνεται κρισιμότερος και δεν πρέπει να υποβαθμιστεί στο νέο οργανισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ .
Η δημιουργία Τμήματος στην Θεσσαλονίκη με Δ/νση στην Αθήνα είναι ένα σχήμα διοίκησης δυσλειτουργικό, που θα δημιουργήσει προβλήματα στην εκτέλεση των έργων και θα οδηγήσει σε πλημμελείς ελέγχους και ανεξέλεγκτα κόστη κατασκευών και συντήρησης, πολύ μεγαλύτερα από την όποια πολύ μικρή μείωση του λειτουργικού κόστους που ενδεχομένως θα επιτευχθεί. Προβλήματα επίσης θα δημιουργούσε και η υπαγωγή οποιουδήποτε Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας σε διαφορετική Δ/νση (εκτός από Τεχνική) ή σε Μονάδα Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων δεν είναι δυνατόν η Προϊσταμένη Αρχή μιας  Τεχνικής Υπηρεσίας (Δ/ντης) να μην ανήκει στον κλάδο των ΠΕ Μηχανικών.
Κατά συνέπεια στον νέο οργανισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η Τεχνική Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης στη Αθήνα πρέπει να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την παρουσία τους ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό και την εμπειρία τους προς όφελος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΟΠΥΥ κλπ, κατέχοντας και οι δύο θέση Διευθύνσεων, όπως άλλωστε εισηγήθηκε κεντρικά στην Διοίκηση του Ιδρύματος η Διεύθυνση Τεχνικής  και Στέγασης και η Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.

13/1/12
Θεσσαλονίκη  13/1/2012

3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
(από 12:00 μ.μ έως 3:00 μ.μ.)

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας
έξω από τα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ,
(Ζεύξιδος 8) στις 12:30 μ.μ.

Συμμετέχουμε μαζικά και διαδηλώνουμε την αντίθεση μας:

·      σε οποιαδήποτε αύξηση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ και στην επιχειρούμενη αποψίλωση των αποθεματικών του. Απαιτούμε τη διαχείριση του Ταμείου μας και των χρημάτων μας.

·     στη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών μέσω της υποστελέχωσης, του μέτρου της εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

·     στην ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών με το βαθμολόγιο του Δημοσίου και στην κατάργηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας με το μισθολόγιο του Δημοσίου που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου (5ετείς σπουδές, κατάθεση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, ποινικές ευθύνες δια βίου) .

·     ενάντια στα εξοντωτικά μέτρα και την αντιλαϊκή πολιτική και αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της, όπως και όλων όσων τη στηρίζουν (Κυβέρνηση, Ε.Ε, ΔΝΤ και ΕΚΤ).

                                                                                                                 

 Το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ.